4. desember 2018

 
7 bord, 14 par. Antall spill: 26. Middels: 156.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                        MNR      Klubb                         
 
    1    7    193  61,86  Per Ove Dahle - Pål Henriksen           14329 12909  Arendalsknektene - Grimstad BK
    2   11    183  58,65  Geir Vedøy - Glenn Madsen               43153 23757  Arendalsknektene              
    3    6    182  58,33  Annicken Sjuls - Bente Grut             42697 43550  Arendalsknektene              
    4    2    180  57,69  Stian Hellek Fløystad - Atle Brekke     44347   +10  Arendalsknektene              
    5   12    170  54,49  Jan Arild Krosshøl - Irene Sjuls        30533 24329  Arendalsknektene              
    6   10    159  50,96  Inger Bodin - Arne Helgesen             42700 17409  Arendalsknektene              
    7    4    158  50,64  Magne Ribe - Willy Jensen                  +5  7516
    8    5    157  50,32  Per Steine - Egil Hvideberg                +4 29288
    9    1    155  49,68  Hallvard Lande - Tore Omdalsmoen          +42   +23
   10    3    148  47,44  Gunnar Gundersen - Edit Kristoffersen   10402   +64  Arendalsknektene              
   11    9    141  45,19  Svein Rasmussen - Arne Kjell Lunden     38041 43551  Myra BK - Arendalsknektene    
   12   14    125  40,06  Torhild Hanssen - Else Sofie Dannevig   29273 42829  Arendalsknektene              
   13   13    118  37,82  Siri Ettestøl - Pål Landa                  +7    +8
   14    8    115  36,86  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg    +47   +21
 
 
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  1                          ! Spill:  2                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
! 11  8  2H   N +1   140      12  0  !  2  7  2H   N +1   140      12  0  !
!  4  6  1N   S +1   120      10  2  !  5  9  2H   S  =   110      10  2  !
!  5  9  3S   Ø -2   100       7  5  ! 10  3  1N   V  =       -90   7  5  !
! 10  3  3S   V -2   100       7  5  ! 14  1  1N   V  =       -90   7  5  !
! 13 12  2R   Ø  =       -90   3  9  !  4  6  1S   Ø +2      -140   2 10  !
! 14  1  1N   V  =       -90   3  9  ! 11  8  2S   V +1      -140   2 10  !
!  2  7  4K   N -3      -150   0 12  ! 13 12  2S   Ø +1      -140   2 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  3                          ! Spill:  4                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  6 10  4S   N  =   420      12  0  ! 12  9  4R   Ø +1      -150  12  0  !
!  1 13  2S   N +2   170       9  3  !  6 10  1R   Ø +5      -170  10  2  !
! 14  2  3S   N +1   170       9  3  !  1 13  3K   N -2      -200   5  7  !
!  3  8  3S   N  =   140       6  6  !  3  8  2S   V +3      -200   5  7  !
! 11  4  3S   S -1       -50   3  9  ! 11  4  2S   V +3      -200   5  7  !
! 12  9  3S   N -1       -50   3  9  ! 14  2  2S   Ø +3      -200   5  7  !
!  5  7  4Hx  Ø  =      -790   0 12  !  5  7  4S   V +1      -650   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  5                          ! Spill:  6                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2  1  4H   V -1    50      10  2  !  4  9  3H   V  =      -140  12  0  !
!  7 11  4H   V -1    50      10  2  ! 14  3  2N   Ø +3      -210  10  2  !
! 12  5  4H   V -1    50      10  2  !  6  8  3N   Ø  =      -600   8  4  !
! 14  3  2H   V +2      -170   6  6  !  2  1  3N   Ø +1      -630   3  9  !
! 13 10  3S   S -2      -200   4  8  !  7 11  3N   Ø +1      -630   3  9  !
!  6  8  3N   Ø  =      -400   2 10  ! 12  5  3N   Ø +1      -630   3  9  !
!  4  9  4H   V +1      -450   0 12  ! 13 10  3N   Ø +1      -630   3  9  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  7                          ! Spill:  8                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 11  4H   V -3   300      11  1  !  7  9  4H   N +2   480      12  0  !
! 14  4  4S   V -3   300      11  1  !  5 10  4H   N +1   450       9  3  !
!  7  9  4S   Ø -2   200       8  4  !  8 12  4H   S +1   450       9  3  !
!  5 10  2K   S +3   150       6  6  !  1 11  3N   N +1   430       5  7  !
! 13  6  3S   Ø -1   100       4  8  ! 14  4  3N   N +1   430       5  7  !
!  3  2  1N   Ø +1      -120   1 11  ! 13  6  3H   N +1   170       2 10  !
!  8 12  1N   Ø +1      -120   1 11  !  3  2  6H   N -2      -100   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  9                          ! Spill:  10                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
! 11  6  1N   V -1   100      12  0  !  9 13  4H   N +2   680      12  0  !
!  9 13  1H   S -1       -50  10  2  !  2 12  4H   N +1   650       9  3  !
!  1  7  1N   V +1      -120   6  6  ! 11  6  4H   N +1   650       9  3  !
!  2 12  1N   V +1      -120   6  6  !  1  7  4H   N  =   620       4  8  !
!  8 10  1N   V +1      -120   6  6  !  4  3  4H   N  =   620       4  8  !
!  4  3  2N   Ø +1      -150   1 11  ! 14  5  4H   N  =   620       4  8  !
! 14  5  1N   Ø +2      -150   1 11  !  8 10  3S   Ø -1   100       0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  11                         ! Spill:  12                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2  8  2S   V +1      -140  12  0  ! 10  1  6N   Ø -2   100      12  0  !
!  3 13  3S   V +2      -200   8  4  !  2  8  2N   Ø  =      -120  10  2  !
!  5  4  3S   V +2      -200   8  4  !  3 13  5K   V  =      -400   8  4  !
!  7 12  3S   V +2      -200   8  4  !  5  4  3N   V +1      -430   4  8  !
!  9 11  4S   V  =      -420   3  9  !  7 12  3N   Ø +1      -430   4  8  !
! 10  1  4S   V  =      -420   3  9  !  9 11  3N   Ø +1      -430   4  8  !
! 14  6  4S   Ø +1      -450   0 12  ! 14  6  3N   Ø +3      -490   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  13                         ! Spill:  14                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  4  1  2S   V -2   200      12  0  !  4  1  6N   N  =   990      10  2  !
! 14  7  4K   Ø -1   100      10  2  !  6  5  6N   N  =   990      10  2  !
!  3  9  Pass          0       8  4  ! 11  2  6N   S  =   990      10  2  !
!  6  5  3H   S -1      -100   3  9  !  3  9  3N   N +3   490       5  7  !
!  8 13  3H   S -1      -100   3  9  !  8 13  5N   N +1   490       5  7  !
! 10 12  3H   S -1      -100   3  9  ! 10 12  5R   N  =   400       2 10  !
! 11  2  3H   S -1      -100   3  9  ! 14  7  7N   N -1       -50   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  15                         ! Spill:  16                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
! 11 13  3K   V  =      -110  12  0  ! 11 13  6S   N  =   980      12  0  !
! 14  8  4H   Ø  =      -420  10  2  ! 12  3  3N   N +3   490      10  2  !
!  5  2  3N   Ø +1      -430   6  6  !  4 10  3N   N +2   460       6  6  !
!  7  6  3N   Ø +1      -430   6  6  !  5  2  3N   N +2   460       6  6  !
!  9  1  3N   V +1      -430   6  6  !  9  1  3N   N +2   460       6  6  !
! 12  3  4H   Ø +1      -450   2 10  ! 14  8  4S   N +1   450       2 10  !
!  4 10  3N   V +2      -460   0 12  !  7  6  2S   Ø +3      -200   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  17                         ! Spill:  18                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  5 11  Pass          0      10  2  !  6  3  3N   N +1   630      12  0  !
!  6  3  Pass          0      10  2  ! 10  2  5R   S +1   620      10  2  !
! 13  4  Pass          0      10  2  ! 14  9  5R   S  =   600       8  4  !
!  8  7  1S   Ø +2      -140   3  9  ! 13  4  2R   S +4   170       6  6  !
! 10  2  3S   V  =      -140   3  9  !  5 11  3R   S +2   150       3  9  !
! 12  1  2S   Ø +1      -140   3  9  !  8  7  4R   S +1   150       3  9  !
! 14  9  3S   Ø  =      -140   3  9  ! 12  1  3Hx  Ø -1   100       0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  19                         ! Spill:  20                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  6 12  4S   S +2   480      11  1  !  1  5  3N   S +2   660       8  4  !
! 11  3  4S   S +2   480      11  1  !  7  4  3N   S +2   660       8  4  !
! 13  2  3N   S +2   460       8  4  !  9  8  3N   S +2   660       8  4  !
!  1  5  4S   N +1   450       4  8  ! 11  3  3N   S +2   660       8  4  !
!  7  4  4S   N +1   450       4  8  ! 13  2  3N   S +2   660       8  4  !
!  9  8  4S   N +1   450       4  8  ! 14 10  3N   S  =   600       2 10  !
! 14 10  4S   S  =   420       0 12  !  6 12  2S   S -1      -100   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  21                         ! Spill:  22                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2  6  2R   N  =    90      11  1  !  7 13  6H   N  =   980      12  0  !
!  7 13  2R   N  =    90      11  1  !  2  6  4H   N +2   480       7  5  !
! 12  4  3K   V -1    50       8  4  !  8  5  4H   N +2   480       7  5  !
! 10  9  3R   N -1      -100   5  7  ! 10  9  4H   N +2   480       7  5  !
! 14 11  2H   S -1      -100   5  7  ! 14 11  4H   N +2   480       7  5  !
!  8  5  2K   V +2      -130   2 10  !  1  3  4H   S +1   450       1 11  !
!  1  3  1N   S -2      -200   0 12  ! 12  4  4H   S +1   450       1 11  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  23                         ! Spill:  24                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
! 11 10  2N   V -3   300      12  0  !  3  7  3H   S  =   140      10  2  !
!  2  4  1S   V -1   100       7  5  !  9  6  3H   S  =   140      10  2  !
!  3  7  1N   V -1   100       7  5  ! 13  5  3S   S  =   140      10  2  !
! 13  5  2S   V -1   100       7  5  !  2  4  4H   N -1       -50   4  8  !
! 14 12  1N   Ø -1   100       7  5  !  8  1  4H   S -1       -50   4  8  !
!  8  1  2N   N -2      -200   2 10  ! 11 10  4H   S -1       -50   4  8  !
!  9  6  2K   N -4      -400   0 12  ! 14 12  2S   Ø  =      -110   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  25                         ! Spill:  26                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  3  5  4S   N -1       -50  11  1  ! 12 11  3N   V -3   300      12  0  !
!  4  8  4H   S -1       -50  11  1  ! 14 13  1N   V -2   200      10  2  !
!  1  6  4Sx  N -1      -100   7  5  !  1  6  2H   S +2   170       8  4  !
!  9  2  4Sx  N -1      -100   7  5  !  4  8  2H   S +1   140       6  6  !
! 10  7  3R   V +3      -170   3  9  !  9  2  1N   V +2      -150   3  9  !
! 12 11  4R   V +2      -170   3  9  ! 10  7  1N   V +2      -150   3  9  !
! 14 13  4K   Ø +3      -190   0 12  !  3  5  1N   V +4      -210   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------