Generalforsamling 3. mai 2019

 
7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 20. Middels: 100,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                           MNR      Klubb           
 
    1   14  130,0 *  65,00  Willy Jensen - Per Steine                   7516 10799
    2    4  127,8 *  63,89  Mai Britt Karlsen - Egil Hvideberg         13303 29288  Arendalsknektene
    3    5  118,9 *  59,44  Wenche Skjørsæter - Gunnar Gundersen       24580 10402  Arendalsknektene
    4   12  111,1 *  55,56  Annicken Sjuls - Finn Bakke                42697    +1  Arendalsknektene
    5    9  106,7 *  53,33  Siv Heidenberg - Arne Helgesen             35284 17409  Arendalsknektene
    6   10  106,0    53,00  Siri Ettestøl - Stian Hellek Fløystad         +8 44347  Arendalsknektene
    7    1  102,0    51,00  Torhild Hanssen - Tor Olav Sørensen        29273 28401  Arendalsknektene
    8    7  101,1 *  50,56  Jan Arild Krosshøl - Geir Vedøy            30533 43153  Arendalsknektene
    9    3   90,0 *  45,00  Gunn Marit Mosberglia - Glenn André Vedøy  35279 43154  Arendalsknektene
   10    2   87,0    43,50  Irene Sjuls - Olav Pfaff                   24329    +7  Arendalsknektene
   11    8   74,4 *  37,22  Bente Grut - Magne Ribe                    43550    +5  Arendalsknektene
   12   13   73,3 *  36,67  Pål Landa - Arne Kjell Lunden                 +6 43551  Arendalsknektene
   13   11   72,2 *  36,11  Else Sofie Dannevig - Svein Rasmussen      42829 38041  Arendalsknektene
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  1                             ! Spill:  2                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 12  2  4K  N  =   130       8,0  2,0  !  5  4  3N  N  =   600      10,0  0,0  !
! 13  8  3R  S +1   130       8,0  2,0  ! 11  1  2N  N +1   150       7,0  3,0  !
! 14 10  4R  S  =   130       8,0  2,0  ! 14 10  5R  V -3   150       7,0  3,0  !
!  9  7  3H  Ø -1    50       4,0  6,0  ! 12  2  2K  S +2   130       4,0  6,0  !
!  5  4  4K  N -1       -50   2,0  8,0  !  9  7  2H  S  =   110       2,0  8,0  !
! 11  1  3H  Ø +1      -170   0,0 10,0  ! 13  8  4H  S -2      -200   0,0 10,0  !
!  3 --            Frirunde   4,5       !  3 --            Frirunde   4,5       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  3                             ! Spill:  4                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 14  1  4Kx Ø -5  1400      10,0  0,0  !  4  7  3N  N +1   630       8,0  2,0  !
! 10  8  3N  N +2   460       8,0  2,0  ! 10  8  3N  S +1   630       8,0  2,0  !
!  4  7  3N  S +1   430       5,0  5,0  ! 12  3  3N  S +1   630       8,0  2,0  !
! 12  3  3N  N +1   430       5,0  5,0  ! 14  1  3N  S  =   600       4,0  6,0  !
! 11  2  2N  N +2   180       2,0  8,0  ! 11  2  2R  S +1   110       1,0  9,0  !
! 13  9  3R  N +1   130       0,0 10,0  ! 13  9  2R  S +1   110       1,0  9,0  !
! --  5            Frirunde        5,9  ! --  5            Frirunde        5,9  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  5                             ! Spill:  6                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  9  2S  Ø +3      -200  10,0  0,0  ! 13 10  3N  N  =   400      10,0  0,0  !
!  5  8  4S  V +1      -450   4,0  6,0  ! 12  4  2N  N +1   150       8,0  2,0  !
! 11  3  4S  Ø +1      -450   4,0  6,0  !  5  8  3S  S  =   140       6,0  4,0  !
! 12  4  4S  V +1      -450   4,0  6,0  ! 14  2  1N  N +1   120       4,0  6,0  !
! 13 10  4S  V +1      -450   4,0  6,0  !  1  9  1K  N +1    90       1,0  9,0  !
! 14  2  4S  Ø +1      -450   4,0  6,0  ! 11  3  1K  N +1    90       1,0  9,0  !
!  7 --            Frirunde   5,1       !  7 --            Frirunde   5,1       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  7                             ! Spill:  8                             !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2 10  4S  N +2   680       7,0  3,0  ! 12  5  3N  S +2   460      10,0  0,0  !
!  8  7  4S  N +2   680       7,0  3,0  ! 13  1  3N  S +1   430       8,0  2,0  !
! 12  5  4S  N +2   680       7,0  3,0  ! 14  3  3N  S  =   400       6,0  4,0  !
! 14  3  4S  N +2   680       7,0  3,0  !  8  7  4H  S -1       -50   4,0  6,0  !
! 11  4  4S  N +1   650       2,0  8,0  ! 11  4  5H  S -2      -100   2,0  8,0  !
! 13  1  3H  N +3   230       0,0 10,0  !  2 10  6N  S -3      -150   0,0 10,0  !
! --  9            Frirunde        5,3  ! --  9            Frirunde        5,3  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  9                             ! Spill:  10                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  9  8  3R  N  =   110      10,0  0,0  ! 13  2  2H  V -1   100      10,0  0,0  !
!  3  1  4S  S -2      -100   8,0  2,0  !  7 10  3K  S -1      -100   8,0  2,0  !
! 14  4  4K  V +1      -150   6,0  4,0  !  9  8  2H  V  =      -110   5,0  5,0  !
! 13  2  5Rx N -2      -300   4,0  6,0  ! 11  5  2H  V  =      -110   5,0  5,0  !
!  7 10  5K  V  =      -600   2,0  8,0  !  3  1  2H  V +1      -140   1,0  9,0  !
! 11  5  4H  V +1      -650   0,0 10,0  ! 14  4  2H  V +1      -140   1,0  9,0  !
! 12 --            Frirunde   5,6       ! 12 --            Frirunde   5,6       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  11                            ! Spill:  12                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 10  9  4S  V -2   100      10,0  0,0  ! 12  7  5N  N +2   720      10,0  0,0  !
!  4  2  4H  Ø -1    50       7,0  3,0  !  4  2  3N  S +3   690       7,0  3,0  !
! 13  3  4H  Ø -1    50       7,0  3,0  ! 10  9  3N  N +3   690       7,0  3,0  !
! 14  5  3H  Ø +1      -170   4,0  6,0  ! 14  5  5K  S  =   600       4,0  6,0  !
!  8  1  4H  Ø  =      -420   1,0  9,0  !  8  1  4Hx V -2   300       2,0  8,0  !
! 12  7  4H  Ø  =      -420   1,0  9,0  ! 13  3  4H  V -2   100       0,0 10,0  !
! 11 --            Frirunde   3,6       ! 11 --            Frirunde   3,6       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  13                            ! Spill:  14                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  9  2  3N  Ø -4   400       9,0  1,0  !  5  3  3R  Ø -1    50      10,0  0,0  !
! 11  7  3N  Ø -4   400       9,0  1,0  ! 12  8  1H  S -1       -50   8,0  2,0  !
!  1 10  5R  Ø -3   300       5,0  5,0  !  9  2  1N  V  =       -90   6,0  4,0  !
!  5  3  5K  V -3   300       5,0  5,0  ! 13  4  1N  N -2      -100   4,0  6,0  !
! 13  4  3N  Ø -2   200       2,0  8,0  !  1 10  2R  Ø +1      -110   2,0  8,0  !
! 12  8  2K  V +1      -110   0,0 10,0  ! 11  7  3N  Ø  =      -400   0,0 10,0  !
! 14 --            Frirunde   6,5       ! 14 --            Frirunde   6,5       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  15                            ! Spill:  16                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2  1  4H  V -1    50      10,0  0,0  ! 14  7  5H  Ø -1   100      10,0  0,0  !
! 11  8  4H  V  =      -420   7,0  3,0  ! 10  3  5R  N -1       -50   8,0  2,0  !
! 14  7  4H  V  =      -420   7,0  3,0  ! 11  8  4K  V +1      -150   6,0  4,0  !
! 10  3  4H  V +1      -450   2,0  8,0  ! 12  9  3H  Ø +2      -200   4,0  6,0  !
! 12  9  4H  V +1      -450   2,0  8,0  ! 13  5  5K  V  =      -600   2,0  8,0  !
! 13  5  4H  V +1      -450   2,0  8,0  !  2  1  5H  Ø +1      -680   0,0 10,0  !
! --  4            Frirunde        6,4  ! --  4            Frirunde        6,4  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  17                            ! Spill:  18                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 12 10  4K  N  =   130      10,0  0,0  ! 14  8  2H  S  =   110      10,0  0,0  !
! 11  9  4K  N -1       -50   7,0  3,0  !  7  5  2H  Ø -1    50       8,0  2,0  !
! 14  8  2K  N -1       -50   7,0  3,0  !  3  2  2R  Ø  =       -90   6,0  4,0  !
!  7  5  3K  N -2      -100   4,0  6,0  !  1  4  2H  S -1      -100   4,0  6,0  !
!  3  2  3H  V  =      -140   2,0  8,0  ! 12 10  1Rx Ø  =      -140   2,0  8,0  !
!  1  4  3H  V +1      -170   0,0 10,0  ! 11  9  4H  S -2      -200   0,0 10,0  !
! 13 --            Frirunde   3,7       ! 13 --            Frirunde   3,7       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  19                            ! Spill:  20                            !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 14  9  6N  S +1  1020      10,0  0,0  ! 11 10  4S  N  =   620      10,0  0,0  !
!  4  3  3N  S +4   520       7,0  3,0  ! 14  9  3S  N +3   230       8,0  2,0  !
! 12  1  4N  S +3   520       7,0  3,0  !  4  3  5H  Ø +1      -680   6,0  4,0  !
! 13  7  3N  S +3   490       4,0  6,0  !  2  5  5H  Ø +2      -710   4,0  6,0  !
! 11 10  3N  N +2   460       2,0  8,0  ! 12  1  6R  Ø  =     -1370   2,0  8,0  !
!  2  5  3N  S +1   430       0,0 10,0  ! 13  7  6Hx Ø  =     -1660   0,0 10,0  !
!  8 --            Frirunde   3,7       !  8 --            Frirunde   3,7       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------