Juleavslutning 14. desember 2018

 
6 bord, 12 par. Antall spill: 22. Middels: 110.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                           MNR      Klubb           
 
    1    4    135  61,36  Gunn Marit Mosberglia - Pål Henriksen        +47 12909  Grimstad BK     
    2    6    134  60,91  Annicken Sjuls - Tor Olav Sørensen         42697 28401  Arendalsknektene
    3    2    126  57,27  Arne Helgesen - Willy Jensen               17409  7516
    4    3    114  51,82  Wenche Skjørsæter - Gunnar Gundersen       24580 10402  Arendalsknektene
         9    114  51,82  Mai Britt Karlsen - Stian Hellek Fløystad  13303 44347  Arendalsknektene
    6    8    108  49,09  Arne Kjell Lunden - Egil Hvideberg         43551 29288  Arendalsknektene
    7    1    107  48,64  Bente Grut - Jan Arild Krosshøl            43550 30533  Arendalsknektene
    8    7    106  48,18  Siri Ettestøl - Pål Landa                     +7    +8
    9   10    104  47,27  Geir Vedøy - Glenn André Vedøy             43153 43154  Arendalsknektene
   10    5     97  44,09  Siv Heidenberg - Per Steine                  +21    +4
   11   12     96  43,64  Irene Sjuls - Per Ove Dahle                24329 14329  Arendalsknektene
   12   11     75  34,09  Else Sofie Dannevig - Atle Brekke          42829   +10  Arendalsknektene
 
 
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  1                          ! Spill:  2                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  4  7  3N   S +2   460       9  1  !  4  7  1N   N +1   120      10  0  !
!  8 12  3N   N +2   460       9  1  !  3  9  Pass          0       5  5  !
!  3  9  3N   N  =   400       4  6  !  5  6  Pass          0       5  5  !
!  5  6  5K   N  =   400       4  6  !  8 12  Pass          0       5  5  !
! 11  1  5K   N  =   400       4  6  ! 10  2  Pass          0       5  5  !
! 10  2  4K   N +2   170       0 10  ! 11  1  3K   Ø  =      -110   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  3                          ! Spill:  4                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  4  1  3N   Ø -4   400      10  0  !  7  8  5K   Ø  =      -600  10  0  !
!  5  9  4H   V -3   300       8  2  !  4  1  3N   V +1      -630   4  6  !
!  7  8  3H   V +1      -170   6  4  !  5  9  3N   V +1      -630   4  6  !
! 11  3  3N   V  =      -600   3  7  !  6  2  3N   V +1      -630   4  6  !
! 12 10  3N   Ø  =      -600   3  7  ! 11  3  3N   V +1      -630   4  6  !
!  6  2  4H   V  =      -620   0 10  ! 12 10  3N   V +1      -630   4  6  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  5                          ! Spill:  6                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  9  4  4S   V -3   150      10  0  !  7  2  3Hx  S +2   730      10  0  !
!  8 10  3H   S  =   140       8  2  !  8 10  5Hx  S  =   650       8  2  !
!  7  2  2N   S  =   120       6  4  ! 11  6  3H   S +2   200       6  4  !
!  1 12  3R   N  =   110       4  6  !  9  4  3S   Ø +2      -200   4  6  !
!  5  3  3S   V -1    50       2  8  !  1 12  4S   V +2      -680   1  9  !
! 11  6  2S   Ø  =      -110   0 10  !  5  3  4S   V +2      -680   1  9  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  7                          ! Spill:  8                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2  5  4H   N +1   650       7  3  !  3  1  3N   N +3   490      10  0  !
!  3  1  5H   S  =   650       7  3  !  2  5  3N   N +2   460       7  3  !
!  4 12  4H   S +1   650       7  3  !  4 12  3N   N +2   460       7  3  !
!  9 10  4H   S +1   650       7  3  !  7  6  3N   N +1   430       3  7  !
!  7  6  4H   S  =   620       1  9  ! 11  8  3N   N +1   430       3  7  !
! 11  8  4H   N  =   620       1  9  !  9 10  3N   S  =   400       0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  9                          ! Spill:  10                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  6  3  1S   N +3   170      10  0  !  2 12  5Hx  V -2   500      10  0  !
!  2 12  1N   S +2   150       7  3  !  6  3  4S   Ø -1   100       7  3  !
! 10  7  1N   S +2   150       7  3  !  9  8  4S   V -1   100       7  3  !
!  5  1  2S   N +1   140       3  7  ! 11  4  4K   Ø  =      -130   4  6  !
!  9  8  2S   N +1   140       3  7  !  5  1  4S   Ø  =      -620   1  9  !
! 11  4  1N   S  =    90       0 10  ! 10  7  4S   V  =      -620   1  9  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  11                         ! Spill:  12                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
! 10  1  3N   S  =   400      10  0  !  2  4  2N   Ø -3   150      10  0  !
! 12  9  1N   N +2   150       8  2  ! 10  1  2S   Ø -2   100       6  4  !
!  7  3  2N   N  =   120       6  4  ! 11  5  2K   V -2   100       6  4  !
!  2  4  3S   N -1       -50   3  7  ! 12  9  2K   V -2   100       6  4  !
!  8  6  4S   N -1       -50   3  7  !  7  3  1K   V  =       -70   2  8  !
! 11  5  4R   S -2      -100   0 10  !  8  6  2S   V  =      -110   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  13                         ! Spill:  14                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
! 10  5  3N   N +2   660      10  0  !  1  2  3N   N +2   460       7  3  !
!  9  6  3N   S +1   630       8  2  !  9  6  3N   S +2   460       7  3  !
!  4  8  3N   S  =   600       5  5  ! 10  5  3N   N +2   460       7  3  !
! 12  3  3N   S  =   600       5  5  ! 12  3  3N   N +2   460       7  3  !
! 11  7  3N   S -1      -100   2  8  !  4  8  6N   S -2      -100   1  9  !
!  1  2  3N   S -2      -200   0 10  ! 11  7  6S   N -2      -100   1  9  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  15                         ! Spill:  16                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2  8  4S   V -1    50      10  0  ! 11  9  4S   V -2   200      10  0  !
!  1  6  2S   V +2      -170   8  2  !  2  8  3N   V +3      -690   6  4  !
!  3 10  4S   V  =      -420   4  6  !  3 10  3N   V +3      -690   6  4  !
!  5  4  4S   V  =      -420   4  6  ! 12  7  3N   Ø +3      -690   6  4  !
! 12  7  4S   V  =      -420   4  6  !  1  6  3N   V +4      -720   1  9  !
! 11  9  4S   V +2      -480   0 10  !  5  4  3N   V +4      -720   1  9  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  17                         ! Spill:  18                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  9  3Kx  Ø -2   300       9  1  !  1  9  1S   S +2   140       9  1  !
!  6 12  3S   V -1    50       7  3  ! 11  2  1R   S +2   110       7  3  !
!  3  8  1Kx  Ø  =      -140   5  5  !  3  8  4S   S -1      -100   3  7  !
! 11  2  2S   V +2      -170   3  7  !  6 12  4S   S -1      -100   3  7  !
! 10  4  4K   N -4      -200   1  9  ! 10  4  4S   S -1      -100   3  7  !
!  7  5              40%/40%   4  4  !  7  5              40%/40%   4  4  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  19                         ! Spill:  20                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  3  2  6H   N +1  1010       7  3  !  8  1  3N   S  =   600       9  1  !
!  6  4  6H   S +1  1010       7  3  !  6  4  1N   S +2   150       7  3  !
! 11 10  6H   S +1  1010       7  3  !  2  3  3N   S -1      -100   4  6  !
!  8  1  4H   N +3   510       2  8  ! 11 10  3N   S -1      -100   4  6  !
! 12  5  4H   S +3   510       2  8  ! 12  5  2Sx  N -2      -500   1  9  !
!  9  7              60%/40%   6  4  !  9  7              60%/40%   6  4  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  21                         ! Spill:  22                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  4  3  2H   Ø +1      -140  10  0  !  1  7  4S   S -5      -250  10  0  !
!  6 10  3H   Ø +1      -170   7  3  !  6 10  4H   Ø  =      -620   8  2  !
! 11 12  1H   Ø +3      -170   7  3  !  4  3  4H   Ø +1      -650   6  4  !
!  1  7  3H   Ø +2      -200   4  6  !  8  5  4H   Ø +2      -680   3  7  !
!  2  9  4H   Ø  =      -420   1  9  ! 11 12  4H   Ø +2      -680   3  7  !
!  8  5  4H   Ø  =      -420   1  9  !  2  9  4Sx  S -4      -800   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------