2. april 2019

 
6 bord, 12 par. Antall spill: 27. Middels: 135.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                        MNR      Klubb                     
 
    1    5    195  72,22  Wenche Skjørsæter - Tor Olav Sørensen   24580 28401  Arendalsknektene          
    2    3    155  57,41  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +1    +2
    3    1    149  55,19  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls        29273 42697  Arendalsknektene          
    4    6    144  53,33  Willy Jensen - Magne Ribe                7516    +5
    5    4    136  50,37  Gunnar Gundersen - Glenn André Vedøy    10402 43154  Arendalsknektene          
    6    9    133  49,26  Inger Bodin - Arne Helgesen             42700 17409  Arendalsknektene          
    7    2    131  48,52  Siri Ettestøl - Atle Brekke                +8 15898
         7    131  48,52  Trine Lill Johansen - Irene Sjuls       42397 24329  Arendalsknektene          
    9   12    121  44,81  Glenn Madsen - Geir Vedøy               23757 43153  Arendalsknektene          
   10   11    114  42,22  Arne Kjell Lunden - Svein Rasmussen     43551 38041  Arendalsknektene - Myra BK
   11    8    112  41,48  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia  35284 35279
   12   10     99  36,67  Else Sofie Dannevig - Per Steine        42829 10799  Arendalsknektene          
 
 
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  1                          ! Spill:  2                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  3 11  4S   N  =   420       8  2  !  7 12  6Hxx Ø -3  1000      10  0  !
!  4  9  4S   N  =   420       8  2  !  2  5  4H   V -1    50       8  2  !
! 10  1  4S   S  =   420       8  2  !  4  9  4H   V  =      -420   4  6  !
!  2  5  4S   N -1       -50   2  8  !  6  8  4H   V  =      -420   4  6  !
!  6  8  4S   N -1       -50   2  8  ! 10  1  4H   V  =      -420   4  6  !
!  7 12  4S   N -1       -50   2  8  !  3 11  4H   V +1      -450   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  3                          ! Spill:  4                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  4  9  6H   S +1  1010      10  0  !  4 11  4S   N +1   650       7  3  !
!  3 11  3N   N +4   520       6  4  !  5  1  4S   N +1   650       7  3  !
!  6  8  3N   N +4   520       6  4  !  7  9  4S   N +1   650       7  3  !
!  7 12  3N   N +4   520       6  4  ! 10  2  4S   N +1   650       7  3  !
! 10  1  3N   N +3   490       2  8  !  3  6  4H   S  =   620       2  8  !
!  2  5  3N   N +1   430       0 10  !  8 12  3S   S +2   200       0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  5                          ! Spill:  6                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  8 12  6K   V -1    50      10  0  !  7  9  1N   N +2   150      10  0  !
!  4 11  3N   V  =      -400   7  3  !  5  1  1N   S +1   120       8  2  !
!  7  9  5K   V  =      -400   7  3  !  3  6  2H   S  =   110       5  5  !
! 10  2  3N   Ø +1      -430   4  6  !  8 12  2H   S  =   110       5  5  !
!  3  6  3N   Ø +2      -460   2  8  ! 10  2  3N   N -1       -50   2  8  !
!  5  1  3N   Ø +3      -490   0 10  !  4 11  3N   N -2      -100   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  7                          ! Spill:  8                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  4  7  3N   S +2   660       8  2  !  8  1  3N   V -3   150      10  0  !
!  5 11  3N   N +2   660       8  2  !  5 11  3N   V  =      -400   7  3  !
!  6  2  3N   S +2   660       8  2  !  6  2  3N   V  =      -400   7  3  !
!  8  1  3K   S +2   150       4  6  !  4  7  3N   Ø +1      -430   2  8  !
!  9 12  2K   S +2   130       1  9  !  9 12  3N   V +1      -430   2  8  !
! 10  3  2K   S +2   130       1  9  ! 10  3  3N   Ø +1      -430   2  8  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  9                          ! Spill:  10                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  5 11  4H   N  =   420      10  0  !  1 12  4H   Ø -1   100       8  2  !
!  4  7  2H   N +1   140       6  4  !  5  8  3H   Ø -1   100       8  2  !
!  9 12  3H   N  =   140       6  4  !  9  2  4H   Ø -1   100       8  2  !
! 10  3  3H   N  =   140       6  4  !  6 11  3H   Ø +1      -170   4  6  !
!  6  2  4H   S -1       -50   1  9  ! 10  4  4H   Ø  =      -620   2  8  !
!  8  1  3H   N -1       -50   1  9  !  7  3  3N   Ø +1      -630   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  11                         ! Spill:  12                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  5  8  5S   Ø  =      -450  10  0  !  1 12  3Rx  Ø -3   500      10  0  !
!  9  2  4S   Ø +2      -480   8  2  !  5  8  2N   N +1   150       8  2  !
!  1 12  4S   Ø +3      -510   4  6  !  9  2  1N   N +1   120       6  4  !
!  6 11  5S   Ø +2      -510   4  6  ! 10  4  2H   S  =   110       4  6  !
!  7  3  4S   Ø +3      -510   4  6  !  6 11  2R   S  =    90       2  8  !
! 10  4  6S   Ø +1     -1010   0 10  !  7  3  3N   N -3      -300   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  13                         ! Spill:  14                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  7 11  2S   N +2   170      10  0  !  7 11  3R   Ø -3   150      10  0  !
!  1  3  2S   N  =   110       6  4  !  2 12  3S   V -2   100       8  2  !
!  2 12  2S   N  =   110       6  4  !  6  9  2K   N  =    90       6  4  !
!  6  9  2S   N  =   110       6  4  !  1  3  4K   N -1       -50   4  6  !
!  8  4  2S   S -1      -100   2  8  ! 10  5  3K   N -2      -100   2  8  !
! 10  5  4S   N -2      -200   0 10  !  8  4  3R   Ø  =      -110   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  15                         ! Spill:  16                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2 12  4H   V -1    50       8  2  !  3 12  3N   V  =      -600  10  0  !
!  7 11  4H   V -1    50       8  2  !  9  5  3N   V +2      -660   8  2  !
!  8  4  4S   Ø -1    50       8  2  !  2  4  5N   V +1      -690   3  7  !
!  6  9  3N   V  =      -400   4  6  !  7  1  3N   Ø +3      -690   3  7  !
!  1  3  4H   V  =      -420   1  9  !  8 11  5N   Ø +1      -690   3  7  !
! 10  5  4H   V  =      -420   1  9  ! 10  6  3N   Ø +3      -690   3  7  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  17                         ! Spill:  18                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2  4  5Hx  Ø -1   100       9  1  !  2  4  5Sx  N -1      -200  10  0  !
!  3 12  5Hx  Ø -1   100       9  1  !  7  1  4H   V +2      -480   8  2  !
!  9  5  4H   Ø -1    50       5  5  !  8 11  4H   V +3      -510   5  5  !
! 10  6  4H   Ø -1    50       5  5  ! 10  6  4H   V +3      -510   5  5  !
!  8 11  4Sx  N -1      -100   2  8  !  9  5  6H   V  =      -980   2  8  !
!  7  1  4Sx  N -2      -300   0 10  !  3 12  6H   V +1     -1010   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  19                         ! Spill:  20                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  8  2  3R   Ø -3   300      10  0  !  9 11  4Hx  V -1   200      10  0  !
!  9 11  3R   Ø -2   200       7  3  ! 10  7  2S   V +2      -170   8  2  !
! 10  7  3R   Ø -2   200       7  3  !  1  6  4H   N -2      -200   4  6  !
!  3  5  3R   Ø -1   100       3  7  !  3  5  3Hx  S -1      -200   4  6  !
!  4 12  2R   Ø -1   100       3  7  !  8  2  4H   S -2      -200   4  6  !
!  1  6  1N   V  =       -90   0 10  !  4 12  3Nx  S -3      -800   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  21                         ! Spill:  22                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  6  4S   S +2   680      10  0  !  5 12  2S   V +4      -230  10  0  !
! 10  7  4S   N  =   620       8  2  !  1 11  4S   V +1      -650   8  2  !
!  4 12  4Rx  V -2   300       6  4  !  2  7  3N   Ø +2      -660   5  5  !
!  9 11  3S   N +1   170       4  6  !  9  3  3N   Ø +2      -660   5  5  !
!  3  5  2S   N +1   140       1  9  ! 10  8  5S   V +1      -680   2  8  !
!  8  2  3S   N  =   140       1  9  !  4  6  6S   V  =     -1430   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  23                         ! Spill:  24                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 11  4H   Ø -1   100       7  3  ! 10  8  3H   Ø -3   150      10  0  !
!  4  6  4H   Ø -1   100       7  3  !  1 11  4K   V -1    50       8  2  !
!  5 12  3H   Ø -1   100       7  3  !  2  7  3S   N -1       -50   5  5  !
!  9  3  4H   Ø -1   100       7  3  !  5 12  4R   S -1       -50   5  5  !
!  2  7  1N   V +2      -150   2  8  !  9  3  5R   S -2      -100   2  8  !
! 10  8  2H   Ø +2      -170   0 10  !  4  6  4K   V  =      -130   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  25                         ! Spill:  26                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2 11  4H   N +2   480       9  1  !  3  8  3N   S +1   630       9  1  !
!  5  7  4H   N +2   480       9  1  !  6 12  3N   S +1   630       9  1  !
!  1  4  4H   N +1   450       5  5  !  1  4  3N   S  =   600       5  5  !
!  3  8  5H   N  =   450       5  5  !  5  7  3N   S  =   600       5  5  !
! 10  9  4H   N  =   420       2  8  !  2 11  2R   N +2   130       2  8  !
!  6 12  4Sx  Ø  =      -790   0 10  ! 10  9  5R   N -2      -200   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !
! Spill:  27                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  3  8  4S   S +2   480       9  1  !
!  5  7  4S   S +2   480       9  1  !
!  1  4  4S   S +1   450       4  6  !
!  6 12  4S   S +1   450       4  6  !
! 10  9  4S   S +1   450       4  6  !
!  2 11  6S   S -1       -50   0 10  !
!                                    !
!                                    !
--------------------------------------