29. januar 2019

 
5 bord, 10 par. Antall spill: 27. Middels: 108.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                        MNR      Klubb                     
 
    1    3    132  61,11  Magne Ribe - Willy Jensen                  +5  7516
    2    8    119  55,09  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad     15898 44347  Arendalsknektene          
    3    6    118  54,63  Jan Arild Krosshøl - Irene Sjuls        30533 24329  Arendalsknektene          
    4    2    114  52,78  Arne Helgesen - Inger Bodin             17409 42700  Arendalsknektene          
    5    5    105  48,61  Glenn André Vedøy - Gunnar Gundersen    43154 10402  Arendalsknektene          
    6    4    102  47,22  Geir Vedøy - Glenn Madsen               43153 23757  Arendalsknektene          
    7    7    101  46,76  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +1    +2
    8    9     99  45,83  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg  35279 35284
    9   10     98  45,37  Svein Rasmussen - Arne Kjell Lunden     38041 43551  Myra BK - Arendalsknektene
   10    1     92  42,59  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls        29273 42697  Arendalsknektene          
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Spill:  1                        ! Spill:  2                        ! Spill:  3                        !
!  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !
!  9 3  4H  Ø -1    50       7 1   !  7 2  6S  S  =  1430       8 0   !  7 2  2S  Ø +4      -230   8 0   !
! 10 1  4H  V -1    50       7 1   !  6 8  4S  N +3   710       6 2   !  5 4  4S  Ø +1      -650   4 4   !
!  5 4  4S  S -1       -50   4 4   !  9 3  4S  S +2   680       4 4   !  6 8  4S  Ø +1      -650   4 4   !
!  6 8  4Sx S -1      -100   2 6   ! 10 1  5N  N  =   660       2 6   ! 10 1  4S  Ø +1      -650   4 4   !
!  7 2  3H  Ø +1      -170   0 8   !  5 4  7S  S -1      -100   0 8   !  9 3  6N  V  =     -1440   0 8   !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Spill:  4                        ! Spill:  5                        ! Spill:  6                        !
!  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !
!  6 5  4S  V  =      -620   8 0   !  1 4  3N  N +1   630       8 0   !  6 5  3Rx V -2   500       8 0   !
!  7 9  4S  V +1      -650   6 2   ! 10 2  3N  N  =   600       6 2   !  8 3  4S  N  =   420       6 2   !
!  1 4  4S  V +2      -680   2 6   !  6 5  2N  N +2   180       3 5   !  1 4  4S  N -1       -50   3 5   !
!  8 3  4S  V +2      -680   2 6   !  7 9  2N  N +2   180       3 5   !  7 9  4S  N -1       -50   3 5   !
! 10 2  4S  V +2      -680   2 6   !  8 3  1N  N +2   150       0 8   ! 10 2  4S  N -2      -100   0 8   !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Spill:  7                        ! Spill:  8                        ! Spill:  9                        !
!  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2 5  2N  N +1   150       8 0   ! 10 3  3S  Ø +2      -200   8 0   !  9 4  2N  V -2   200       8 0   !
!  7 6  1N  S  =    90       6 2   !  8 1  5Hx N -2      -300   6 2   !  8 1  2H  N  =   110       6 2   !
!  9 4  1N  N -1      -100   4 4   !  2 5  4S  Ø +2      -480   2 6   ! 10 3  1H  N  =    80       4 4   !
!  8 1  3N  N -2      -200   2 6   !  7 6  4S  Ø +2      -480   2 6   !  7 6  1N  V  =       -90   2 6   !
! 10 3  3N  N -3      -300   0 8   !  9 4  4S  Ø +2      -480   2 6   !  2 5  1N  V +1      -120   0 8   !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Spill:  10                       ! Spill:  11                       ! Spill:  12                       !
!  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !
!  3 6  4S  V  =      -620   6 2   !  9 2  2N  N +2   180       8 0   !  3 6  4S  N  =   620       8 0   !
!  8 7  4S  V  =      -620   6 2   !  8 7  2N  N +1   150       6 2   ! 10 4  3S  N +1   170       6 2   !
! 10 4  4S  V  =      -620   6 2   !  1 5  2R  S +2   130       4 4   !  8 7  3S  N  =   140       4 4   !
!  1 5  4S  V +1      -650   1 7   ! 10 4  1N  S +1   120       2 6   !  1 5  4H  V -2   100       2 6   !
!  9 2  4S  V +1      -650   1 7   !  3 6  3R  N -1       -50   0 8   !  9 2  4S  N -3      -300   0 8   !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Spill:  13                       ! Spill:  14                       ! Spill:  15                       !
!  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !
!  4 7  3N  V +2      -660   8 0   !  4 7  5Hx S -1      -100   8 0   !  1 3  4H  Ø  =      -420   6 2   !
!  1 3  3N  V +3      -690   4 4   !  2 6  3S  V +1      -170   5 3   !  2 6  4H  Ø  =      -420   6 2   !
!  2 6  3N  Ø +3      -690   4 4   !  9 8  3S  V +1      -170   5 3   !  9 8  4H  Ø  =      -420   6 2   !
! 10 5  3N  V +3      -690   4 4   !  1 3  4S  V +1      -450   1 7   !  4 7  4H  Ø +1      -450   1 7   !
!  9 8  3N  V +4      -720   0 8   ! 10 5  4S  V +1      -450   1 7   ! 10 5  4H  Ø +1      -450   1 7   !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Spill:  16                       ! Spill:  17                       ! Spill:  18                       !
!  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2 4  6N  V -1   100       8 0   !  3 7  3N  Ø -4   200       8 0   ! 10 6  3S  S  =   140       8 0   !
!  5 8  3N  V  =      -600   6 2   !  2 4  5R  V -3   150       6 2   !  3 7  3R  N +1   130       6 2   !
!  1 9  4S  Ø  =      -620   4 4   !  1 9  4R  Ø -2   100       4 4   !  1 9  2H  V -2   100       4 4   !
!  3 7  4S  Ø +1      -650   2 6   !  5 8  4H  N -1       -50   2 6   !  5 8  4S  N -1      -100   2 6   !
! 10 6  4S  Ø +2      -680   0 8   ! 10 6  3Hx N -1      -100   0 8   !  2 4  4K  V +1      -150   0 8   !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Spill:  19                       ! Spill:  20                       ! Spill:  21                       !
!  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2 1  3N  Ø -3   300       8 0   !  2 1  4S  V +1      -650   5 3   !  3 5  3N  S  =   600       8 0   !
! 10 7  5R  V -2   200       6 2   !  3 5  4S  V +1      -650   5 3   !  4 8  4Sx Ø -1   100       6 2   !
!  4 8  3S  N +1   170       4 4   !  6 9  4S  V +1      -650   5 3   !  2 1  4H  N -1      -100   2 6   !
!  6 9  4S  N -1       -50   2 6   ! 10 7  4S  V +1      -650   5 3   !  6 9  4H  N -1      -100   2 6   !
!  3 5  3K  Ø +2      -150   0 8   !  4 8  5Rx S -5     -1400   0 8   ! 10 7  4R  S -1      -100   2 6   !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Spill:  22                       ! Spill:  23                       ! Spill:  24                       !
!  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !
!  7 1  4R  Ø +1      -150   8 0   !  3 2  3N  N +2   660       8 0   !  3 2  2R  S  =    90       8 0   !
!  5 9  5R  Ø +1      -620   6 2   !  4 6  3N  S +1   630       4 4   !  7 1  2S  Ø -1    50       6 2   !
!  3 2  3N  V +1      -630   3 5   !  5 9  3N  S +1   630       4 4   !  4 6  2N  S -1       -50   3 5   !
!  4 6  3N  V +1      -630   3 5   ! 10 8  3N  N +1   630       4 4   !  5 9  3K  S -1       -50   3 5   !
! 10 8  5Rx Ø  =      -750   0 8   !  7 1  4S  S -1      -100   0 8   ! 10 8  2S  Ø  =      -110   0 8   !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! Spill:  25                       ! Spill:  26                       ! Spill:  27                       !
!  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !
!  4 3  2S  Ø  =      -110   8 0   ! 10 9  3S  S  =   140       8 0   !  6 1  4H  Ø -1    50       6 2   !
! 10 9  2H  Ø +2      -170   6 2   !  6 1  3S  S -1      -100   6 2   !  8 2  4H  Ø -1    50       6 2   !
!  5 7  1N  V +3      -180   3 5   !  5 7  4K  Ø +1      -150   4 4   ! 10 9  5R  V -1    50       6 2   !
!  6 1  1N  V +3      -180   3 5   !  8 2  3H  Ø +1      -170   2 6   !  5 7  4H  Ø +1      -450   2 6   !
!  8 2  3N  V +1      -630   0 8   !  4 3  3S  S -2      -200   0 8   !  4 3  3Hx Ø +1      -630   0 8   !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------