9. april 2019

 
6 bord, 11 par, 1 blindpar. Antall spill: 27. Middels: 108,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                        MNR      Klubb                     
 
    1    6  127,0    58,80  Wenche Skjørsæter - Tor Olav Sørensen   24580 28401  Arendalsknektene          
    2    9  121,5 *  56,25  Willy Jensen - Magne Ribe                7516    +5
    3   12  120,4 *  55,73  Gunnar Gundersen - Glenn André Vedøy    10402 43154  Arendalsknektene          
    4    5  118,1 *  54,69  Inger Bodin - Arne Helgesen             42700 17409  Arendalsknektene          
    5    2  112,5 *  52,08  Glenn Madsen - Geir Vedøy               23757 43153  Arendalsknektene          
    6    8  111,0    51,39  Arne Kjell Lunden - Svein Rasmussen     43551 38041  Arendalsknektene - Myra BK
    7    3   96,8 *  44,79  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls        29273 42697  Arendalsknektene          
         4   96,8 *  44,79  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +1    +2
        10   96,8 *  44,79  Else Sofie Dannevig - Bente Grut        42829 43550  Arendalsknektene          
   10    1   95,6 *  44,27  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia  35284 35279
   11   11   88,9 *  41,15  Egil Hvideberg - Per Steine             29288 10799
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  1                           ! Spill:  2                           !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
! 10  1  3N  V -4   200      8,0 0,0  !  4  9  4H  S  =   620      7,0 1,0  !
!  3 11  2R  Ø -1    50      6,0 2,0  !  6  8  4H  S  =   620      7,0 1,0  !
!  2  5  3H  N -1       -50  4,0 4,0  !  3 11  3H  S  =   140      4,0 4,0  !
!  4  9  1N  V  =       -90  2,0 6,0  ! 10  1  3R  Ø -1    50      2,0 6,0  !
!  6  8  1N  Ø +1      -120  0,0 8,0  !  2  5  4H  N -1      -100  0,0 8,0  !
! -- 12            Frirunde      4,5  ! -- 12            Frirunde      4,5  !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  3                           ! Spill:  4                           !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  3 11  2S  N +1   140      7,0 1,0  !  5  1  2S  Ø -2   200      8,0 0,0  !
! 10  1  2S  N +1   140      7,0 1,0  !  3  6  1N  V -1   100      6,0 2,0  !
!  4  9  1N  N -1       -50  4,0 4,0  !  4 11  2K  Ø  =       -90  4,0 4,0  !
!  6  8  1N  V  =       -90  2,0 6,0  ! 10  2  1N  V +2      -150  2,0 6,0  !
!  2  5  4S  S -4      -200  0,0 8,0  !  8 12  1Nx S -1      -200  0,0 8,0  !
! -- 12            Frirunde      4,5  ! --  9            Frirunde      4,5  !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  5                           ! Spill:  6                           !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  5  1  4H  N +1   650      8,0 0,0  !  8 12  2R  S -1       -50  8,0 0,0  !
!  3  6  4H  N  =   620      5,0 3,0  !  3  6  4K  V +1      -150  3,0 5,0  !
!  4 11  4H  N  =   620      5,0 3,0  !  4 11  3K  Ø +2      -150  3,0 5,0  !
!  8 12  3N  N  =   600      2,0 6,0  !  5  1  3K  Ø +2      -150  3,0 5,0  !
! 10  2  2H  N +1   140      0,0 8,0  ! 10  2  3K  Ø +2      -150  3,0 5,0  !
! --  9            Frirunde      4,5  ! --  9            Frirunde      4,5  !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  7                           ! Spill:  8                           !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  9 12  4H  V +2      -680  8,0 0,0  !  6  2  3N  Ø -1    50      8,0 0,0  !
!  8  1  4H  V +3      -710  6,0 2,0  !  5 11  2H  Ø +1      -140  6,0 2,0  !
!  6  2  6H  Ø +1     -1460  3,0 5,0  ! 10  3  1N  V +4      -210  4,0 4,0  !
! 10  3  6H  V +1     -1460  3,0 5,0  !  9 12  3Kx S -3      -500  2,0 6,0  !
!  5 11  6N  Ø +1     -1470  0,0 8,0  !  8  1  4Kx S -4      -800  0,0 8,0  !
!  4 --            Frirunde  3,6      !  4 --            Frirunde  3,6      !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  9                           ! Spill:  10                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
! 10  3  2S  V -2   200      8,0 0,0  !  1 12  3N  Ø -2   200      8,0 0,0  !
!  9 12  3K  S +1   130      6,0 2,0  ! 10  4  3H  V +2      -200  6,0 2,0  !
!  6  2  3N  N -1       -50  4,0 4,0  !  5  8  4S  Ø  =      -620  2,0 6,0  !
!  5 11  2N  S -2      -100  2,0 6,0  !  6 11  4S  Ø  =      -620  2,0 6,0  !
!  8  1  4Rx V  =      -710  0,0 8,0  !  9  2  4S  Ø  =      -620  2,0 6,0  !
!  4 --            Frirunde  3,6      ! --  3            Frirunde      3,6  !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  11                          ! Spill:  12                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  6 11  3N  V -1    50      7,0 1,0  !  6 11  2S  V +3      -200  7,0 1,0  !
!  9  2  3N  V -1    50      7,0 1,0  ! 10  4  2K  S -2      -200  7,0 1,0  !
!  5  8  2H  Ø  =      -110  4,0 4,0  !  1 12  3Kx S -3      -800  3,0 5,0  !
! 10  4  3N  V  =      -400  2,0 6,0  !  5  8  3Nx S -3      -800  3,0 5,0  !
!  1 12  3N  V +1      -430  0,0 8,0  !  9  2  4Rx N -4     -1100  0,0 8,0  !
! --  3            Frirunde      3,6  ! --  3            Frirunde      3,6  !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  13                          ! Spill:  14                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  6  9  2S  V -2   200      8,0 0,0  !  2 12  6S  S +1  1010      7,0 1,0  !
!  1  3  1N  Ø  =       -90  5,0 3,0  !  6  9  6S  S +1  1010      7,0 1,0  !
! 10  5  2R  Ø  =       -90  5,0 3,0  !  8  4  3N  S +3   490      4,0 4,0  !
!  8  4  3R  Ø  =      -110  2,0 6,0  !  1  3  4S  N +2   480      1,0 7,0  !
!  2 12  2S  N -2      -200  0,0 8,0  ! 10  5  4S  N +2   480      1,0 7,0  !
! -- 11            Frirunde      3,3  ! -- 11            Frirunde      3,3  !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  15                          ! Spill:  16                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  1  3  2S  N +1   140      7,0 1,0  !  9  5  7N  S  =  1520      8,0 0,0  !
!  6  9  2S  N +1   140      7,0 1,0  !  3 12  6N  S +1  1020      6,0 2,0  !
!  8  4  2S  N  =   110      3,0 5,0  !  2  4  6N  S  =   990      4,0 4,0  !
! 10  5  2S  N  =   110      3,0 5,0  !  8 11  4S  N +3   510      1,0 7,0  !
!  2 12  4S  S -1      -100  0,0 8,0  ! 10  6  4S  N +3   510      1,0 7,0  !
! -- 11            Frirunde      3,3  ! --  1            Frirunde      3,5  !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  17                          ! Spill:  18                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
! 10  6  2H  Ø -1    50      8,0 0,0  !  2  4  4H  Ø +2      -480  6,0 2,0  !
!  9  5  2H  N -1       -50  6,0 2,0  !  3 12  4H  Ø +2      -480  6,0 2,0  !
!  2  4  1S  V  =       -80  4,0 4,0  !  8 11  4H  Ø +2      -480  6,0 2,0  !
!  8 11  2N  S -2      -100  2,0 6,0  !  9  5  3N  V +4      -520  2,0 6,0  !
!  3 12  1N  Ø +1      -120  0,0 8,0  ! 10  6  6H  Ø  =      -980  0,0 8,0  !
! --  1            Frirunde      3,5  ! --  1            Frirunde      3,5  !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  19                          ! Spill:  20                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  9 11  4S  Ø -1   100      8,0 0,0  !  9 11  3N  S  =   600      8,0 0,0  !
!  8  2  5K  V  =      -600  6,0 2,0  !  4 12  4R  S  =   130      6,0 2,0  !
!  1  6  3N  V +1      -630  2,0 6,0  !  8  2  3N  S -1      -100  4,0 4,0  !
!  3  5  3N  Ø +1      -630  2,0 6,0  !  3  5  3N  N -2      -200  2,0 6,0  !
!  4 12  3N  V +1      -630  2,0 6,0  !  1  6  3N  N -3      -300  0,0 8,0  !
! 10 --            Frirunde  3,6      ! 10 --            Frirunde  3,6      !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  21                          ! Spill:  22                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  3  5  2S  N +2   170      8,0 0,0  !  9  3  5Kx S -3      -500  8,0 0,0  !
!  1  6  2S  N  =   110      6,0 2,0  !  1 11  4S  Ø  =      -620  4,0 4,0  !
!  8  2  3H  Ø -2   100      4,0 4,0  !  4  6  4S  Ø  =      -620  4,0 4,0  !
!  9 11  1N  N  =    90      2,0 6,0  ! 10  8  4S  Ø  =      -620  4,0 4,0  !
!  4 12  3K  Ø  =      -110  0,0 8,0  !  5 12  4S  Ø +1      -650  0,0 8,0  !
! 10 --            Frirunde  3,6      !  2 --            Frirunde  4,2      !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  23                          ! Spill:  24                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  5 12  3N  S  =   600      7,0 1,0  !  5 12  3R  S +1   130      7,0 1,0  !
!  9  3  3N  S  =   600      7,0 1,0  !  9  3  3R  S +1   130      7,0 1,0  !
!  1 11  1N  N +1   120      4,0 4,0  !  1 11  3R  S  =   110      3,0 5,0  !
! 10  8  1S  S  =    80      2,0 6,0  !  4  6  2R  S +1   110      3,0 5,0  !
!  4  6  3N  S -1      -100  0,0 8,0  ! 10  8  2K  V +1      -110  0,0 8,0  !
!  2 --            Frirunde  4,2      !  2 --            Frirunde  4,2      !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  25                          ! Spill:  26                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  2 11  4H  S  =   420      8,0 0,0  !  3  8  3H  V  =      -140  8,0 0,0  !
!  1  4  3H  S  =   140      5,0 3,0  !  2 11  3H  V +1      -170  6,0 2,0  !
! 10  9  2H  S +1   140      5,0 3,0  !  1  4  4H  V  =      -620  4,0 4,0  !
!  3  8  4H  S -1       -50  1,0 7,0  ! 10  9  4H  V +1      -650  2,0 6,0  !
!  6 12  4H  S -1       -50  1,0 7,0  !  6 12  4H  V +2      -680  0,0 8,0  !
!  5 --            Frirunde  4,4      !  5 --            Frirunde  4,4      !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !
! Spill:  27                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  2 11  3K  N +2   150      8,0 0,0  !
!  6 12  3K  N  =   110      6,0 2,0  !
!  1  4  3N  N -3      -150  3,0 5,0  !
! 10  9  3N  S -3      -150  3,0 5,0  !
!  3  8  3N  S -4      -200  0,0 8,0  !
!  5 --            Frirunde  4,4      !
!                                     !
!                                     !
---------------------------------------