2019-09-17  Høstturnering 1/6

 

7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 26. Middels: 130,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Plass  Par  Poeng        %  Navn                                        MNR      Klubb          

 

    1    5  171,2 *  65,83  Willy Jensen - Magne Ribe                7516    +5

    2    2  169,0 *  65,00  Gunnar Gundersen - Glenn André Vedøy    10402 43154  Arendalsknektene

    3    3  163,6 *  62,92  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle            24577 14329  Arendalsknektene

    4   13  159,3 *  61,25  Glenn Madsen - Geir Vedøy               23757 43153  Arendalsknektene

    5    9  134,3 *  51,67  Siri Ettestøl - Arne Kjell Lunden          +8 43551  Arendalsknektene

    6   10  128,9 *  49,58  Trine Lill Johansen - Irene Sjuls       42397 24329  Arendalsknektene

    7    6  127,8 *  49,17  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia  35284 35279

    8   12  124,6 *  47,92  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad     15898 44347  Arendalsknektene

    9   11  110,5 *  42,50  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +1    +2

   10    1  109,4 *  42,08  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls        29273 42697  Arendalsknektene

   11    4  105,1 *  40,42  Egil Hvideberg - Per Steine             29288 10799  Arendalsknektene

   12    7   96,4 *  37,08  Liv Sørensen - Svein Rasmussen          39115 38041  Arendalsknektene

   13   14   89,9 *  34,58  Else Sofie Dannevig - Bente Grut        42829 43550  Arendalsknektene

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

!                                       !                                       !

! Spill:  1                             ! Spill:  2                             !

!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !

!  2  7  3N  V  =      -400   9,0  1,0  !  2  7  4Hx Ø -4   800      10,0  0,0  !

!  5  9  3N  V  =      -400   9,0  1,0  ! 13 12  5Hx Ø -2   300       8,0  2,0  !

! 10  3  4S  Ø  =      -420   5,0  5,0  !  4  6  4H  Ø -5   250       6,0  4,0  !

! 13 12  4S  V  =      -420   5,0  5,0  !  5  9  4H  Ø -1    50       2,0  8,0  !

!  4  6  3N  V +1      -430   2,0  8,0  ! 10  3  4H  Ø -1    50       2,0  8,0  !

! 14  1  4S  V +1      -450   0,0 10,0  ! 14  1  4H  Ø -1    50       2,0  8,0  !

! 11 --            Frirunde   4,3       ! 11 --            Frirunde   4,3       !

!                                       !                                       !

!                                       !                                       !

---------------------------------------------------------------------------------

!                                       !                                       !

! Spill:  3                             ! Spill:  4                             !

!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !

!  5  7  3N  V -1   100       8,0  2,0  !  5  7  3R  N  =   110      10,0  0,0  !

!  6 10  3N  V -1   100       8,0  2,0  !  6 10  3S  N -1      -100   7,0  3,0  !

! 14  2  3N  V -1   100       8,0  2,0  ! 12  9  3S  N -1      -100   7,0  3,0  !

!  1 13  3N  V  =      -600   2,0  8,0  !  1 13  3K  V  =      -110   2,0  8,0  !

! 11  4  3N  V  =      -600   2,0  8,0  ! 11  4  2K  V +1      -110   2,0  8,0  !

! 12  9  3N  Ø  =      -600   2,0  8,0  ! 14  2  2K  V +1      -110   2,0  8,0  !

!  3 --            Frirunde   6,3       !  3 --            Frirunde   6,3       !

!                                       !                                       !

!                                       !                                       !

---------------------------------------------------------------------------------

!                                       !                                       !

! Spill:  5                             ! Spill:  6                             !

!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !

! 14  3  6S  V -3   150      10,0  0,0  !  2  1  6R  S  =   920      10,0  0,0  !

!  2  1  7H  Ø -1    50       8,0  2,0  !  4  9  3N  N +2   460       6,0  4,0  !

!  7 11  3N  Ø +2      -460   6,0  4,0  !  7 11  3N  N +2   460       6,0  4,0  !

!  4  9  4H  V +2      -480   3,0  7,0  ! 13 10  3N  N +2   460       6,0  4,0  !

! 12  5  4H  V +2      -480   3,0  7,0  ! 12  5  5R  N +1   420       2,0  8,0  !

! 13 10  6H  V  =      -980   0,0 10,0  ! 14  3  4R  N +2   170       0,0 10,0  !

!  6 --            Frirunde   4,9       !  6 --            Frirunde   4,9       !

!                                       !                                       !

!                                       !                                       !

---------------------------------------------------------------------------------

!                                       !                                       !

! Spill:  7                             ! Spill:  8                             !

!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !

!  1 11  4H  S +1   650       9,0  1,0  !  5 10  4S  S  =   420      10,0  0,0  !

!  5 10  4H  S +1   650       9,0  1,0  !  3  2  5K  Ø -1    50       8,0  2,0  !

! 13  6  4H  S  =   620       6,0  4,0  ! 14  4  5S  S -1       -50   6,0  4,0  !

! 14  4  3K  V -2   200       4,0  6,0  ! 13  6  5R  N -2      -100   4,0  6,0  !

!  3  2  4H  S -1      -100   1,0  9,0  !  1 11  4K  V  =      -130   2,0  8,0  !

!  7  9  4H  N -1      -100   1,0  9,0  !  7  9  5Kx V  =      -550   0,0 10,0  !

! -- 12            Frirunde        4,8  ! -- 12            Frirunde        4,8  !

!                                       !                                       !

!                                       !                                       !

---------------------------------------------------------------------------------

!                                       !                                       !

! Spill:  9                             ! Spill:  10                            !

!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !

!  2 12  5R  Ø -2   200       9,0  1,0  !  1  7  3S  Ø -2   200       8,0  2,0  !

!  6 11  4H  V -2   200       9,0  1,0  !  2 12  2S  Ø -2   200       8,0  2,0  !

!  1  7  3N  Ø -1   100       4,0  6,0  !  6 11  3S  Ø -2   200       8,0  2,0  !

!  9 13  4H  V -1   100       4,0  6,0  !  9 13  3S  Ø -1   100       3,0  7,0  !

! 14  5  5R  V -1   100       4,0  6,0  ! 14  5  2S  Ø -1   100       3,0  7,0  !

!  4  3  3N  Ø  =      -600   0,0 10,0  !  4  3  3H  N -1      -100   0,0 10,0  !

! -- 10            Frirunde        5,0  ! -- 10            Frirunde        5,0  !

!                                       !                                       !

!                                       !                                       !

---------------------------------------------------------------------------------

!                                       !                                       !

! Spill:  11                            ! Spill:  12                            !

!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !

!  5  4  3N  S +2   460      10,0  0,0  !  3 13  3N  N +1   630       8,0  2,0  !

! 10  1  3N  N +1   430       7,0  3,0  !  5  4  3N  S +1   630       8,0  2,0  !

! 14  6  3N  S +1   430       7,0  3,0  !  9 11  3N  N +1   630       8,0  2,0  !

!  3 13  3N  N -1       -50   2,0  8,0  ! 10  1  3N  N  =   600       4,0  6,0  !

!  7 12  4H  S -1       -50   2,0  8,0  ! 14  6  3K  S +2   150       2,0  8,0  !

!  9 11  4H  S -1       -50   2,0  8,0  !  7 12  3N  N -1      -100   0,0 10,0  !

!  2 --            Frirunde   6,5       !  2 --            Frirunde   6,5       !

!                                       !                                       !

!                                       !                                       !

---------------------------------------------------------------------------------

!                                       !                                       !

! Spill:  13                            ! Spill:  14                            !

!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !

!  3  9  2H  Ø +2      -170   9,0  1,0  !  3  9  4H  S +2   480       9,0  1,0  !

! 10 12  2H  Ø +2      -170   9,0  1,0  !  4  1  5H  N +1   480       9,0  1,0  !

!  6  5  3N  Ø  =      -600   6,0  4,0  ! 11  2  4H  N +1   450       6,0  4,0  !

!  4  1  4H  Ø +1      -650   2,0  8,0  ! 10 12  5Rx Ø -2   300       4,0  6,0  !

! 11  2  4H  V +1      -650   2,0  8,0  !  6  5  3H  N +2   200       2,0  8,0  !

! 14  7  4H  Ø +1      -650   2,0  8,0  ! 14  7  5R  Ø -2   100       0,0 10,0  !

! -- 13            Frirunde        6,1  ! -- 13            Frirunde        6,1  !

!                                       !                                       !

!                                       !                                       !

---------------------------------------------------------------------------------

!                                       !                                       !

! Spill:  15                            ! Spill:  16                            !

!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !

!  4 10  2S  Ø +1      -140   5,0  5,0  !  7  6  3Kx Ø -2   500      10,0  0,0  !

!  5  2  2S  Ø +1      -140   5,0  5,0  !  9  1  2H  V -3   300       8,0  2,0  !

!  7  6  2S  Ø +1      -140   5,0  5,0  ! 12  3  2S  N +2   170       6,0  4,0  !

!  9  1  2S  Ø +1      -140   5,0  5,0  !  4 10  2K  Ø  =       -90   4,0  6,0  !

! 12  3  3S  Ø  =      -140   5,0  5,0  ! 13 11  3N  S -2      -100   2,0  8,0  !

! 13 11  3S  Ø  =      -140   5,0  5,0  !  5  2  2N  S -4      -200   0,0 10,0  !

! 14 --            Frirunde   3,5       ! 14 --            Frirunde   3,5       !

!                                       !                                       !

!                                       !                                       !

---------------------------------------------------------------------------------

!                                       !                                       !

! Spill:  17                            ! Spill:  18                            !

!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !

!  5 11  5R  Ø -2   100      10,0  0,0  ! 12  1  1N  Ø +2      -150   8,0  2,0  !

! 13  4  4S  V -1    50       8,0  2,0  ! 13  4  2N  V +1      -150   8,0  2,0  !

!  6  3  4S  Ø +1      -450   3,0  7,0  ! 14  9  2N  V +1      -150   8,0  2,0  !

! 10  2  4S  Ø +1      -450   3,0  7,0  ! 10  2  2N  Ø +2      -180   4,0  6,0  !

! 12  1  4S  Ø +1      -450   3,0  7,0  !  5 11  2S  S -2      -200   2,0  8,0  !

! 14  9  4S  Ø +1      -450   3,0  7,0  !  6  3  3N  Ø  =      -400   0,0 10,0  !

! --  7            Frirunde        3,7  ! --  7            Frirunde        3,7  !

!                                       !                                       !

!                                       !                                       !

---------------------------------------------------------------------------------

!                                       !                                       !

! Spill:  19                            ! Spill:  20                            !

!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !

!  6 12  3N  V +1      -630  10,0  0,0  ! 11  3  2S  S  =   110       9,0  1,0  !

!  7  4  4S  V +1      -650   6,0  4,0  ! 13  2  2S  N  =   110       9,0  1,0  !

! 11  3  4S  Ø +1      -650   6,0  4,0  !  6 12  5K  Ø -1   100       6,0  4,0  !

! 13  2  4S  Ø +1      -650   6,0  4,0  !  1  5  4S  S -2      -200   3,0  7,0  !

!  1  5  3N  V +2      -660   1,0  9,0  ! 14 10  4S  S -2      -200   3,0  7,0  !

! 14 10  3N  Ø +2      -660   1,0  9,0  !  7  4  4Sx S -2      -500   0,0 10,0  !

!  9 --            Frirunde   5,2       !  9 --            Frirunde   5,2       !

!                                       !                                       !

!                                       !                                       !

---------------------------------------------------------------------------------

!                                       !                                       !

! Spill:  21                            ! Spill:  22                            !

!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !

! 12  4  4R  N  =   130      10,0  0,0  ! 14 11  3N  Ø -2   200      10,0  0,0  !

!  2  6  4S  V -1    50       7,0  3,0  !  2  6  2H  V +2      -170   8,0  2,0  !

!  7 13  3S  V -1    50       7,0  3,0  !  7 13  4H  Ø +1      -650   5,0  5,0  !

! 10  9  2S  V  =      -110   4,0  6,0  ! 12  4  4H  Ø +1      -650   5,0  5,0  !

!  1  3  2S  V +1      -140   1,0  9,0  ! 10  9  3N  Ø +2      -660   2,0  8,0  !

! 14 11  2S  V +1      -140   1,0  9,0  !  1  3  4H  Ø +2      -680   0,0 10,0  !

! --  5            Frirunde        6,6  ! --  5            Frirunde        6,6  !

!                                       !                                       !

!                                       !                                       !

---------------------------------------------------------------------------------

!                                       !                                       !

! Spill:  23                            ! Spill:  24                            !

!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !

! 13  5  6R  S  =  1370      10,0  0,0  !  3  7  4S  V +3      -510   9,0  1,0  !

!  2  4  5R  S +1   620       8,0  2,0  !  9  6  4S  Ø +3      -510   9,0  1,0  !

!  3  7  5R  S -1      -100   4,0  6,0  !  2  4  6S  Ø +1     -1010   3,0  7,0  !

! 11 10  5R  N -1      -100   4,0  6,0  ! 11 10  6S  V +1     -1010   3,0  7,0  !

! 14 12  5R  S -1      -100   4,0  6,0  ! 13  5  6S  V +1     -1010   3,0  7,0  !

!  9  6  6R  S -2      -200   0,0 10,0  ! 14 12  6S  V +1     -1010   3,0  7,0  !

! --  1            Frirunde        4,2  ! --  1            Frirunde        4,2  !

!                                       !                                       !

!                                       !                                       !

---------------------------------------------------------------------------------

!                                       !                                       !

! Spill:  25                            ! Spill:  26                            !

!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !

!  1  6  4R  N -3      -150   9,0  1,0  !  1  6  3N  S +1   630       6,0  4,0  !

! 10  7  4R  N -3      -150   9,0  1,0  !  3  5  3N  S +1   630       6,0  4,0  !

! 12 11  3S  V +1      -170   6,0  4,0  !  9  2  3N  S +1   630       6,0  4,0  !

!  9  2  5Rx N -3      -500   4,0  6,0  ! 10  7  3N  S +1   630       6,0  4,0  !

!  3  5  4S  V  =      -620   2,0  8,0  ! 12 11  3N  S +1   630       6,0  4,0  !

! 14 13  4H  V +1      -650   0,0 10,0  ! 14 13  3N  S -3      -300   0,0 10,0  !

!  4 --            Frirunde   4,0       !  4 --            Frirunde   4,0       !

!                                       !                                       !

!                                       !                                       !

---------------------------------------------------------------------------------