19. februar 2019

 
7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 27. Middels: 135,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                        MNR      Klubb           
 
    1    1  169,0    62,59  Per Steine - Egil Hvideberg             10799 29288
    2    3  159,8 *  59,17  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls        29273 42697  Arendalsknektene
    3    8  156,0    57,78  Atle Brekke - Siri Etterstøl            15898 15899
    4   11  150,8 *  55,83  Glenn André Vedøy - Gunnar Gundersen    43154 10402  Arendalsknektene
    5   14  145,1 *  53,75  Geir Vedøy - Glenn Madsen               43153 23757  Arendalsknektene
    6    5  141,8 *  52,50  Jan Arild Krosshøl - Irene Sjuls        30533 24329  Arendalsknektene
    7    2  139,0    51,48  Arne Helgesen - Olav Pfaff              17409    +7
    8    4  133,0    49,26  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle            24577 14329  Arendalsknektene
    9   10  127,1 *  47,08  Bente Grut - Else Sofie Dannevig        43550 42829  Arendalsknektene
   10    9  124,9 *  46,25  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +1    +2
   11   12  104,6 *  38,75  Janicke Jacobsen - Ingebjørg Jacobsen   43123 17396  Myra BK         
   12   13  101,3 *  37,50  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg  35279 35284
   13    7   95,6 *  35,42  Willy Jensen - Magne Ribe                7516    +5
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  1                             ! Spill:  2                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  8  7  4S  N  =   420       8,0  2,0  ! 14  9  1Rx S +4   940      10,0  0,0  !
! 13  4  4S  N  =   420       8,0  2,0  !  8  7  3N  N +2   660       8,0  2,0  !
! 14  9  4S  N  =   420       8,0  2,0  ! 11  2  3N  N +1   630       6,0  4,0  !
! 10  1  3S  N +1   170       2,0  8,0  ! 13  4  2R  S +3   150       4,0  6,0  !
! 11  2  3S  N +1   170       2,0  8,0  ! 10  1  3R  S +1   130       2,0  8,0  !
! 12  5  3S  N +1   170       2,0  8,0  ! 12  5  3H  V -2   100       0,0 10,0  !
!  3 --            Frirunde   5,9       !  3 --            Frirunde   5,9       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  3                             ! Spill:  4                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 14  9  5Hx Ø -2   500      10,0  0,0  !  4  7  3R  V -1   100       8,0  2,0  !
!  8  7  4H  Ø -1   100       7,0  3,0  ! 13  5  3H  Ø -1   100       8,0  2,0  !
! 12  5  5H  Ø -1   100       7,0  3,0  ! 14  1  3H  Ø -1   100       8,0  2,0  !
! 10  1  3H  Ø  =      -140   4,0  6,0  !  9  8  3R  V  =      -110   2,0  8,0  !
! 11  2  4H  Ø  =      -620   1,0  9,0  ! 10  2  2R  V +1      -110   2,0  8,0  !
! 13  4  4H  V  =      -620   1,0  9,0  ! 11  3  3R  V  =      -110   2,0  8,0  !
!  3 --            Frirunde   5,9       ! 12 --            Frirunde   3,9       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  5                             ! Spill:  6                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  4  7  3Nx V -4   800      10,0  0,0  ! 11  3  4S  Ø -2   200      10,0  0,0  !
! 10  2  3N  V -5   250       8,0  2,0  !  9  8  2S  Ø -1   100       8,0  2,0  !
!  9  8  3N  V -4   200       6,0  4,0  !  4  7  1N  V +1      -120   6,0  4,0  !
! 13  5  2N  S +1   150       4,0  6,0  ! 14  1  3S  Ø  =      -140   4,0  6,0  !
! 11  3  2H  N  =   110       2,0  8,0  ! 10  2  3S  Ø +1      -170   1,0  9,0  !
! 14  1  4Hx N -3      -800   0,0 10,0  ! 13  5  1S  Ø +3      -170   1,0  9,0  !
! 12 --            Frirunde   3,9       ! 12 --            Frirunde   3,9       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  7                             ! Spill:  8                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  5  8  1N  Ø -1   100       9,0  1,0  ! 10  3  3H  Ø -5   250      10,0  0,0  !
! 11  4  2H  Ø -1   100       9,0  1,0  ! 14  2  3H  Ø -2   100       8,0  2,0  !
! 14  2  3K  S -1      -100   6,0  4,0  !  1  9  2S  N -1       -50   5,0  5,0  !
! 10  3  2S  V +1      -140   3,0  7,0  ! 12  7  2S  N -1       -50   5,0  5,0  !
! 12  7  2S  V +1      -140   3,0  7,0  !  5  8  3N  S -2      -100   1,0  9,0  !
!  1  9  3K  S -2      -200   0,0 10,0  ! 11  4  3N  S -2      -100   1,0  9,0  !
! 13 --            Frirunde   3,8       ! 13 --            Frirunde   3,8       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  9                             ! Spill:  10                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  9  3K  S  =   110       9,0  1,0  ! 10  4  4S  V +1      -650  10,0  0,0  !
! 12  7  3K  S  =   110       9,0  1,0  ! 13  7  4S  V +2      -680   7,0  3,0  !
!  5  8  3H  N -1       -50   5,0  5,0  ! 14  3  4S  V +2      -680   7,0  3,0  !
! 14  2  3N  S -1       -50   5,0  5,0  ! 12  8  4S  V +3      -710   4,0  6,0  !
! 10  3  1S  Ø  =       -80   2,0  8,0  !  2  1  6S  V  =     -1430   2,0  8,0  !
! 11  4  2N  N -2      -100   0,0 10,0  ! 11  5  7Kx S -6     -1700   0,0 10,0  !
! 13 --            Frirunde   3,8       ! --  9            Frirunde        4,6  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  11                            ! Spill:  12                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 11  5  2K  Ø -2   100       9,0  1,0  ! 14  3  1N  N +2   150      10,0  0,0  !
! 13  7  2S  V -2   100       9,0  1,0  !  2  1  1N  N +1   120       8,0  2,0  !
!  2  1  2S  V -1    50       4,0  6,0  ! 11  5  3S  V -2   100       6,0  4,0  !
! 10  4  1R  Ø -1    50       4,0  6,0  ! 10  4  1N  Ø  =       -90   4,0  6,0  !
! 12  8  2H  V -1    50       4,0  6,0  ! 13  7  2S  V  =      -110   2,0  8,0  !
! 14  3  3S  Ø  =      -140   0,0 10,0  ! 12  8  3N  N -2      -200   0,0 10,0  !
! --  9            Frirunde        4,6  ! --  9            Frirunde        4,6  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  13                            ! Spill:  14                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  3  2  3N  V -3   300      10,0  0,0  ! 10  5  3R  V +3      -170  10,0  0,0  !
! 10  5  2S  Ø -2   200       8,0  2,0  !  3  2  5Hx N -2      -300   7,0  3,0  !
! 13  8  3R  N  =   110       6,0  4,0  !  7  1  5Hx N -2      -300   7,0  3,0  !
! 12  9  1N  V -1   100       4,0  6,0  ! 12  9  5Hx N -3      -500   4,0  6,0  !
! 14  4  3R  N -1      -100   2,0  8,0  ! 14  4  5Sx V  =      -650   2,0  8,0  !
!  7  1  2K  Ø +1      -110   0,0 10,0  ! 13  8  6R  Ø +1      -940   0,0 10,0  !
! 11 --            Frirunde   5,6       ! 11 --            Frirunde   5,6       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  15                            ! Spill:  16                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  3  2  4S  Ø -2   100      10,0  0,0  ! 14  5  4S  N +2   480      10,0  0,0  !
!  7  1  4S  Ø -1    50       4,0  6,0  !  8  2  4S  N +1   450       8,0  2,0  !
! 10  5  4S  Ø -1    50       4,0  6,0  !  4  3  4S  N  =   420       3,0  7,0  !
! 12  9  4S  Ø -1    50       4,0  6,0  ! 11  7  4S  N  =   420       3,0  7,0  !
! 13  8  4S  Ø -1    50       4,0  6,0  ! 12  1  4S  N  =   420       3,0  7,0  !
! 14  4  4S  Ø -1    50       4,0  6,0  ! 13  9  4S  S  =   420       3,0  7,0  !
! 11 --            Frirunde   5,6       ! 10 --            Frirunde   4,7       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  17                            ! Spill:  18                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 11  7  5S  N  =   450      10,0  0,0  ! 11  7  4Hx V -4   800      10,0  0,0  !
!  8  2  4S  N  =   420       6,0  4,0  !  4  3  2H  S -1      -100   6,0  4,0  !
! 13  9  4S  N  =   420       6,0  4,0  ! 12  1  1N  S -1      -100   6,0  4,0  !
! 14  5  4S  N  =   420       6,0  4,0  ! 13  9  2H  S -1      -100   6,0  4,0  !
!  4  3  3S  N +2   200       2,0  8,0  !  8  2  2H  S -3      -300   2,0  8,0  !
! 12  1  4S  N -1       -50   0,0 10,0  ! 14  5  3Hx S -4     -1100   0,0 10,0  !
! 10 --            Frirunde   4,7       ! 10 --            Frirunde   4,7       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  19                            ! Spill:  20                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 10  7  6H  S +1  1010      10,0  0,0  !  5  4  3N  S +4   720      10,0  0,0  !
!  5  4  6H  N  =   980       7,0  3,0  !  9  3  3N  N +3   690       8,0  2,0  !
! 11  8  6H  S  =   980       7,0  3,0  ! 11  8  3N  S +2   660       5,0  5,0  !
!  9  3  6K  S  =   920       4,0  6,0  ! 12  2  3N  S +2   660       5,0  5,0  !
! 12  2  5R  S +1   420       1,0  9,0  ! 13  1  3K  S +1   130       2,0  8,0  !
! 13  1  5R  S +1   420       1,0  9,0  ! 10  7  3K  S  =   110       0,0 10,0  !
! 14 --            Frirunde   5,4       ! 14 --            Frirunde   5,4       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  21                            ! Spill:  22                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 11  8  3Sx N  =   730      10,0  0,0  ! 11  9  3N  N +2   460      10,0  0,0  !
!  9  3  2S  N +1   140       8,0  2,0  !  1  4  3N  N +1   430       7,0  3,0  !
!  5  4  2S  N  =   110       5,0  5,0  ! 14  7  3N  N +1   430       7,0  3,0  !
! 10  7  2S  S  =   110       5,0  5,0  ! 12  3  3N  S  =   400       4,0  6,0  !
! 12  2  2R  V -2   100       2,0  8,0  ! 13  2  2S  N +1   140       2,0  8,0  !
! 13  1  2R  V -1    50       0,0 10,0  ! 10  8  2N  S  =   120       0,0 10,0  !
! 14 --            Frirunde   5,4       ! --  5            Frirunde        5,3  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  23                            ! Spill:  24                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  4  1N  V -1   100       9,0  1,0  ! 11  9  6S  S +1  1010      10,0  0,0  !
! 13  2  1N  V -1   100       9,0  1,0  ! 14  7  3N  N +4   520       8,0  2,0  !
! 10  8  1K  V +1       -90   6,0  4,0  !  1  4  4H  N +3   510       6,0  4,0  !
! 12  3  3H  N -1      -100   4,0  6,0  ! 10  8  4H  N +2   480       3,0  7,0  !
! 11  9  2S  Ø  =      -110   1,0  9,0  ! 12  3  4H  N +2   480       3,0  7,0  !
! 14  7  2S  Ø  =      -110   1,0  9,0  ! 13  2  7H  N -1       -50   0,0 10,0  !
! --  5            Frirunde        5,3  ! --  5            Frirunde        5,3  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  25                            ! Spill:  26                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 12  4  6Sx V -1   200      10,0  0,0  ! 12  4  3N  Ø -2   200       9,0  1,0  !
! 11  1  6Kx S -3      -500   8,0  2,0  ! 14  8  4Sx Ø -1   200       9,0  1,0  !
!  2  5  3N  Ø +2      -660   6,0  4,0  ! 11  1  3N  Ø -1   100       6,0  4,0  !
! 10  9  4S  V +2      -680   4,0  6,0  ! 10  9  3N  Ø  =      -600   3,0  7,0  !
! 14  8  5Sx V +2     -1250   2,0  8,0  ! 13  3  3N  V  =      -600   3,0  7,0  !
! 13  3  6R  Ø  =     -1370   0,0 10,0  !  2  5  3N  Ø +1      -630   0,0 10,0  !
!  7 --            Frirunde   3,5       !  7 --            Frirunde   3,5       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !
! Spill:  27                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2  5  4Rx S  =   510      10,0  0,0  !
! 10  9  4H  V -1    50       8,0  2,0  !
! 11  1  1N  S -1       -50   6,0  4,0  !
! 13  3  2H  V  =      -110   4,0  6,0  !
! 14  8  2H  Ø +1      -140   2,0  8,0  !
! 12  4  3Hx V +2      -730   0,0 10,0  !
!  7 --            Frirunde   3,5       !
!                                       !
!                                       !
-----------------------------------------