5. mars 2019

 
6 bord, 12 par. Antall spill: 27. Middels: 135.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                        MNR      Klubb                     
 
    1    9    200  74,07  Wenche Skjørsæter - Tor Olav Sørensen   24580 28401  Arendalsknektene          
    2    1    186  68,89  Jan Arild Krosshøl - Irene Sjuls        30533 24329  Arendalsknektene          
    3    7    143  52,96  Gunnar Gundersen - Glenn André Vedøy    10402 43154  Arendalsknektene          
    4    4    141  52,22  Geir Vedøy - Glenn Madsen               43153 23757  Arendalsknektene          
    5   12    132  48,89  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls        29273 42697  Arendalsknektene          
    6    3    129  47,78  Arne Helgesen - Inger Bodin             17409 42700  Arendalsknektene          
    7    2    122  45,19  Willy Jensen - Magne Ribe                7516    +5
         6    122  45,19  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg  35279 35284
    9   10    120  44,44  Harald Tømmerbakk - Egil Hvideberg      12539 29288  Myra BK - Arendalsknektene
   10    8    114  42,22  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +1    +2
   11    5    108  40,00  Arne Kjell Lunden - Svein Rasmussen     43551 38041  Arendalsknektene          
   12   11    103  38,15  Else Sofie Dannevig - Bente Grut        42829 43550  Arendalsknektene          
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  1                         ! Spill:  2                         ! Spill:  3                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2  5  3R  S +2   150       7  3  !  7 12  4H  S  =   620      10  0  !  2  5  3S  S  =   140       7  3  !
!  3 11  4R  S +1   150       7  3  !  2  5  3H  S  =   140       7  3  !  3 11  2S  S +1   140       7  3  !
!  6  8  2R  S +3   150       7  3  !  6  8  3H  S  =   140       7  3  !  6  8  3S  S  =   140       7  3  !
!  7 12  3R  S +2   150       7  3  !  3 11  2H  S  =   110       4  6  !  7 12  2S  S +1   140       7  3  !
! 10  1  3R  S +1   130       2  8  !  4  9  4Hx S -1      -200   2  8  !  4  9  2S  S  =   110       2  8  !
!  4  9  3S  S -1       -50   0 10  ! 10  1  2Sx V  =      -470   0 10  ! 10  1  3S  S -1       -50   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  4                         ! Spill:  5                         ! Spill:  6                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  3  6  4H  N  =   620       9  1  !  4 11  4H  S  =   620      10  0  ! 10  2  3H  N +1   170      10  0  !
!  4 11  4H  N  =   620       9  1  !  8 12  3H  S  =   140       8  2  !  4 11  2S  S +1   140       8  2  !
!  5  1  3H  N  =   140       5  5  ! 10  2  4Sx Ø -1   100       6  4  !  8 12  1N  N  =    90       6  4  !
!  8 12  3H  N  =   140       5  5  !  3  6  4H  S -1      -100   4  6  !  7  9  3H  N -1       -50   4  6  !
! 10  2  4H  N -1      -100   2  8  !  5  1  4S  Ø  =      -420   2  8  !  3  6  3N  N -2      -100   2  8  !
!  7  9  2S  V  =      -110   0 10  !  7  9  4Sx Ø  =      -590   0 10  !  5  1  1N  Ø +4      -210   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  7                         ! Spill:  8                         ! Spill:  9                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  9 12  1N  S +1   120      10  0  !  9 12  4S  Ø -2   100      10  0  !  4  7  3N  S +1   430       6  4  !
!  4  7  3K  V -1   100       8  2  !  5 11  4S  Ø -1    50       7  3  !  6  2  3N  S +1   430       6  4  !
!  8  1  1N  N  =    90       6  4  ! 10  3  3S  Ø -1    50       7  3  !  8  1  3N  N +1   430       6  4  !
!  6  2  2S  N -1      -100   4  6  !  6  2  2N  V +2      -180   4  6  !  9 12  3N  S +1   430       6  4  !
! 10  3  2S  N -2      -200   2  8  !  4  7  4S  Ø  =      -420   1  9  ! 10  3  3N  S +1   430       6  4  !
!  5 11  2H  S -3      -300   0 10  !  8  1  4S  Ø  =      -420   1  9  !  5 11  1N  S +3   180       0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  10                        ! Spill:  11                        ! Spill:  12                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  5  8  3K  Ø -2   200       9  1  !  9  2  3N  Ø -3   150      10  0  !  6 11  2H  S +2   170      10  0  !
!  9  2  3K  Ø -2   200       9  1  !  5  8  3N  Ø -2   100       7  3  !  5  8  3S  V -3   150       8  2  !
!  1 12  2R  S  =    90       5  5  !  6 11  4H  V -2   100       7  3  !  7  3  3Sx V -1   100       5  5  !
!  7  3  1N  S  =    90       5  5  ! 10  4  4H  V -1    50       4  6  ! 10  4  4S  V -2   100       5  5  !
! 10  4  3S  N -3      -300   2  8  !  1 12  3H  V  =      -140   1  9  !  1 12  3S  Ø -1    50       2  8  !
!  6 11  3N  N -4      -400   0 10  !  7  3  2H  V +1      -140   1  9  !  9  2  4H  S -1      -100   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  13                        ! Spill:  14                        ! Spill:  15                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  7 11  3H  S  =   140      10  0  !  1  3  6K  S  =   920      10  0  !  7 11  4S  S  =   620       9  1  !
!  1  3  2H  N  =   110       7  3  !  7 11  5N  S  =   460       7  3  ! 10  5  4S  S  =   620       9  1  !
! 10  5  2H  N  =   110       7  3  ! 10  5  3N  S +2   460       7  3  !  1  3  2S  S +1   140       6  4  !
!  2 12  3K  V +1      -130   3  7  !  8  4  4H  N +1   450       4  6  !  6  9  2R  Ø -1    50       4  6  !
!  8  4  2K  V +2      -130   3  7  !  2 12  5K  S +1   420       2  8  !  2 12  3S  S -1      -100   2  8  !
!  6  9  3H  N -2      -200   0 10  !  6  9  2S  Ø -1    50       0 10  !  8  4  4S  S -2      -200   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  16                        ! Spill:  17                        ! Spill:  18                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
! 10  6  3N  S +2   460      10  0  !  9  5  3N  Ø -3   150      10  0  !  9  5  1N  V  =       -90  10  0  !
!  3 12  3N  S +1   430       7  3  !  2  4  4R  Ø -1    50       6  4  !  2  4  1N  Ø +1      -120   5  5  !
!  8 11  3N  S +1   430       7  3  !  3 12  3R  V -1    50       6  4  !  3 12  1N  Ø +1      -120   5  5  !
!  7  1  3N  S  =   400       4  6  ! 10  6  3R  V -1    50       6  4  !  7  1  1N  Ø +1      -120   5  5  !
!  2  4  4S  N -1       -50   1  9  !  8 11  3R  V  =      -110   2  8  !  8 11  1N  Ø +1      -120   5  5  !
!  9  5  4S  N -1       -50   1  9  !  7  1  3N  Ø  =      -400   0 10  ! 10  6  2S  V +1      -140   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  19                        ! Spill:  20                        ! Spill:  21                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  8  2  2S  N  =   110      10  0  !  9 11  3N  S +1   630      10  0  !  1  6  4R  N  =   130       9  1  !
!  1  6  1N  N  =    90       8  2  !  4 12  3N  S  =   600       8  2  !  9 11  2R  S +2   130       9  1  !
!  4 12  2R  N -1       -50   6  4  ! 10  7  2N  S +3   210       6  4  !  8  2  3R  S  =   110       6  4  !
!  9 11  2K  V  =       -90   4  6  !  1  6  2R  N +3   150       4  6  !  3  5  2R  S  =    90       4  6  !
! 10  7  3S  N -2      -100   2  8  !  3  5  2R  N +2   130       2  8  !  4 12  3N  N -1      -100   1  9  !
!  3  5  1Nx N -2      -300   0 10  !  8  2  3N  S -1      -100   0 10  ! 10  7  4R  S -1      -100   1  9  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  22                        ! Spill:  23                        ! Spill:  24                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2  7  6N  N  =   990       9  1  !  1 11  2H  N  =   110      10  0  !  1 11  2H  S  =   110       9  1  !
!  9  3  6N  S  =   990       9  1  !  9  3  3H  N -2      -200   8  2  !  5 12  2H  N  =   110       9  1  !
!  1 11  6H  S  =   980       4  6  !  4  6  5K  V  =      -600   6  4  !  2  7  5Kx Ø -1   100       6  4  !
!  4  6  6H  S  =   980       4  6  !  2  7  3N  Ø +2      -660   2  8  !  4  6  4H  N -1       -50   2  8  !
!  8 10  6H  N  =   980       4  6  !  5 12  3N  Ø +2      -660   2  8  !  9  3  4H  S -1       -50   2  8  !
!  5 12  3N  S +3   490       0 10  ! 10  8  3N  Ø +2      -660   2  8  ! 10  8  4H  S -1       -50   2  8  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  25                        ! Spill:  26                        ! Spill:  27                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  4  4H  Ø +1      -650   7  3  !  1  4  3Kx V -1   200      10  0  !  1  4  2R  N +1   110       5  5  !
!  2 11  4H  Ø +1      -650   7  3  !  3  8  2H  S +2   170       8  2  !  2 11  2R  S +1   110       5  5  !
!  3  8  4H  Ø +1      -650   7  3  !  5  7  2H  S +1   140       4  6  !  3  8  2R  N +1   110       5  5  !
! 10  9  4H  Ø +1      -650   7  3  !  6 12  3H  S  =   140       4  6  !  5  7  3R  N  =   110       5  5  !
!  5  7  4H  Ø +3      -710   1  9  ! 10  9  3H  S  =   140       4  6  !  6 12  2R  N +1   110       5  5  !
!  6 12  4H  Ø +3      -710   1  9  !  2 11  2H  S  =   110       0 10  ! 10  9  2R  N +1   110       5  5  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------