15. januar 2019

 
7 bord, 14 par. Antall spill: 26. Middels: 156.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                            MNR      Klubb           
 
    1    2    191  61,22  Jan Arild Krosshøl - Irene Sjuls            30533 24329  Arendalsknektene
    2    4    176  56,41  Geir Vedøy - Glenn Madsen                   43153 23757  Arendalsknektene
        11    176  56,41  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls            29273 42697  Arendalsknektene
    4    5    167  53,53  Glenn André Vedøy - Gunnar Gundersen        43154 10402  Arendalsknektene
    5    6    166  53,21  Magne Ribe - Willy Jensen                      +5  7516
    6    7    162  51,92  Arne Helgesen - Inger Bodin                 17409 42700  Arendalsknektene
    7    8    156  50,00  Finn Bakke - Helge Nilsen                     +13   +12
    8    3    154  49,36  Arne Kjell Lunden - Svein Rasmussen         43551 38041  Arendalsknektene
    9    9    152  48,72  Atle Brekke - Siri Ettestøl                   +10    +7
        10    152  48,72  Ellen Haugenes Bjornes - Harald Tømmerbakk  14266 12539  Myra BK         
   11    1    146  46,79  Per Steine - Egil Hvideberg                    +4 29288  Arendalsknektene
   12   12    140  44,87  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg        +47   +21
   13   14    125  40,06  Bente Grut - Else Sofie Dannevig            43550 42829  Arendalsknektene
   14   13    121  38,78  Tore Omdalsmoen - Hallvard Lande              +23   +42
 
 
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  1                          ! Spill:  2                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  5  9  3N   S +1   430      12  0  ! 14  1  1N   N +1   120      12  0  !
!  2  7  2N   N +3   210      10  2  !  2  7  1N   V -2   100      10  2  !
! 14  1  2K   Ø -3   150       8  4  !  4  6  1N   N  =    90       8  4  !
! 10  3  1N   S +1   120       4  8  ! 10  3  2H   Ø -1    50       5  7  !
! 11  8  2N   N  =   120       4  8  ! 13 12  2H   Ø -1    50       5  7  !
! 13 12  1N   S +1   120       4  8  !  5  9  Pass          0       1 11  !
!  4  6  3R   S -1       -50   0 12  ! 11  8  Pass          0       1 11  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  3                          ! Spill:  4                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 13  4H   Ø -2   200       9  3  !  3  8  6S   Ø -3   300      12  0  !
!  3  8  4H   Ø -2   200       9  3  ! 11  4  6N   V -1   100      10  2  !
! 12  9  3H   Ø -2   200       9  3  !  5  7  3N   V  =      -600   8  4  !
! 14  2  4H   Ø -2   200       9  3  !  1 13  3N   V +1      -630   5  7  !
!  6 10  2H   Ø -1   100       3  9  ! 12  9  3N   V +1      -630   5  7  !
! 11  4  3H   Ø -1   100       3  9  !  6 10  3N   V +2      -660   1 11  !
!  5  7  3H   Ø  =      -140   0 12  ! 14  2  3N   V +2      -660   1 11  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  5                          ! Spill:  6                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2  1  4H   N  =   620      12  0  !  6  8  3R   Ø  =      -110  12  0  !
! 13 10  3H   N  =   140      10  2  !  7 11  3R   Ø +1      -130   9  3  !
!  4  9  3S   Ø -1    50       8  4  ! 13 10  4R   V  =      -130   9  3  !
!  6  8  4H   N -1      -100   6  6  !  2  1  1H   Ø +2      -140   6  6  !
!  7 11  3S   Ø  =      -140   3  9  ! 14  3  3R   Ø +2      -150   4  8  !
! 14  3  3S   Ø  =      -140   3  9  !  4  9  6Kx  N -3      -500   2 10  !
! 12  5  4H   N -2      -200   0 12  ! 12  5  4S   V  =      -620   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  7                          ! Spill:  8                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  8 12  1N   N +2   150      11  1  !  7  9  6N   Ø -1    50      12  0  !
! 13  6  2N   S +1   150      11  1  !  8 12  2R   Ø +3      -150  10  2  !
!  3  2  2N   S  =   120       8  4  !  1 11  3N   Ø +2      -460   5  7  !
!  5 10  1N   N  =    90       6  6  !  3  2  3N   Ø +2      -460   5  7  !
!  7  9  1N   S -1      -100   4  8  !  5 10  3N   V +2      -460   5  7  !
!  1 11  2N   S -2      -200   1 11  ! 14  4  3N   V +2      -460   5  7  !
! 14  4  2N   S -2      -200   1 11  ! 13  6  6N   Ø  =      -990   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  9                          ! Spill:  10                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  9 13  4Hx  Ø -1   200      12  0  !  2 12  2H   S  =   110      12  0  !
!  4  3  4H   Ø -1   100      10  2  !  6 11  1N   Ø +2      -150   9  3  !
!  8 10  4R   N -1       -50   8  4  !  9 13  1N   Ø +2      -150   9  3  !
!  1  7  5R   N -2      -100   5  7  ! 14  5  1N   Ø +3      -180   6  6  !
!  2 12  5R   N -2      -100   5  7  !  1  7  2S   S -2      -200   3  9  !
! 14  5  2H   Ø +1      -140   2 10  !  4  3  3H   S -2      -200   3  9  !
!  6 11  3Sx  S -3      -500   0 12  !  8 10  3N   Ø +1      -630   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  11                         ! Spill:  12                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  9 11  1N   N -1       -50  12  0  ! 10  1  2H   S +2   170      12  0  !
!  2  8  1N   V  =       -90   9  3  !  3 13  2S   S  =   110       9  3  !
!  3 13  1N   V  =       -90   9  3  !  7 12  2S   S  =   110       9  3  !
! 10  1  2H   V +1      -140   6  6  !  2  8  3K   S -1      -100   6  6  !
!  5  4  1N   N -3      -150   4  8  !  5  4  3N   S -2      -200   3  9  !
!  7 12  1N   V +3      -180   1 11  ! 14  6  3N   N -2      -200   3  9  !
! 14  6  1N   V +3      -180   1 11  !  9 11  4S   S -3      -300   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  13                         ! Spill:  14                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
! 11  2  4Sxx Ø -2  1000      12  0  !  4  1  4H   S  =   420      11  1  !
!  6  5  4S   Ø -3   300      10  2  ! 11  2  4H   N  =   420      11  1  !
!  3  9  4S   Ø -2   200       6  6  !  8 13  3N   N  =   400       8  4  !
!  4  1  3S   Ø -2   200       6  6  ! 10 12  2H   N +2   170       5  7  !
! 14  7  3S   Ø -2   200       6  6  ! 14  7  2H   N +2   170       5  7  !
!  8 13  3R   Ø -1   100       1 11  !  6  5  1N   N +2   150       2 10  !
! 10 12  2S   Ø -1   100       1 11  !  3  9  3N   N -1       -50   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  15                         ! Spill:  16                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  7  6  3N   V -4   200      12  0  ! 12  3  3H   Ø +2      -200  12  0  !
! 14  8  5R   V -2   100      10  2  !  9  1  5Kx  N -3      -500   9  3  !
!  4 10  5R   V -1    50       6  6  ! 11 13  5Kx  N -3      -500   9  3  !
! 11 13  4R   V -1    50       6  6  !  4 10  5H   Ø  =      -650   5  7  !
! 12  3  4R   Ø -1    50       6  6  ! 14  8  4H   Ø +1      -650   5  7  !
!  5  2  1S   V  =       -80   2 10  !  5  2  4H   Ø +2      -680   1 11  !
!  9  1  4R   V  =      -130   0 12  !  7  6  4S   V +2      -680   1 11  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  17                         ! Spill:  18                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  5 11  3N   Ø -1    50      12  0  !  5 11  1N   S +1   120      12  0  !
!  6  3  3N   Ø  =      -400  10  2  !  8  7  2S   N  =   110      10  2  !
!  8  7  4H   V  =      -420   8  4  !  6  3  2H   Ø -1    50       8  4  !
! 10  2  3N   Ø +2      -460   3  9  ! 14  9  1N   Ø  =       -90   6  6  !
! 12  1  3N   Ø +2      -460   3  9  ! 10  2  2H   V  =      -110   2 10  !
! 13  4  3N   Ø +2      -460   3  9  ! 12  1  2H   Ø  =      -110   2 10  !
! 14  9  3N   Ø +2      -460   3  9  ! 13  4  2H   Ø  =      -110   2 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  19                         ! Spill:  20                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  5  2S   S +4   230      12  0  !  1  5  3Sx  Ø -2   500      11  1  !
!  6 12  1N   N +3   180      10  2  ! 11  3  3Sx  Ø -2   500      11  1  !
! 11  3  3S   N  =   140       7  5  !  7  4  3S   Ø -2   200       8  4  !
! 13  2  2S   S +1   140       7  5  !  6 12  3H   N  =   140       6  6  !
!  7  4  1N   S -1       -50   3  9  ! 14 10  2S   Ø  =      -110   4  8  !
!  9  8  3S   N -1       -50   3  9  ! 13  2  3N   S -3      -300   2 10  !
! 14 10  4H   N -5      -250   0 12  !  9  8  3Nx  S -3      -800   0 12  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  21                         ! Spill:  22                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  7 13  3N   S +1   630      12  0  ! 14 11  4S   S +1   450      12  0  !
!  1  3  3N   S  =   600       7  5  !  1  3  4S   S  =   420       5  7  !
!  2  6  3N   S  =   600       7  5  !  2  6  4S   S  =   420       5  7  !
! 10  9  3N   S  =   600       7  5  !  7 13  4S   S  =   420       5  7  !
! 12  4  3N   S  =   600       7  5  !  8  5  4S   N  =   420       5  7  !
!  8  5  2S   V -3   150       1 11  ! 10  9  4S   S  =   420       5  7  !
! 14 11  2N   S +1   150       1 11  ! 12  4  4S   S  =   420       5  7  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  23                         ! Spill:  24                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
! 11 10  4S   S +2   680      12  0  !  2  4  4Sx  V -2   300      12  0  !
!  8  1  3N   S  =   600      10  2  !  8  1  4R   N +2   170      10  2  !
!  3  7  2S   S +4   230       6  6  !  3  7  4S   V -2   100       8  4  !
!  9  6  2S   S +4   230       6  6  !  9  6  3S   V -1    50       3  9  !
! 13  5  2S   S +4   230       6  6  ! 11 10  4S   V -1    50       3  9  !
!  2  4  2S   S +3   200       2 10  ! 13  5  4S   V -1    50       3  9  !
! 14 12  2S   S +2   170       0 12  ! 14 12  4S   V -1    50       3  9  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  25                         ! Spill:  26                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  4  8  3Kx  Ø -2   500      12  0  !  1  6  2N   S  =   120      12  0  !
!  1  6  3R   S +1   130      10  2  ! 14 13  1N   S  =    90      10  2  !
!  3  5  2N   S  =   120       8  4  !  9  2  2K   S -1      -100   8  4  !
! 10  7  2R   S +1   110       5  7  !  4  8  3R   N -2      -200   5  7  !
! 14 13  2R   S +1   110       5  7  ! 12 11  2N   S -2      -200   5  7  !
!  9  2  3R   S -1       -50   2 10  !  3  5  2K   S -3      -300   1 11  !
! 12 11  2S   S -2      -100   0 12  ! 10  7  2S   N -3      -300   1 11  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------