12. mars 2019

 
7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 26. Middels: 130,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                        MNR      Klubb           
 
    1    2  177,7 *  68,33  Jan Arild Krosshøl - Irene Sjuls        30533 24329  Arendalsknektene
    2    6  174,4 *  67,08  Glenn André Vedøy - Gunnar Gundersen    43154 10402  Arendalsknektene
    3    5  150,6 *  57,92  Tor Olav Sørensen - Wenche Skjørsæter   28401 24580  Arendalsknektene
    4    3  143,0 *  55,00  Geir Vedøy - Glenn Madsen               43153 23757  Arendalsknektene
        10  143,0 *  55,00  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls        29273 42697  Arendalsknektene
 
    6   12  132,2 *  50,83  Gunn Marit Mosberglia - Siv Heidenberg  35279 35284
    7    8  127,8 *  49,17  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +1    +2
    8    9  122,4 *  47,08  Siri Ettestøl - Atle Brekke                +8 15898
    9   11  120,3 *  46,25  Willy Jensen - Magne Ribe                7516    +5
   10    1  112,7 *  43,33  Arne Helgesen - Inger Bodin             17409 42700  Arendalsknektene
 
   11    4  102,9 *  39,58  Arne Kjell Lunden - Svein Rasmussen     43551 38041  Arendalsknektene
   12    7  101,8 *  39,17  Pål Landa - Olav Pfaff                     +6    +7
   13   14   81,3 *  31,25  Else Sofie Dannevig - Bente Grut        42829 43550  Arendalsknektene
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  1                             ! Spill:  2                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 11  8  3N  Ø -1    50      10,0  0,0  !  2  7  5K  Ø +1      -420  10,0  0,0  !
!  2  7  2R  V +1      -110   7,0  3,0  ! 10  3  3N  V +1      -430   8,0  2,0  !
! 14  1  2R  Ø +1      -110   7,0  3,0  !  5  9  3N  V +2      -460   5,0  5,0  !
! 10  3  1N  V +1      -120   4,0  6,0  ! 14  1  3N  V +2      -460   5,0  5,0  !
!  5  9  3R  Ø +1      -130   2,0  8,0  !  4  6  3N  V +3      -490   1,0  9,0  !
!  4  6  3N  V +1      -430   0,0 10,0  ! 11  8  3N  V +3      -490   1,0  9,0  !
! -- 12            Frirunde        5,1  ! -- 12            Frirunde        5,1  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  3                             ! Spill:  4                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  6 10  2Kx Ø -2   500      10,0  0,0  !  6 10  2S  Ø -2   200      10,0  0,0  !
!  5  7  3K  Ø -2   200       7,0  3,0  !  3  8  2H  N +1   140       8,0  2,0  !
! 12  9  2N  Ø -2   200       7,0  3,0  ! 11  4  3R  S  =   110       6,0  4,0  !
! 11  4  3R  N  =   110       4,0  6,0  ! 12  9  2S  Ø -1   100       4,0  6,0  !
!  3  8  3N  S -1       -50   2,0  8,0  !  5  7  1N  S  =    90       2,0  8,0  !
! 14  2  2N  Ø  =      -120   0,0 10,0  ! 14  2  2S  Ø  =      -110   0,0 10,0  !
!  1 --            Frirunde   4,3       !  1 --            Frirunde   4,3       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  5                             ! Spill:  6                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  4  9  5S  Ø -1    50      10,0  0,0  !  2  1  1N  N +2   150      10,0  0,0  !
!  2  1  3H  S -3      -300   8,0  2,0  !  6  8  1N  N +1   120       8,0  2,0  !
!  6  8  4S  Ø  =      -420   4,0  6,0  !  4  9  1N  N  =    90       6,0  4,0  !
!  7 11  4S  Ø  =      -420   4,0  6,0  ! 12  5  1N  N -1       -50   4,0  6,0  !
! 14  3  4S  Ø  =      -420   4,0  6,0  !  7 11  1N  Ø +1      -120   2,0  8,0  !
! 12  5  4S  Ø +1      -450   0,0 10,0  ! 14  3  2H  V +1      -140   0,0 10,0  !
! -- 10            Frirunde        5,5  ! -- 10            Frirunde        5,5  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  7                             ! Spill:  8                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  3  2  3N  N  =   600       9,0  1,0  !  5 10  1N  S +1   120      10,0  0,0  !
!  5 10  3N  N  =   600       9,0  1,0  !  1 11  1N  V -2   100       7,0  3,0  !
!  1 11  3R  S +1   130       6,0  4,0  !  8 12  2H  Ø -2   100       7,0  3,0  !
! 14  4  2H  N  =   110       4,0  6,0  ! 14  4  1N  Ø -1    50       4,0  6,0  !
!  7  9  4S  S -1      -100   1,0  9,0  !  7  9  2K  N -1       -50   2,0  8,0  !
!  8 12  4S  S -1      -100   1,0  9,0  !  3  2  3H  N -2      -100   0,0 10,0  !
! --  6            Frirunde        6,7  ! --  6            Frirunde        6,7  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  9                             ! Spill:  10                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  7  4H  Ø +2      -680  10,0  0,0  !  6 11  2S  Ø +1      -140  10,0  0,0  !
!  2 12  4H  Ø +3      -710   7,0  3,0  !  1  7  2N  V +1      -150   7,0  3,0  !
!  6 11  5H  Ø +2      -710   7,0  3,0  !  2 12  2N  Ø +1      -150   7,0  3,0  !
!  8 10  3Kx N -4      -800   4,0  6,0  !  8 10  1N  Ø +3      -180   3,0  7,0  !
!  4  3  6H  Ø +1     -1460   1,0  9,0  ! 14  5  1N  Ø +3      -180   3,0  7,0  !
! 14  5  6H  Ø +1     -1460   1,0  9,0  !  4  3  3N  V +2      -660   0,0 10,0  !
!  9 --            Frirunde   4,7       !  9 --            Frirunde   4,7       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  11                            ! Spill:  12                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2  8  2H  V -3   150      10,0  0,0  !  5  4  3N  N +1   630       8,0  2,0  !
!  5  4  3R  S +1   130       7,0  3,0  !  9 11  3N  S +1   630       8,0  2,0  !
!  7 12  2R  S +2   130       7,0  3,0  ! 10  1  3N  S +1   630       8,0  2,0  !
! 14  6  3K  Ø -1    50       4,0  6,0  !  7 12  1N  S +3   180       4,0  6,0  !
!  9 11  4R  S -1       -50   2,0  8,0  !  2  8  1N  Ø -3   150       2,0  8,0  !
! 10  1  1N  V  =       -90   0,0 10,0  ! 14  6  2H  Ø -2   100       0,0 10,0  !
!  3 --            Frirunde   5,5       !  3 --            Frirunde   5,5       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  13                            ! Spill:  14                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  3  9  2S  S  =   110      10,0  0,0  !  3  9  7H  Ø -4   200      10,0  0,0  !
! 11  2  2H  Ø -1   100       8,0  2,0  !  6  5  6H  V -1    50       8,0  2,0  !
! 10 12  1N  N  =    90       6,0  4,0  !  4  1  4H  Ø +2      -480   4,0  6,0  !
!  4  1  1N  V  =       -90   4,0  6,0  ! 10 12  4H  V +2      -480   4,0  6,0  !
! 14  7  2S  S -1      -100   2,0  8,0  ! 14  7  4H  V +2      -480   4,0  6,0  !
!  6  5  1N  N -2      -200   0,0 10,0  ! 11  2  3N  Ø +4      -520   0,0 10,0  !
!  8 --            Frirunde   4,9       !  8 --            Frirunde   4,9       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  15                            ! Spill:  16                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 12  3  1Nx N  =   180      10,0  0,0  !  9  1  2H  N +2   170      10,0  0,0  !
! 14  8  3K  S  =   110       8,0  2,0  !  4 10  2S  Ø -1   100       7,0  3,0  !
!  5  2  2H  Ø -1    50       5,0  5,0  ! 12  3  4S  Ø -1   100       7,0  3,0  !
!  7  6  2S  V -1    50       5,0  5,0  !  7  6  3H  N -2      -100   4,0  6,0  !
!  4 10  1N  N -1      -100   1,0  9,0  !  5  2  3S  Ø  =      -140   2,0  8,0  !
!  9  1  1N  N -1      -100   1,0  9,0  ! 14  8  2S  Ø +2      -170   0,0 10,0  !
! 11 --            Frirunde   4,6       ! 11 --            Frirunde   4,6       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  17                            ! Spill:  18                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  6  3  2S  S +2   170      10,0  0,0  ! 10  2  3Sx N  =   730      10,0  0,0  !
! 12  1  2S  S +1   140       8,0  2,0  !  8  7  2S  N  =   110       6,0  4,0  !
!  5 11  3R  Ø -2   100       5,0  5,0  ! 12  1  2S  N  =   110       6,0  4,0  !
!  8  7  3K  V -2   100       5,0  5,0  ! 14  9  2S  N  =   110       6,0  4,0  !
! 10  2  3R  Ø -1    50       2,0  8,0  !  5 11  3S  N -1      -100   2,0  8,0  !
! 14  9  1N  V  =       -90   0,0 10,0  !  6  3  4S  N -2      -200   0,0 10,0  !
! --  4            Frirunde        4,0  ! --  4            Frirunde        4,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  19                            ! Spill:  20                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  6 12  1N  S +1   120       9,0  1,0  !  6 12  2Nx Ø -5  1400      10,0  0,0  !
! 11  3  1N  N +1   120       9,0  1,0  !  1  5  3N  S  =   600       7,0  3,0  !
!  9  8  2S  N  =   110       6,0  4,0  !  9  8  3N  S  =   600       7,0  3,0  !
!  1  5  2R  S  =    90       3,0  7,0  ! 14 10  1N  S +1   120       4,0  6,0  !
!  7  4  2K  N  =    90       3,0  7,0  !  7  4  3K  S  =   110       2,0  8,0  !
! 14 10  1N  V  =       -90   0,0 10,0  ! 11  3  3N  S -1      -100   0,0 10,0  !
! --  2            Frirunde        6,8  ! --  2            Frirunde        6,8  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  21                            ! Spill:  22                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 12  4  3H  Ø -2   100      10,0  0,0  ! 10  9  6N  N  =   990      10,0  0,0  !
!  2  6  3R  N -1      -100   8,0  2,0  !  8  5  3N  N +2   460       7,0  3,0  !
!  8  5  3H  Ø  =      -140   4,0  6,0  ! 12  4  3N  S +2   460       7,0  3,0  !
! 10  9  3H  Ø  =      -140   4,0  6,0  ! 14 11  2H  N +3   200       4,0  6,0  !
! 14 11  2H  Ø +1      -140   4,0  6,0  !  1  3  2R  N +1   110       2,0  8,0  !
!  1  3  3H  Ø +1      -170   0,0 10,0  !  2  6  6N  S -2      -100   0,0 10,0  !
!  7 --            Frirunde   3,9       !  7 --            Frirunde   3,9       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  23                            ! Spill:  24                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  8  1  4H  N  =   620       9,0  1,0  !  9  6  3H  Ø -3   150      10,0  0,0  !
! 14 12  4H  N  =   620       9,0  1,0  !  2  4  3R  N  =   110       7,0  3,0  !
!  2  4  3N  N  =   600       6,0  4,0  !  8  1  3R  N  =   110       7,0  3,0  !
!  9  6  5Kx Ø -2   500       4,0  6,0  ! 11 10  3Sx V -1   100       4,0  6,0  !
! 11 10  3H  N  =   140       2,0  8,0  ! 14 12  2H  Ø -1    50       2,0  8,0  !
!  3  7  6H  N -3      -300   0,0 10,0  !  3  7  3N  S -2      -100   0,0 10,0  !
! --  5            Frirunde        5,8  ! --  5            Frirunde        5,8  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  25                            ! Spill:  26                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 10  7  1N  N  =    90      10,0  0,0  ! 10  7  3S  Ø -4   400      10,0  0,0  !
!  3  5  2S  S -2      -100   8,0  2,0  ! 12 11  3K  V -3   300       8,0  2,0  !
!  1  6  1N  V +1      -120   4,0  6,0  !  1  6  1N  S +2   150       5,0  5,0  !
!  4  8  2N  V  =      -120   4,0  6,0  !  4  8  1R  S +4   150       5,0  5,0  !
! 12 11  2N  V  =      -120   4,0  6,0  !  9  2  2R  S +1   110       2,0  8,0  !
!  9  2  2Sx S -2      -300   0,0 10,0  !  3  5  2R  S  =    90       0,0 10,0  !
! 14 --            Frirunde   3,1       ! 14 --            Frirunde   3,1       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------