19. mars 2019

 
6 bord, 12 par. Antall spill: 27. Middels: 135.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                        MNR      Klubb           
 
    1    3    159  58,89  Geir Vedøy - Glenn Madsen               43153 23757  Arendalsknektene
    2    5    156  57,78  Mai Britt Karlsen - Wenche Skjørsæter   13303 24580  Arendalsknektene
    3    6    146  54,07  Arne Helgesen - Inger Bodin             17409 42700  Arendalsknektene
    4    8    145  53,70  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia  35284 35279
    5    2    142  52,59  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls        29273 42697  Arendalsknektene
        12    142  52,59  Irene Sjuls - Jan Arild Krosshøl        24329 30533  Arendalsknektene
    7    7    138  51,11  Magne Ribe - Willy Jensen                  +5  7516
    8    9    130  48,15  Glenn André Vedøy - Gunnar Gundersen    43154 10402  Arendalsknektene
    9    4    126  46,67  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +1    +2
   10   11    122  45,19  Atle Brekke - Siri Ettestøl             15898    +8
   11    1    109  40,37  Per Steine - Egil Hvideberg             10799 29288  Arendalsknektene
   12   10    105  38,89  Bente Grut - Else Sofie Dannevig        43550 42829  Arendalsknektene
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  1                         ! Spill:  2                         ! Spill:  3                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  4  9  4S  Ø  =      -420   9  1  !  2  5  3H  Ø -4   200      10  0  ! 10  1  2N  S  =   120      10  0  !
!  6  8  4S  Ø  =      -420   9  1  !  3 11  1N  N  =    90       8  2  !  2  5  2N  S -1       -50   7  3  !
!  3 11  3N  V +1      -430   5  5  ! 10  1  3N  V -1    50       6  4  !  6  8  2N  S -1       -50   7  3  !
! 10  1  3N  V +1      -430   5  5  !  6  8  1S  V  =       -80   4  6  !  7 12  2K  S -2      -100   4  6  !
!  2  5  4S  Ø +1      -450   1  9  !  7 12  2S  S -1      -100   2  8  !  4  9  2H  Ø  =      -110   2  8  !
!  7 12  4S  Ø +1      -450   1  9  !  4  9  2H  Ø +1      -140   0 10  !  3 11  3N  S -3      -150   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  4                         ! Spill:  5                         ! Spill:  6                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  8 12  3K  Ø -2   200      10  0  !  3  6  3N  V +3      -490   7  3  !  3  6  4H  S +1   450       6  4  !
!  3  6  2S  S  =   110       8  2  !  5  1  3N  V +3      -490   7  3  !  4 11  4H  S +1   450       6  4  !
!  5  1  3K  Ø -1   100       6  4  !  7  9  3N  V +3      -490   7  3  !  5  1  4H  S +1   450       6  4  !
!  4 11  2S  S -1      -100   2  8  !  8 12  3N  V +3      -490   7  3  !  7  9  4H  S +1   450       6  4  !
!  7  9  2S  S -1      -100   2  8  !  4 11  6N  V  =      -990   1  9  !  8 12  4H  S +1   450       6  4  !
! 10  2  2S  S -1      -100   2  8  ! 10  2  6N  V  =      -990   1  9  ! 10  2  3R  V -2   200       0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  7                         ! Spill:  8                         ! Spill:  9                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  4  7  2H  V -3   300      10  0  !  5 11  3N  N +1   430       9  1  !  6  2  3N  Ø -2   200      10  0  !
!  5 11  4R  S  =   130       5  5  !  9 12  3N  N +1   430       9  1  !  4  7  1S  Ø  =       -80   7  3  !
!  6  2  2R  S +2   130       5  5  !  6  2  3N  N  =   400       5  5  !  8  1  1S  Ø  =       -80   7  3  !
!  8  1  2R  S +2   130       5  5  ! 10  3  3N  S  =   400       5  5  ! 10  3  3K  Ø  =      -110   4  6  !
!  9 12  3R  S +1   130       5  5  !  4  7  3N  N -1       -50   1  9  !  9 12  1N  Ø +1      -120   2  8  !
! 10  3  3S  V -1   100       0 10  !  8  1  3N  N -1       -50   1  9  !  5 11  1S  Ø +2      -140   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  10                        ! Spill:  11                        ! Spill:  12                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  5  8  3H  N  =   140       9  1  !  6 11  3N  S  =   400      10  0  !  7  3  4H  V -3   150      10  0  !
!  9  2  3H  N  =   140       9  1  !  1 12  2N  S  =   120       7  3  !  9  2  2S  S +1   140       8  2  !
!  6 11  3S  Ø  =      -140   4  6  !  9  2  2N  S  =   120       7  3  !  5  8  2K  S +1   110       6  4  !
!  7  3  2S  Ø +1      -140   4  6  ! 10  4  3K  S  =   110       4  6  !  6 11  2H  Ø -2   100       4  6  !
! 10  4  2S  Ø +1      -140   4  6  !  5  8  3N  S -1       -50   1  9  !  1 12  3R  Ø  =      -110   2  8  !
!  1 12  2S  Ø +4      -230   0 10  !  7  3  5K  S -1       -50   1  9  ! 10  4  2N  S -3      -300   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  13                        ! Spill:  14                        ! Spill:  15                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  6  9  3H  V -2   200      10  0  !  6  9  3K  S  =   110       8  2  !  2 12  3N  V -2   100      10  0  !
!  8  4  2R  Ø  =       -90   8  2  !  7 11  3K  S  =   110       8  2  !  1  3  3N  V -1    50       7  3  !
! 10  5  3R  Ø  =      -110   6  4  !  8  4  2K  S +1   110       8  2  !  7 11  3N  V -1    50       7  3  !
!  2 12  3H  V  =      -140   3  7  !  1  3  3S  Ø -1    50       2  8  !  6  9  2H  Ø +2      -170   3  7  !
!  7 11  2H  Ø +1      -140   3  7  !  2 12  1N  Ø -1    50       2  8  ! 10  5  3H  Ø +1      -170   3  7  !
!  1  3  3N  Ø  =      -600   0 10  ! 10  5  1N  Ø -1    50       2  8  !  8  4  3N  Ø +1      -430   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  16                        ! Spill:  17                        ! Spill:  18                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  8 11  2H  N +1   140      10  0  !  7  1  4H  Ø +2      -480  10  0  !  2  4  4H  S +2   680       9  1  !
!  7  1  1N  N +1   120       8  2  ! 10  6  3N  Ø +4      -520   8  2  !  8 11  4H  S +2   680       9  1  !
! 10  6  2H  N  =   110       6  4  !  2  4  6H  V +1     -1010   6  4  !  3 12  3N  N +2   660       5  5  !
!  3 12  4H  N -1       -50   3  7  !  3 12  6N  Ø +1     -1020   2  8  !  7  1  3N  N +2   660       5  5  !
!  9  5  4H  N -1       -50   3  7  !  8 11  6N  Ø +1     -1020   2  8  !  9  5  4H  N  =   620       1  9  !
!  2  4  4H  N -2      -100   0 10  !  9  5  6N  Ø +1     -1020   2  8  ! 10  6  4H  S  =   620       1  9  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  19                        ! Spill:  20                        ! Spill:  21                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  8  2  2H  S +1   140      10  0  ! 10  7  4H  S  =   620      10  0  !  4 12  5K  N  =   600      10  0  !
!  3  5  4R  V -1   100       7  3  !  8  2  2H  S +1   140       8  2  !  9 11  5Sx Ø -3   500       8  2  !
!  9 11  4R  Ø -1   100       7  3  !  1  6  4H  S -1      -100   4  6  !  1  6  3S  Ø -1    50       6  4  !
!  1  6  4H  S -1       -50   4  6  !  3  5  4H  S -1      -100   4  6  !  8  2  3S  Ø  =      -140   3  7  !
!  4 12  4R  V  =      -130   1  9  !  9 11  4H  S -1      -100   4  6  ! 10  7  2S  Ø +1      -140   3  7  !
! 10  7  2R  Ø +2      -130   1  9  !  4 12  4H  S -2      -200   0 10  !  3  5  3N  S -3      -300   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  22                        ! Spill:  23                        ! Spill:  24                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  5 12  5K  S +1   420      10  0  !  1 11  2N  S  =   120      10  0  !  2  7  4S  S +1   450      10  0  !
!  2  7  4S  Ø -2   200       7  3  !  5 12  3H  V -1   100       7  3  !  5 12  3S  S  =   140       8  2  !
!  4  6  3S  Ø -2   200       7  3  ! 10  8  2S  Ø -1   100       7  3  !  4  6  2K  N +2   130       5  5  !
!  1 11  3R  S +3   170       2  8  !  2  7  2S  N -1      -100   3  7  ! 10  8  3K  S +1   130       5  5  !
!  9  3  4K  S +2   170       2  8  !  4  6  2S  N -1      -100   3  7  !  1 11  2N  N  =   120       2  8  !
! 10  8  3H  N +1   170       2  8  !  9  3  2S  S -2      -200   0 10  !  9  3  3N  N -1       -50   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  25                        ! Spill:  26                        ! Spill:  27                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  4  3Nx V -3   800      10  0  !  3  8  3S  S  =   140      10  0  !  1  4  4S  N +2   480       8  2  !
!  2 11  4Hx Ø -2   500       7  3  !  2 11  4H  V -1   100       7  3  !  2 11  4S  N +2   480       8  2  !
!  3  8  4Hx Ø -2   500       7  3  ! 10  9  4H  V -1   100       7  3  !  6 12  4S  N +2   480       8  2  !
!  6 12  4H  Ø -1   100       3  7  !  5  7  4S  S -1      -100   4  6  !  5  7  4S  N +1   450       4  6  !
! 10  9  3N  V -1   100       3  7  !  1  4  4H  Ø  =      -620   1  9  !  3  8  6S  N -1       -50   2  8  !
!  5  7  4Sx N -2      -300   0 10  !  6 12  4H  Ø  =      -620   1  9  ! 10  9  5S  N -2      -100   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------