12. februar 2019

 
6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antall spill: 27. Middels: 108,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                        MNR      Klubb                     
 
    1    7  132,8 *  61,46  Per Steine - Egil Hvideberg             10799 29288
    2    2  126,0 *  58,33  Glenn André Vedøy - Gunnar Gundersen    43154 10402  Arendalsknektene          
    3    8  123,8 *  57,29  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls        29273 42697  Arendalsknektene          
    4    1  111,4 *  51,56  Magne Ribe - Willy Jensen                  +5  7516
    5    3  110,3 *  51,04  Atle Brekke - Siri Etterstøl            15898 15899
    6    4  108,0    50,00  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +1    +2
    7   10  106,9 *  49,48  Jan Arild Krosshøl - Irene Sjuls        30533 24329  Arendalsknektene          
    8    9   99,0 *  45,83  Arne Kjell Lunden - Svein Rasmussen     43551 38041  Arendalsknektene - Myra BK
    9    6   96,0    44,44  Geir Vedøy - Glenn Madsen               43153 23757  Arendalsknektene          
   10   12   92,3 *  42,71  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg  35279 35284
   11   11   83,3 *  38,54  Else Sofie Dannevig - Bente Grut        42829 43550  Arendalsknektene          
 
 
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  1                            ! Spill:  2                            !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  7 12  3H   S  =   140      8,0 0,0  !  3 11  4H   V -1    50      7,0 1,0  !
! 10  1  2R   N +1   110      6,0 2,0  !  6  8  4H   V -1    50      7,0 1,0  !
!  4  9  2S   Ø -1    50      4,0 4,0  !  4  9  4H   V  =      -420  2,0 6,0  !
!  3 11  2N   N -1       -50  2,0 6,0  !  7 12  4H   V  =      -420  2,0 6,0  !
!  6  8  3N   S -2      -100  0,0 8,0  ! 10  1  4H   V  =      -420  2,0 6,0  !
!  2 --             Frirunde  4,7      !  2 --             Frirunde  4,7      !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  3                            ! Spill:  4                            !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  7 12  3H   Ø +2      -200  8,0 0,0  !  4 11  4K   V +2      -170  6,0 2,0  !
!  3 11  4H   Ø +1      -650  6,0 2,0  !  7  9  4K   V +2      -170  6,0 2,0  !
!  4  9  4H   Ø +2      -680  4,0 4,0  !  8 12  4K   Ø +2      -170  6,0 2,0  !
! 10  1  3N   Ø +3      -690  2,0 6,0  !  3  6  5K   Ø +1      -620  1,0 7,0  !
!  6  8  6H   Ø +1     -1460  0,0 8,0  ! 10  2  5K   Ø +1      -620  1,0 7,0  !
!  2 --             Frirunde  4,7      ! --  1             Frirunde      4,1  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  5                            ! Spill:  6                            !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  3  6  2N   N +1   150      8,0 0,0  ! 10  2  2Sx  V -2   500      8,0 0,0  !
!  7  9  3N   N -1      -100  5,0 3,0  !  3  6  3N   S +3   490      6,0 2,0  !
!  8 12  1N   S -1      -100  5,0 3,0  !  8 12  5R   N +1   420      4,0 4,0  !
! 10  2  2N   N -2      -200  2,0 6,0  !  4 11  3N   N  =   400      2,0 6,0  !
!  4 11  3N   N -3      -300  0,0 8,0  !  7  9  3H   N +1   170      0,0 8,0  !
! --  1             Frirunde      4,1  ! --  1             Frirunde      4,1  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  7                            ! Spill:  8                            !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  6  2  3N   N +3   690      8,0 0,0  !  8  1  3N   Ø -3   150      8,0 0,0  !
!  9 12  3N   N +1   630      5,0 3,0  ! 10  3  4H   Ø  =      -420  6,0 2,0  !
! 10  3  3N   N +1   630      5,0 3,0  !  9 12  4S   V +1      -450  4,0 4,0  !
!  4  7  5R   S  =   600      1,0 7,0  !  4  7  4S   V +2      -480  2,0 6,0  !
!  8  1  3N   N  =   600      1,0 7,0  !  6  2  5Kx  N -5     -1100  0,0 8,0  !
! -- 11             Frirunde      3,1  ! -- 11             Frirunde      3,1  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  9                            ! Spill:  10                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
! 10  3  2Rx  Ø -3   800      8,0 0,0  !  6 11  4H   S  =   620      7,0 1,0  !
!  8  1  2R   Ø -3   300      6,0 2,0  ! 10  4  4H   N  =   620      7,0 1,0  !
!  9 12  2S   N +2   170      4,0 4,0  !  1 12  3S   Ø -2   200      4,0 4,0  !
!  4  7  3S   N -1       -50  2,0 6,0  !  7  3  2H   S +2   170      1,0 7,0  !
!  6  2  3N   N -2      -100  0,0 8,0  !  9  2  3H   S +1   170      1,0 7,0  !
! -- 11             Frirunde      3,1  ! --  8             Frirunde      4,6  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  11                           ! Spill:  12                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  6 11  5R   N -1       -50  8,0 0,0  !  7  3  4S   Ø -1    50      6,0 2,0  !
! 10  4  5H   N -3      -150  6,0 2,0  !  9  2  4S   V -1    50      6,0 2,0  !
!  7  3  3S   Ø +1      -170  4,0 4,0  ! 10  4  4S   V -1    50      6,0 2,0  !
!  1 12  4S   Ø +1      -450  2,0 6,0  !  1 12  3H   S -1      -100  1,0 7,0  !
!  9  2  4S   Ø +2      -480  0,0 8,0  !  6 11  3H   S -1      -100  1,0 7,0  !
! --  8             Frirunde      4,6  ! --  8             Frirunde      4,6  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  13                           ! Spill:  14                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  1  3  2N   Ø -1   100      8,0 0,0  !  6  9  3Hx  V -2   300      8,0 0,0  !
!  8  4  2R   Ø  =       -90  6,0 2,0  !  2 12  1N   N +2   150      6,0 2,0  !
!  6  9  3N   N -1      -100  3,0 5,0  !  1  3  3K   S  =   110      4,0 4,0  !
!  7 11  1S   N -1      -100  3,0 5,0  !  7 11  2H   V -1    50      2,0 6,0  !
!  2 12  2S   V  =      -110  0,0 8,0  !  8  4  2S   Ø +1      -140  0,0 8,0  !
! 10 --             Frirunde  4,0      ! 10 --             Frirunde  4,0      !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  15                           ! Spill:  16                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  2 12  2S   V  =      -110  7,0 1,0  !  7  1  4H   S  =   420      8,0 0,0  !
!  7 11  2S   V  =      -110  7,0 1,0  !  2  4  3H   S +1   170      6,0 2,0  !
!  1  3  3S   V  =      -140  4,0 4,0  !  8 11  1N   N  =    90      4,0 4,0  !
!  8  4  3N   Ø  =      -400  2,0 6,0  !  3 12  4H   S -1       -50  1,0 7,0  !
!  6  9  4H   Ø +1      -450  0,0 8,0  ! 10  6  4H   S -1       -50  1,0 7,0  !
! 10 --             Frirunde  4,0      !  9 --             Frirunde  3,7      !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  17                           ! Spill:  18                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  3 12  3H   Ø +2      -200  8,0 0,0  !  8 11  2S   Ø -1    50      8,0 0,0  !
!  8 11  3H   V +4      -260  6,0 2,0  !  2  4  2H   V  =      -110  5,0 3,0  !
!  2  4  4H   Ø +2      -480  2,0 6,0  !  3 12  2H   V  =      -110  5,0 3,0  !
!  7  1  5H   Ø +1      -480  2,0 6,0  !  7  1  3H   V +1      -170  1,0 7,0  !
! 10  6  4H   Ø +2      -480  2,0 6,0  ! 10  6  3H   V +1      -170  1,0 7,0  !
!  9 --             Frirunde  3,7      !  9 --             Frirunde  3,7      !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  19                           ! Spill:  20                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  8  2  4R   Ø -1   100      8,0 0,0  !  4 12  5R   Ø -1   100      8,0 0,0  !
!  4 12  4H   S -1       -50  5,0 3,0  !  9 11  4R   Ø  =      -130  6,0 2,0  !
!  9 11  2S   N -1       -50  5,0 3,0  !  1  6  3S   Ø  =      -140  4,0 4,0  !
!  1  6  4Hx  S -1      -100  1,0 7,0  ! 10  7  3R   Ø +2      -150  2,0 6,0  !
! 10  7  4H   N -2      -100  1,0 7,0  !  8  2  5R   Ø  =      -600  0,0 8,0  !
!  3 --             Frirunde  4,1      !  3 --             Frirunde  4,1      !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  21                           ! Spill:  22                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  1  6  3N   Ø -4   200      8,0 0,0  !  4  6  3S   S +3   230      8,0 0,0  !
!  4 12  2N   V -3   150      5,0 3,0  !  1 11  2S   N +3   200      4,0 4,0  !
!  9 11  1N   S +2   150      5,0 3,0  !  2  7  2S   S +3   200      4,0 4,0  !
! 10  7  1N   S +1   120      2,0 6,0  ! 10  8  3S   S +2   200      4,0 4,0  !
!  8  2  1N   N  =    90      0,0 8,0  !  9  3  3H   Ø  =      -140  0,0 8,0  !
!  3 --             Frirunde  4,1      ! -- 12             Frirunde      3,4  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  23                           ! Spill:  24                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  4  6  4S   N  =   620      8,0 0,0  !  1 11  2R   S +1   110      8,0 0,0  !
! 10  8  4Hx  V -1   200      6,0 2,0  !  4  6  1N   V -1    50      6,0 2,0  !
!  1 11  3S   S +1   170      4,0 4,0  !  2  7  Pass          0      3,0 5,0  !
!  9  3  4H   V -1   100      2,0 6,0  ! 10  8  Pass          0      3,0 5,0  !
!  2  7  4S   S -2      -200  0,0 8,0  !  9  3  4Rx  S -1      -100  0,0 8,0  !
! -- 12             Frirunde      3,4  ! -- 12             Frirunde      3,4  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !                                      !
! Spill:  25                           ! Spill:  26                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
!  2 11  4R   V -5   500      8,0 0,0  !  1  4  4R   Ø -2   200      6,0 2,0  !
!  3  8  2S   N  =   110      6,0 2,0  !  2 11  2S   S +3   200      6,0 2,0  !
!  6 12  4N   S -1       -50  4,0 4,0  ! 10  9  3Rx  V -1   200      6,0 2,0  !
!  1  4  3N   S -2      -100  2,0 6,0  !  6 12  3S   S  =   140      2,0 6,0  !
! 10  9  4Sx  N -3      -500  0,0 8,0  !  3  8  3R   Ø -1   100      0,0 8,0  !
! --  7             Frirunde      4,9  ! --  7             Frirunde      4,9  !
!                                      !                                      !
!                                      !                                      !
-------------------------------------------------------------------------------
!                                      !
! Spill:  27                           !
!  Par   Kontr      Resultat   Poeng   !
! 10  9  4S   N  =   420      8,0 0,0  !
!  6 12  5Hx  Ø -2   300      6,0 2,0  !
!  1  4  3H   Ø  =      -140  3,0 5,0  !
!  2 11  2H   Ø +1      -140  3,0 5,0  !
!  3  8  4H   Ø  =      -420  0,0 8,0  !
! --  7             Frirunde      4,9  !
!                                      !
!                                      !
----------------------------------------