5. februar 2019

 
6 bord, 12 par. Antall spill: 27. Middels: 135.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                            MNR      Klubb                     
 
    1    4    166  61,48  Per Ove Dahle - Mette Asmyhr                14329 24577  Arendalsknektene          
    2    8    161  59,63  Gunnar Gundersen - Glenn André Vedøy        10402 43154  Arendalsknektene          
    3    5    154  57,04  Finn Bakke - Helge Nilsen                      +1    +2
    4    7    151  55,93  Geir Vedøy - Glenn Madsen                   43153 23757  Arendalsknektene          
        10    151  55,93  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls            29273 42697  Arendalsknektene          
    6    1    141  52,22  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg      35279 35284
    7   11    133  49,26  Irene Sjuls - Jan Arild Krosshøl            24329 30533  Arendalsknektene          
    8    3    118  43,70  Magne Ribe - Willy Jensen                      +5  7516
    9    6    117  43,33  Ellen Haugenes Bjornes - Harald Tømmerbakk  14266 12539  Myra BK                   
        12    117  43,33  Arne Kjell Lunden - Svein Rasmussen         43551 38041  Arendalsknektene - Myra BK
   11    2    115  42,59  Arne Helgesen - Inger Bodin                 17409 42700  Arendalsknektene          
   12    9     96  35,56  Atle Brekke - Siri Etterstøl                15898 15899
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  1                         ! Spill:  2                         ! Spill:  3                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  7 12  5Hx Ø -3   500      10  0  !  3 11  2H  N +2   170      10  0  !  4  9  4S  V -1   100       9  1  !
!  4  9  4H  Ø -2   100       8  2  !  6  8  2H  N +1   140       8  2  !  6  8  6S  V -1   100       9  1  !
!  6  8  4H  Ø -1    50       6  4  !  2  5  2S  Ø -2   100       6  4  ! 10  1  3S  V +1      -170   6  4  !
! 10  1  3H  Ø  =      -140   4  6  !  4  9  2S  Ø -1    50       4  6  !  2  5  2S  V +3      -200   4  6  !
!  2  5  4H  Ø  =      -420   2  8  !  7 12  4K  N -1      -100   1  9  !  7 12  4Hx S -3      -500   2  8  !
!  3 11  4H  Ø +1      -450   0 10  ! 10  1  2H  N -1      -100   1  9  !  3 11  4S  V +1      -650   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  4                         ! Spill:  5                         ! Spill:  6                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  8 12  3N  S +1   630      10  0  !  5  1  4R  Ø -2   100      10  0  !  8 12  4H  S +2   480      10  0  !
!  7  9  3N  S  =   600       8  2  !  7  9  4R  Ø -1    50       7  3  !  7  9  4H  S +1   450       8  2  !
!  4 11  3R  N +2   150       5  5  !  8 12  4R  Ø -1    50       7  3  !  3  6  4H  S  =   420       5  5  !
! 10  2  1N  S +2   150       5  5  !  3  6  3R  Ø  =      -110   2  8  ! 10  2  4H  S  =   420       5  5  !
!  3  6  3N  N -1      -100   1  9  !  4 11  3R  Ø  =      -110   2  8  !  5  1  2H  S +2   170       2  8  !
!  5  1  3R  S -1      -100   1  9  ! 10  2  3R  Ø  =      -110   2  8  !  4 11  2H  S +1   140       0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  7                         ! Spill:  8                         ! Spill:  9                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  5 11  1H  V -3   300      10  0  !  4  7  3N  Ø +1      -430  10  0  !  4  7  3N  Ø -1   100       9  1  !
!  4  7  4K  N +1   150       8  2  !  5 11  4S  V +2      -480   6  4  ! 10  3  3N  Ø -1   100       9  1  !
!  8  1  1H  N +2   140       6  4  !  8  1  4S  V +2      -480   6  4  !  8  1  3K  Ø +2      -150   6  4  !
!  9 12  4K  N  =   130       4  6  ! 10  3  4S  V +2      -480   6  4  !  6  2  2K  Ø +4      -170   4  6  !
!  6  2  2R  V -1   100       1  9  !  6  2  3N  V +3      -490   1  9  !  5 11  5K  Ø +1      -620   2  8  !
! 10  3  1N  V -1   100       1  9  !  9 12  3N  Ø +3      -490   1  9  !  9 12  5Kx Ø  =      -750   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  10                        ! Spill:  11                        ! Spill:  12                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 12  4S  N +2   680      10  0  !  1 12  4S  S +1   450       5  5  !  7  3  4N  S  =   630       8  2  !
!  5  8  4S  N +1   650       5  5  !  5  8  4S  N +1   450       5  5  !  9  2  3N  S +1   630       8  2  !
!  6 11  4S  N +1   650       5  5  !  6 11  4S  S +1   450       5  5  ! 10  4  3N  N +1   630       8  2  !
!  7  3  4S  N +1   650       5  5  !  7  3  4S  S +1   450       5  5  !  1 12  3R  N +2   150       3  7  !
! 10  4  4S  N +1   650       5  5  !  9  2  4S  S +1   450       5  5  !  6 11  4R  S +1   150       3  7  !
!  9  2  6S  N -1      -100   0 10  ! 10  4  4S  S +1   450       5  5  !  5  8  5R  N -1      -100   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  13                        ! Spill:  14                        ! Spill:  15                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
! 10  5  3N  Ø -3   300      10  0  !  7 11  3N  Ø -1    50      10  0  ! 10  5  4S  N  =   620      10  0  !
!  1  3  4H  V -1   100       7  3  !  2 12  4R  S -3      -150   8  2  !  7 11  3H  N +1   170       8  2  !
!  7 11  3H  Ø -1   100       7  3  !  1  3  2H  V +2      -170   4  6  !  1  3  4R  V  =      -130   4  6  !
!  2 12  1R  Ø  =       -70   4  6  !  6  9  3H  V +1      -170   4  6  !  2 12  3R  V +1      -130   4  6  !
!  8  4  3H  V  =      -140   2  8  !  8  4  3H  V +1      -170   4  6  !  8  4  3R  V +1      -130   4  6  !
!  6  9  3N  Ø  =      -600   0 10  ! 10  5  3H  V +2      -200   0 10  !  6  9  3S  N -2      -200   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  16                        ! Spill:  17                        ! Spill:  18                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  3 12  2R  S +3   150      10  0  !  7  1  2N  Ø +1      -150  10  0  !  8 11  3H  S  =   140       9  1  !
!  2  4  5R  S -1       -50   6  4  !  3 12  3N  Ø  =      -400   8  2  ! 10  6  3H  S  =   140       9  1  !
!  8 11  2H  S -1       -50   6  4  !  8 11  3N  Ø +1      -430   4  6  !  3 12  2H  S  =   110       5  5  !
! 10  6  5R  S -1       -50   6  4  !  9  5  3N  Ø +1      -430   4  6  !  7  1  2H  S  =   110       5  5  !
!  7  1  5Rx N -1      -100   2  8  ! 10  6  3N  Ø +1      -430   4  6  !  2  4  3H  S -1      -100   1  9  !
!  9  5  2H  S -3      -150   0 10  !  2  4  3N  Ø +2      -460   0 10  !  9  5  3H  S -1      -100   1  9  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  19                        ! Spill:  20                        ! Spill:  21                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  8  2  1N  S +2   150      10  0  ! 10  7  3N  V -1   100      10  0  !  4 12  4Rx S  =   710      10  0  !
!  1  6  2S  Ø -1   100       7  3  !  9 11  1S  N -1      -100   8  2  !  8  2  3K  V +2      -150   7  3  !
!  9 11  2H  Ø -1   100       7  3  !  4 12  2N  Ø  =      -120   5  5  ! 10  7  4K  V +1      -150   7  3  !
!  3  5  2S  Ø  =      -110   2  8  !  8  2  2N  Ø  =      -120   5  5  !  1  6  3K  V +3      -170   4  6  !
!  4 12  2S  Ø  =      -110   2  8  !  3  5  3N  Ø  =      -600   2  8  !  3  5  3H  S -2      -200   1  9  !
! 10  7  2R  Ø +1      -110   2  8  !  1  6  3N  Ø +1      -630   0 10  !  9 11  2N  S -2      -200   1  9  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  22                        ! Spill:  23                        ! Spill:  24                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 11  2N  N +1   150       9  1  !  4  6  4S  N  =   620      10  0  !  4  6  3N  N +2   460       9  1  !
!  5 12  2N  N +1   150       9  1  !  9  3  5R  V -2   200       8  2  !  5 12  3N  N +2   460       9  1  !
!  4  6  2N  N  =   120       6  4  !  1 11  3S  S  =   140       6  4  !  1 11  4H  N +1   450       5  5  !
! 10  8  3S  N -1       -50   4  6  !  2  7  3S  S -1      -100   2  8  ! 10  8  4H  N +1   450       5  5  !
!  2  7  2N  N -2      -100   1  9  !  5 12  4S  S -1      -100   2  8  !  2  7  4H  N  =   420       1  9  !
!  9  3  4S  N -2      -100   1  9  ! 10  8  3S  S -1      -100   2  8  !  9  3  4H  N  =   420       1  9  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  25                        ! Spill:  26                        ! Spill:  27                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  3  8  3N  N  =   400       9  1  !  1  4  1R  V +1       -90   8  2  !  6 12  4H  V -3   150      10  0  !
! 10  9  3N  N  =   400       9  1  !  5  7  1N  Ø  =       -90   8  2  ! 10  9  3S  S  =   140       8  2  !
!  1  4  2N  N +1   150       6  4  ! 10  9  1N  V  =       -90   8  2  !  2 11  3R  Ø -2   100       5  5  !
!  2 11  3N  N -1       -50   2  8  !  2 11  1N  S -1      -100   2  8  !  5  7  4H  V -2   100       5  5  !
!  5  7  3N  N -1       -50   2  8  !  3  8  1N  S -1      -100   2  8  !  1  4  2H  V -1    50       2  8  !
!  6 12  3N  N -1       -50   2  8  !  6 12  1N  S -1      -100   2  8  !  3  8  4Sx N -2      -300   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------