26. februar 2019

 
7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 26. Middels: 130,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                            MNR      Klubb           
 
    1    1  159,3 *  61,25  Geir Vedøy - Tor Olav Sørensen              43153 28401  Arendalsknektene
    2    5  153,8 *  59,17  Finn Bakke - Helge Nilsen                      +1    +2
    3   13  149,5 *  57,50  Magne Ribe - Willy Jensen                      +5  7516
    4    7  140,8 *  54,17  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls            29273 42697  Arendalsknektene
    5    6  133,3 *  51,25  Atle Brekke - Siri Ettestøl                 15898    +8
    6    2  132,2 *  50,83  Gunnar Gundersen - Glenn André Vedøy        10402 43154  Arendalsknektene
    7   10  131,1 *  50,42  Jan Arild Krosshøl - Irene Sjuls            30533 24329  Arendalsknektene
    8    9  125,7 *  48,33  Ellen Haugenes Bjornes - Harald Tømmerbakk  14266 12539  Myra BK         
    9    4  121,3 *  46,67  Arne Helgesen - Inger Bodin                 17409 42700  Arendalsknektene
   10   12  120,3 *  46,25  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg      35279 35284
   11   11  112,7 *  43,33  Arne Kjell Lunden - Svein Rasmussen         43551 38041  Arendalsknektene
   12    8  107,3 *  41,25  Egil Hvideberg - Per Steine                 29288 10799  Arendalsknektene
   13   14  102,9 *  39,58  Bente Grut - Else Sofie Dannevig            43550 42829  Arendalsknektene
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  1                             ! Spill:  2                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  4  6  2S  S +1   140       9,0  1,0  !  4  6  3S  N +1   170       9,0  1,0  !
!  5  9  3S  S  =   140       9,0  1,0  !  5  9  2S  N +2   170       9,0  1,0  !
! 14  1  2K  V -1    50       6,0  4,0  ! 14  1  2S  N +1   140       6,0  4,0  !
!  2  7  3N  N -1       -50   4,0  6,0  ! 11  8  4H  N -1      -100   3,0  7,0  !
! 11  8  4S  S -2      -100   1,0  9,0  ! 13 12  4H  S -1      -100   3,0  7,0  !
! 13 12  4S  S -2      -100   1,0  9,0  !  2  7  4H  S -2      -200   0,0 10,0  !
! 10 --            Frirunde   5,0       ! 10 --            Frirunde   5,0       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  3                             ! Spill:  4                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  6 10  6S  Ø -2   200      10,0  0,0  !  5  7  3N  S  =   600      10,0  0,0  !
!  1 13  5S  Ø -1   100       8,0  2,0  !  6 10  3H  Ø -3   300       8,0  2,0  !
! 11  4  3S  Ø +1      -170   6,0  4,0  ! 14  2  2H  Ø -2   200       6,0  4,0  !
! 12  9  4S  Ø  =      -620   4,0  6,0  !  1 13  2N  S +2   180       4,0  6,0  !
!  5  7  4S  Ø +1      -650   1,0  9,0  ! 12  9  2N  S +1   150       2,0  8,0  !
! 14  2  4S  Ø +1      -650   1,0  9,0  ! 11  4  2N  S  =   120       0,0 10,0  !
! --  8            Frirunde        4,1  ! --  8            Frirunde        4,1  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  5                             ! Spill:  6                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  6  8  3S  N -1      -100  10,0  0,0  !  4  9  4H  V -1   100      10,0  0,0  !
!  7 11  3H  V  =      -140   7,0  3,0  !  7 11  1N  N  =    90       8,0  2,0  !
! 12  5  2H  V +1      -140   7,0  3,0  !  6  8  2H  V +1      -140   5,0  5,0  !
!  4  9  3H  V +1      -170   3,0  7,0  ! 13 10  2H  V +1      -140   5,0  5,0  !
! 13 10  2H  V +2      -170   3,0  7,0  !  2  1  4H  V  =      -620   1,0  9,0  !
!  2  1  4H  V  =      -420   0,0 10,0  ! 12  5  4H  V  =      -620   1,0  9,0  !
! 14 --            Frirunde   4,0       ! 14 --            Frirunde   4,0       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  7                             ! Spill:  8                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  8 12  2S  S +2   170       8,0  2,0  !  1 11  3N  V -1    50       8,0  2,0  !
! 13  6  2S  S +2   170       8,0  2,0  !  5 10  3N  V -1    50       8,0  2,0  !
! 14  4  2S  S +2   170       8,0  2,0  !  7  9  3N  V -1    50       8,0  2,0  !
!  5 10  2H  N +1   140       4,0  6,0  ! 13  6  2H  Ø  =      -110   4,0  6,0  !
!  1 11  2S  S  =   110       2,0  8,0  !  8 12  2N  V  =      -120   2,0  8,0  !
!  7  9  4H  N -1      -100   0,0 10,0  ! 14  4  3N  V  =      -400   0,0 10,0  !
! --  2            Frirunde        5,1  ! --  2            Frirunde        5,1  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  9                             ! Spill:  10                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  9 13  4H  Ø -1   100      10,0  0,0  !  2 12  3N  Ø +2      -660   9,0  1,0  !
!  8 10  4S  N -3      -150   8,0  2,0  !  6 11  3N  V +2      -660   9,0  1,0  !
!  1  7  4H  Ø  =      -620   4,0  6,0  ! 14  5  3N  V +4      -720   6,0  4,0  !
!  2 12  4H  Ø  =      -620   4,0  6,0  !  1  7  6N  V +1     -1470   3,0  7,0  !
! 14  5  4H  Ø  =      -620   4,0  6,0  !  8 10  6N  V +1     -1470   3,0  7,0  !
!  6 11  4H  Ø +1      -650   0,0 10,0  !  9 13  7N  V  =     -2220   0,0 10,0  !
!  4 --            Frirunde   4,7       !  4 --            Frirunde   4,7       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  11                            ! Spill:  12                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  9 11  3N  Ø -2   100      10,0  0,0  !  2  8  4H  V -2   100      10,0  0,0  !
!  2  8  3H  V -1    50       8,0  2,0  !  5  4  4H  V -1    50       6,0  4,0  !
!  5  4  2S  N -2      -100   6,0  4,0  !  7 12  4H  V -1    50       6,0  4,0  !
!  7 12  2H  V +2      -170   3,0  7,0  ! 14  6  4H  V -1    50       6,0  4,0  !
! 14  6  3H  V +1      -170   3,0  7,0  !  9 11  3H  V  =      -140   2,0  8,0  !
! 10  1  3N  Ø +1      -430   0,0 10,0  ! 10  1  4Sx N -1      -200   0,0 10,0  !
! -- 13            Frirunde        5,8  ! -- 13            Frirunde        5,8  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  13                            ! Spill:  14                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 10 12  4S  N +1   650      10,0  0,0  ! 10 12  5Sx V -2   300      10,0  0,0  !
!  8 13  4S  N  =   620       8,0  2,0  !  4  1  4S  V -1    50       6,0  4,0  !
! 11  2  2S  N +3   200       6,0  4,0  !  8 13  4S  V -1    50       6,0  4,0  !
!  4  1  3S  N +1   170       2,0  8,0  ! 11  2  4S  V -1    50       6,0  4,0  !
!  6  5  2S  N +2   170       2,0  8,0  !  6  5  2S  V +1      -140   2,0  8,0  !
! 14  7  3S  N +1   170       2,0  8,0  ! 14  7  4S  V  =      -420   0,0 10,0  !
! --  9            Frirunde        4,8  ! --  9            Frirunde        4,8  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  15                            ! Spill:  16                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  5  2  6H  V -1    50      10,0  0,0  !  5  2  5Rx N -1      -100  10,0  0,0  !
! 14  8  4Sx S -1      -200   8,0  2,0  ! 14  8  2S  Ø +1      -140   8,0  2,0  !
!  4 10  5H  V  =      -450   4,0  6,0  !  4 10  2S  Ø +2      -170   5,0  5,0  !
!  7  6  5H  V  =      -450   4,0  6,0  !  9  1  2H  Ø +2      -170   5,0  5,0  !
!  9  1  4H  V +1      -450   4,0  6,0  !  7  6  2S  Ø +3      -200   2,0  8,0  !
! 11 13  5Sx S -2      -500   0,0 10,0  ! 11 13  4S  V +1      -650   0,0 10,0  !
! 12 --            Frirunde   4,6       ! 12 --            Frirunde   4,6       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  17                            ! Spill:  18                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 13  4  3N  N +2   460      10,0  0,0  ! 12  1  1Hx N +2   560      10,0  0,0  !
!  5 11  3N  N +1   430       5,0  5,0  !  5 11  2H  N +2   170       7,0  3,0  !
!  8  7  3N  N +1   430       5,0  5,0  ! 13  4  3H  N +1   170       7,0  3,0  !
! 10  2  3N  N +1   430       5,0  5,0  ! 14  9  2H  N  =   110       4,0  6,0  !
! 14  9  3N  N +1   430       5,0  5,0  !  8  7  4H  N -1      -100   1,0  9,0  !
! 12  1  2S  N +2   170       0,0 10,0  ! 10  2  3H  S -1      -100   1,0  9,0  !
!  6 --            Frirunde   5,1       !  6 --            Frirunde   5,1       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  19                            ! Spill:  20                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  9  8  3N  V -2   200      10,0  0,0  !  1  5  4S  N +1   650       7,0  3,0  !
!  7  4  2N  V +2      -180   8,0  2,0  !  7  4  4S  N +1   650       7,0  3,0  !
!  1  5  3S  Ø +2      -200   5,0  5,0  !  9  8  4S  N +1   650       7,0  3,0  !
!  6 12  3S  Ø +2      -200   5,0  5,0  ! 13  2  4S  N +1   650       7,0  3,0  !
! 13  2  4S  Ø +1      -650   1,0  9,0  ! 14 10  4S  N  =   620       2,0  8,0  !
! 14 10  4S  Ø +1      -650   1,0  9,0  !  6 12  6S  N -1      -100   0,0 10,0  !
! 11 --            Frirunde   4,3       ! 11 --            Frirunde   4,3       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  21                            ! Spill:  22                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  8  5  2H  V +1      -140  10,0  0,0  ! 12  4  2R  Ø +4      -170  10,0  0,0  !
!  2  6  3H  V +1      -170   5,0  5,0  !  8  5  3N  V  =      -600   7,0  3,0  !
!  7 13  3H  V +1      -170   5,0  5,0  ! 14 11  3N  V  =      -600   7,0  3,0  !
! 10  9  2H  V +2      -170   5,0  5,0  !  2  6  5K  Ø +1      -620   3,0  7,0  !
! 12  4  2H  V +2      -170   5,0  5,0  ! 10  9  5R  V +1      -620   3,0  7,0  !
! 14 11  4H  V  =      -420   0,0 10,0  !  7 13  3N  V +3      -690   0,0 10,0  !
!  1 --            Frirunde   6,1       !  1 --            Frirunde   6,1       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  23                            ! Spill:  24                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2  4  3Sx V -1   200       9,0  1,0  !  2  4  2S  V -3   150      10,0  0,0  !
! 11 10  3Sx V -1   200       9,0  1,0  ! 13  5  4H  V -2   100       8,0  2,0  !
! 14 12  3S  V -1   100       6,0  4,0  !  8  1  3N  V -1    50       6,0  4,0  !
! 13  5  3K  S -1      -100   4,0  6,0  ! 14 12  3R  Ø  =      -110   4,0  6,0  !
!  8  1  2S  V  =      -110   1,0  9,0  !  9  6  3N  V +1      -430   1,0  9,0  !
!  9  6  2S  V  =      -110   1,0  9,0  ! 11 10  3N  V +1      -430   1,0  9,0  !
! --  7            Frirunde        5,4  ! --  7            Frirunde        5,4  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  25                            ! Spill:  26                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  6  4H  Ø +1      -650   8,0  2,0  ! 10  7  3N  N  =   600      10,0  0,0  !
!  4  8  4H  Ø +1      -650   8,0  2,0  !  4  8  3R  Ø -4   400       8,0  2,0  !
! 10  7  4H  Ø +1      -650   8,0  2,0  !  1  6  3H  N  =   140       5,0  5,0  !
!  9  2  4H  Ø +2      -680   3,0  7,0  !  9  2  3H  S  =   140       5,0  5,0  !
! 12 11  4H  Ø +2      -680   3,0  7,0  ! 14 13  3K  V -1   100       2,0  8,0  !
! 14 13  3N  Ø +4      -720   0,0 10,0  ! 12 11  3H  S -1      -100   0,0 10,0  !
! --  5            Frirunde        5,9  ! --  5            Frirunde        5,9  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------