8. januar 2019

 
7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 26. Middels: 130,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                        MNR      Klubb           
 
    1    6  171,2 *  65,85  Glenn André Vedøy - Gunnar Gundersen    43154 10402  Arendalsknektene
    2   11  162,5 *  62,50  Finn Bakke - Helge Nilsen                 +13   +12
    3   10  153,8 *  59,15  Jan Arild Krosshøl - Irene Sjuls        30533 24329  Arendalsknektene
    4   13  146,3 *  56,27  Magne Ribe - Willy Jensen                  +5  7516
    5    1  135,4 *  52,08  Arne Helgesen - Inger Bodin             17409 42700  Arendalsknektene
    6    5  132,2 *  50,85  Per Steine - Egil Hvideberg                +4 29288  Arendalsknektene
    7    2  125,7 *  48,35  Geir Vedøy - Glenn Madsen               43153 23757  Arendalsknektene
    8    3  118,1 *  45,42  Atle Brekke - Siri Ettestøl               +10    +7
         9  118,1 *  45,42  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg    +47   +21
   10   12  115,9 *  44,58  Arne Kjell Lunden - Svein Rasmussen     43551 38041  Arendalsknektene
   11    4  113,8 *  43,77  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls        29273 42697  Arendalsknektene
   12    7  110,5 *  42,50  Tore Omdalsmoen - Hallvard Lande          +23   +42
   13   14   86,7 *  33,35  Bente Grut - Else Sofie Dannevig        43550 42829  Arendalsknektene
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  1                              ! Spill:  2                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
! 10  3  5Sx  Ø -1   100      10,0  0,0  ! 10  3  3Kx  Ø -4   800      10,0  0,0  !
! 14  1  2S   Ø +1      -140   8,0  2,0  !  2  7  4H   N +1   650       8,0  2,0  !
!  5  9  3S   Ø +1      -170   6,0  4,0  !  5  9  3N   S +1   630       6,0  4,0  !
!  4  6  4Hx  N -2      -300   4,0  6,0  !  4  6  4H   N  =   620       3,0  7,0  !
!  2  7  4S   V  =      -420   1,0  9,0  ! 13 12  4H   S  =   620       3,0  7,0  !
! 13 12  4S   Ø  =      -420   1,0  9,0  ! 14  1  2S   Ø -1    50       0,0 10,0  !
! 11 --             Frirunde   6,3       ! 11 --             Frirunde   6,3       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  3                              ! Spill:  4                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  6 10  4H   N +2   480      10,0  0,0  ! 11  4  3N   S  =   600       9,0  1,0  !
!  1 13  4H   N +1   450       4,0  6,0  ! 12  9  3N   S  =   600       9,0  1,0  !
!  5  7  4H   N +1   450       4,0  6,0  !  1 13  2N   S +1   150       5,0  5,0  !
! 11  4  4H   N +1   450       4,0  6,0  !  6 10  2N   N +1   150       5,0  5,0  !
! 12  9  4H   N +1   450       4,0  6,0  !  5  7  3R   N +1   130       2,0  8,0  !
! 14  2  4H   N +1   450       4,0  6,0  ! 14  2  3H   V -1   100       0,0 10,0  !
!  3 --             Frirunde   4,5       !  3 --             Frirunde   4,5       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  5                              ! Spill:  6                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  4  9  2R   V -3   150      10,0  0,0  ! 13 10  4H   S +1   450      10,0  0,0  !
! 12  5  3S   S  =   140       8,0  2,0  !  2  1  3N   S  =   400       8,0  2,0  !
!  7 11  2N   S  =   120       6,0  4,0  !  4  9  3H   S +2   200       6,0  4,0  !
! 13 10  2S   S  =   110       4,0  6,0  ! 14  3  2H   S +2   170       4,0  6,0  !
! 14  3  1N   Ø  =       -90   2,0  8,0  !  7 11  1N   S +2   150       2,0  8,0  !
!  2  1  3S   S -1      -100   0,0 10,0  ! 12  5  3H   N  =   140       0,0 10,0  !
!  6 --             Frirunde   6,6       !  6 --             Frirunde   6,6       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  7                              ! Spill:  8                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  5 10  6Nx  Ø -1   200      10,0  0,0  !  1 11  3Sx  N  =   530      10,0  0,0  !
!  3  2  5R   Ø +2      -640   8,0  2,0  !  3  2  2S   N -1       -50   7,0  3,0  !
!  7  9  3N   Ø +2      -660   6,0  4,0  ! 13  6  2S   N -1       -50   7,0  3,0  !
!  1 11  3N   Ø +4      -720   3,0  7,0  ! 14  4  2S   N -2      -100   4,0  6,0  !
! 14  4  3N   Ø +4      -720   3,0  7,0  !  5 10  2N   Ø +2      -180   2,0  8,0  !
! 13  6  6R   V +1     -1390   0,0 10,0  !  7  9  4S   N -4      -200   0,0 10,0  !
! -- 12             Frirunde        4,5  ! -- 12             Frirunde        4,5  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  9                              ! Spill:  10                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1  7  2N   V +2      -180  10,0  0,0  !  4  3  3N   N  =   600      10,0  0,0  !
!  2 12  5R   S -4      -200   8,0  2,0  !  9 13  2N   S  =   120       8,0  2,0  !
!  9 13  5K   V +1      -620   6,0  4,0  !  6 11  3R   Ø -1   100       6,0  4,0  !
! 14  5  3N   V +2      -660   4,0  6,0  !  2 12  1N   S  =    90       4,0  6,0  !
!  4  3  5Kx  V  =      -750   2,0  8,0  !  1  7  2R   Ø  =       -90   1,0  9,0  !
!  6 11  5Kx  V +1      -950   0,0 10,0  ! 14  5  2R   Ø  =       -90   1,0  9,0  !
! -- 10             Frirunde        5,9  ! -- 10             Frirunde        5,9  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  11                             ! Spill:  12                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  5  4  3N   V -1    50       9,0  1,0  ! 14  6  2S   Ø -1    50      10,0  0,0  !
! 10  1  3N   V -1    50       9,0  1,0  !  7 12  2K   V  =       -90   8,0  2,0  !
!  7 12  2N   V  =      -120   6,0  4,0  !  5  4  3R   S -1      -100   5,0  5,0  !
!  3 13  3N   V +1      -430   3,0  7,0  ! 10  1  3R   N -1      -100   5,0  5,0  !
!  9 11  3N   V +1      -430   3,0  7,0  !  3 13  2K   V +1      -110   2,0  8,0  !
! 14  6  3N   V +2      -460   0,0 10,0  !  9 11  2N   Ø  =      -120   0,0 10,0  !
!  2 --             Frirunde   4,9       !  2 --             Frirunde   4,9       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  13                             ! Spill:  14                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  4  1  4S   S +3   710       8,0  2,0  !  3  9  2N   Ø -2   100      10,0  0,0  !
!  6  5  4S   S +3   710       8,0  2,0  ! 10 12  3S   V -1    50       7,0  3,0  !
! 10 12  4S   S +3   710       8,0  2,0  ! 11  2  4S   Ø -1    50       7,0  3,0  !
! 14  7  4S   S +2   680       4,0  6,0  ! 14  7  2N   Ø  =      -120   4,0  6,0  !
!  3  9  5S   S  =   650       1,0  9,0  !  4  1  2S   V +2      -170   2,0  8,0  !
! 11  2  4S   S +1   650       1,0  9,0  !  6  5  4S   V  =      -420   0,0 10,0  !
! -- 13             Frirunde        5,7  ! -- 13             Frirunde        5,7  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  15                             ! Spill:  16                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  5  2  4R   S +1   150      10,0  0,0  !  9  1  3N   Ø -4   400      10,0  0,0  !
!  9  1  4R   S  =   130       8,0  2,0  ! 11 13  3S   V -2   200       8,0  2,0  !
! 11 13  4R   S -1      -100   6,0  4,0  !  4 10  3N   Ø -1   100       6,0  4,0  !
! 12  3  2H   V  =      -110   4,0  6,0  !  5  2  1N   Ø +2      -150   4,0  6,0  !
!  7  6  3H   V  =      -140   2,0  8,0  ! 12  3  3N   Ø  =      -600   2,0  8,0  !
!  4 10  5K   S -3      -300   0,0 10,0  !  7  6  4S   Ø  =      -620   0,0 10,0  !
! 14 --             Frirunde   3,4       ! 14 --             Frirunde   3,4       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  17                             ! Spill:  18                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  6  3  5K   V -1    50       9,0  1,0  ! 13  4  3N   N  =   600      10,0  0,0  !
! 13  4  2N   Ø -1    50       9,0  1,0  ! 10  2  2Sx  Ø -2   300       8,0  2,0  !
!  5 11  4K   V  =      -130   6,0  4,0  !  6  3  1N   N +3   180       5,0  5,0  !
! 12  1  3K   V +2      -150   3,0  7,0  ! 14  9  1N   N +3   180       5,0  5,0  !
! 14  9  2K   V +3      -150   3,0  7,0  ! 12  1  1N   V -1    50       2,0  8,0  !
! 10  2  5K   Ø  =      -400   0,0 10,0  !  5 11  3N   N -1      -100   0,0 10,0  !
! --  7             Frirunde        4,3  ! --  7             Frirunde        4,3  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  19                             ! Spill:  20                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
! 11  3  4H   V -2   200      10,0  0,0  ! 13  2  4K   N -1      -100  10,0  0,0  !
!  6 12  2S   S  =   110       8,0  2,0  !  1  5  3R   Ø +1      -130   8,0  2,0  !
!  1  5  3N   Ø -1   100       4,0  6,0  !  6 12  4R   Ø +1      -150   5,0  5,0  !
!  7  4  3N   Ø -1   100       4,0  6,0  ! 14 10  3R   Ø +2      -150   5,0  5,0  !
! 13  2  3N   Ø -1   100       4,0  6,0  ! 11  3  5R   Ø  =      -600   2,0  8,0  !
! 14 10  4H   V  =      -620   0,0 10,0  !  7  4  5Rx  V  =      -750   0,0 10,0  !
!  9 --             Frirunde   4,5       !  9 --             Frirunde   4,5       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  21                             ! Spill:  22                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1  3  2S   Ø +2      -170   9,0  1,0  ! 12  4  2H   Ø -3   300      10,0  0,0  !
!  7 13  2S   V +2      -170   9,0  1,0  !  1  3  1N   N +3   180       8,0  2,0  !
! 10  9  3S   Ø +2      -200   6,0  4,0  !  2  6  3K   N +2   150       5,0  5,0  !
! 12  4  4S   V  =      -420   4,0  6,0  ! 10  9  1N   S +2   150       5,0  5,0  !
! 14 11  4S   V +1      -450   2,0  8,0  ! 14 11  3K   N +1   130       2,0  8,0  !
!  2  6  3Rx  N -5     -1400   0,0 10,0  !  7 13  2R   V -1   100       0,0 10,0  !
! --  5             Frirunde        5,1  ! --  5             Frirunde        5,1  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  23                             ! Spill:  24                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  2  4  2H   S  =   110      10,0  0,0  ! 11 10  4S   V +2      -480   9,0  1,0  !
!  3  7  Pass          0       6,0  4,0  ! 13  5  4S   V +2      -480   9,0  1,0  !
! 13  5  Pass          0       6,0  4,0  !  2  4  3N   Ø +3      -490   5,0  5,0  !
! 14 12  Pass          0       6,0  4,0  !  3  7  3N   V +3      -490   5,0  5,0  !
!  9  6  4H   S -1      -100   1,0  9,0  ! 14 12  6S   V  =      -980   2,0  8,0  !
! 11 10  4H   S -1      -100   1,0  9,0  !  9  6  6N   Ø  =      -990   0,0 10,0  !
! --  1             Frirunde        5,2  ! --  1             Frirunde        5,2  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  25                             ! Spill:  26                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  3  5  4H   S +1   450       6,0  4,0  ! 10  7  2Sx  Ø -2   500      10,0  0,0  !
!  9  2  4H   S +1   450       6,0  4,0  !  3  5  2H   S +2   170       8,0  2,0  !
! 10  7  4H   S +1   450       6,0  4,0  !  1  6  2S   Ø -1   100       6,0  4,0  !
! 12 11  4H   S +1   450       6,0  4,0  !  9  2  4H   N -1      -100   4,0  6,0  !
! 14 13  4H   S +1   450       6,0  4,0  ! 12 11  3N   S -2      -200   1,0  9,0  !
!  1  6  4H   S  =   420       0,0 10,0  ! 14 13  3N   S -2      -200   1,0  9,0  !
!  4 --             Frirunde   4,4       !  4 --             Frirunde   4,4       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------