1. oktober 2019

 
7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 26. Middels: 130,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                        MNR      Klubb                      
 
    1   11  161,4 *  62,08  Willy Jensen - Magne Ribe                7516    +5
    2    2  160,3 *  61,67  Kåre Tore Halvorsen - Arne Helgesen     24747 17409  Risør BK - Arendalsknektene
    3   10  146,3 *  56,25  Gunnar Gundersen - Glenn André Vedøy    10402 43154  Arendalsknektene           
    4    8  143,0 *  55,00  Trine Lill Johansen - Irene Sjuls       42397 24329  Arendalsknektene           
    5    4  141,9 *  54,58  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle            24577 14329  Arendalsknektene           
    6   12  140,8 *  54,17  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls        29273 42697  Arendalsknektene           
    7    7  138,7 *  53,33  Siri Ettestøl - Arne Kjell Lunden          +8 43551  Arendalsknektene           
    8    5  133,3 *  51,25  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +1    +2
    9    6  131,1 *  50,42  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia  35284 35279
   10    9  125,7 *  48,33  Egil Hvideberg - Per Steine             29288 10799  Arendalsknektene           
        13  125,7 *  48,33  Glenn Madsen - Geir Vedøy               23757 43153  Arendalsknektene           
   12    3   79,1 *  30,42  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad     15898 44347  Arendalsknektene           
   13   14   62,8 *  24,17  Else Sofie Dannevig - Bente Grut        42829 43550  Arendalsknektene           
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
!                                              !                                              !
! Spill:  1                                    ! Spill:  2                                    !
! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    ! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!   1    14 --            Frirunde   2,4       !   1    14 --            Frirunde   2,4       !
!   3    11  8  4H  V +1      -450   5,0  5,0  !   3    11  8  4H  V +2      -480   6,0  4,0  !
!   5     4  6  4H  V +1      -450   5,0  5,0  !   5     4  6  3N  V +2      -460   8,0  2,0  !
!   6    13 12  5H  V  =      -450   5,0  5,0  !   6    13 12  6H  V  =      -980   0,0 10,0  !
!   7     5  9  4H  V +2      -480   0,0 10,0  !   7     5  9  3N  V +4      -520   2,0  8,0  !
!   11    2  7  3H  V +2      -200  10,0  0,0  !   11    2  7  4H  V -1    50      10,0  0,0  !
!   13   10  3  4H  V +1      -450   5,0  5,0  !   13   10  3  3N  V +3      -490   4,0  6,0  !
!                                              !                                              !
!                                              !                                              !
-----------------------------------------------------------------------------------------------
!                                              !                                              !
! Spill:  3                                    ! Spill:  4                                    !
! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    ! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!   1    11  4  3N  S  =   400       7,0  3,0  !   1    11  4  3H  Ø +1      -170  10,0  0,0  !
!   2    14  2  2K  S +3   150       3,0  7,0  !   2    14  2  4H  V  =      -620   4,0  6,0  !
!   4    12  9  3N  S +1   430      10,0  0,0  !   4    12  9  4H  V  =      -620   4,0  6,0  !
!   6     5  7  5K  S  =   400       7,0  3,0  !   6     5  7  4H  V  =      -620   4,0  6,0  !
!   7    -- 13            Frirunde        4,8  !   7    -- 13            Frirunde        4,8  !
!   8     6 10  3K  S +2   150       3,0  7,0  !   8     6 10  4H  V  =      -620   4,0  6,0  !
!   12    3  8  3N  S -1       -50   0,0 10,0  !   12    3  8  4S  Ø  =      -620   4,0  6,0  !
!                                              !                                              !
!                                              !                                              !
-----------------------------------------------------------------------------------------------
!                                              !                                              !
! Spill:  5                                    ! Spill:  6                                    !
! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    ! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!   2    12  5  2H  Ø +3      -200   2,0  8,0  !   2    12  5  5R  Ø  =      -600  10,0  0,0  !
!   3    14  3  5R  V -1    50       8,0  2,0  !   3    14  3  4N  V  =      -630   6,0  4,0  !
!   5    13 10  3N  V  =      -400   0,0 10,0  !   5    13 10  3N  V +2      -660   1,0  9,0  !
!   7     6  8  2K  V  =       -90   5,0  5,0  !   7     6  8  3N  V +1      -630   6,0  4,0  !
!   8     2 --            Frirunde   6,2       !   8     2 --            Frirunde   6,2       !
!   9     7 11  3K  V -2   100      10,0  0,0  !   9     7 11  3N  V +2      -660   1,0  9,0  !
!   13    4  9  2K  V  =       -90   5,0  5,0  !   13    4  9  3N  V +1      -630   6,0  4,0  !
!                                              !                                              !
!                                              !                                              !
-----------------------------------------------------------------------------------------------
!                                              !                                              !
! Spill:  7                                    ! Spill:  8                                    !
! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    ! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!   1     5 10  4H  S +2   680       5,0  5,0  !   1     5 10  1N  Ø -1    50      10,0  0,0  !
!   3    13  6  4H  S +2   680       5,0  5,0  !   3    13  6  3H  S -1       -50   6,0  4,0  !
!   4    14  4  2H  N +3   200       0,0 10,0  !   4    14  4  1N  Ø +2      -150   1,0  9,0  !
!   6    -- 11            Frirunde        6,2  !   6    -- 11            Frirunde        6,2  !
!   8     7  9  6H  S  =  1430      10,0  0,0  !   8     7  9  3S  S -1       -50   6,0  4,0  !
!   9     3  2  4H  S +2   680       5,0  5,0  !   9     3  2  1N  Ø +2      -150   1,0  9,0  !
!   10    8 12  5H  S +1   680       5,0  5,0  !   10    8 12  3H  S -1       -50   6,0  4,0  !
!                                              !                                              !
!                                              !                                              !
-----------------------------------------------------------------------------------------------
!                                              !                                              !
! Spill:  9                                    ! Spill:  10                                   !
! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    ! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!   2     6 11  4S  V  =      -620   2,0  8,0  !   2     6 11  2S  S +2   170       3,0  7,0  !
!   4    --  7            Frirunde        5,3  !   4    --  7            Frirunde        5,3  !
!   5    14  5  4S  V  =      -620   2,0  8,0  !   5    14  5  2H  Ø  =      -110   0,0 10,0  !
!   7     2 12  4S  V  =      -620   2,0  8,0  !   7     2 12  2S  S +3   200       8,0  2,0  !
!   9     8 10  3S  V +1      -170   7,0  3,0  !   9     8 10  2S  S +3   200       8,0  2,0  !
!   10    4  3  3S  V +1      -170   7,0  3,0  !   10    4  3  3S  S +2   200       8,0  2,0  !
!   11    9 13  4H  Ø -2   200      10,0  0,0  !   11    9 13  2S  S +2   170       3,0  7,0  !
!                                              !                                              !
!                                              !                                              !
-----------------------------------------------------------------------------------------------
!                                              !                                              !
! Spill:  11                                   ! Spill:  12                                   !
! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    ! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!   3     7 12  4R  V -2   100       8,0  2,0  !   3     7 12  3N  N +1   630       7,0  3,0  !
!   5     2  8  3N  V -3   150      10,0  0,0  !   5     2  8  3N  N +1   630       7,0  3,0  !
!   6    14  6  2S  V  =      -110   2,0  8,0  !   6    14  6  3N  N  =   600       1,0  9,0  !
!   8     3 13  5Hx N -3      -500   0,0 10,0  !   8     3 13  3N  N +1   630       7,0  3,0  !
!   10    9 11  4S  V -1    50       5,0  5,0  !   10    9 11  3N  N  =   600       1,0  9,0  !
!   11    5  4  5R  Ø -1    50       5,0  5,0  !   11    5  4  3N  N +1   630       7,0  3,0  !
!   12   10 --            Frirunde   5,6       !   12   10 --            Frirunde   5,6       !
!                                              !                                              !
!                                              !                                              !
-----------------------------------------------------------------------------------------------
!                                              !                                              !
! Spill:  13                                   ! Spill:  14                                   !
! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    ! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!   4     8 13  3N  V +1      -630   0,0 10,0  !   4     8 13  5H  Ø  =      -450   7,0  3,0  !
!   6     3  9  1H  Ø -1   100       9,0  1,0  !   6     3  9  4H  Ø +1      -450   7,0  3,0  !
!   7    14  7  1N  V +1      -120   5,0  5,0  !   7    14  7  3N  Ø +3      -490   0,0 10,0  !
!   9     4 --            Frirunde   5,5       !   9     4 --            Frirunde   5,5       !
!   11   10 12  2N  V  =      -120   5,0  5,0  !   11   10 12  4H  Ø +1      -450   7,0  3,0  !
!   12    6  5  3N  Ø -1   100       9,0  1,0  !   12    6  5  3N  Ø +2      -460   2,0  8,0  !
!   13   11  2  2N  V +1      -150   2,0  8,0  !   13   11  2  4H  Ø +1      -450   7,0  3,0  !
!                                              !                                              !
!                                              !                                              !
-----------------------------------------------------------------------------------------------
!                                              !                                              !
! Spill:  15                                   ! Spill:  16                                   !
! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    ! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!   1    12  3  4S  V -3   150      10,0  0,0  !   1    12  3  1K  V -3   300       9,0  1,0  !
!   5     9 --            Frirunde   4,8       !   5     9 --            Frirunde   4,8       !
!   7     4 10  2S  V  =      -110   6,0  4,0  !   7     4 10  1N  V -3   300       9,0  1,0  !
!   8    14  8  1N  Ø +1      -120   4,0  6,0  !   8    14  8  2S  S  =   110       0,0 10,0  !
!   10    5  2  2S  V +1      -140   2,0  8,0  !   10    5  2  2S  N +1   140       2,0  8,0  !
!   12   11 13  3H  S -2      -200   0,0 10,0  !   12   11 13  2S  N +2   170       4,0  6,0  !
!   13    7  6  3R  Ø -2   100       8,0  2,0  !   13    7  6  1K  V -2   200       6,0  4,0  !
!                                              !                                              !
!                                              !                                              !
-----------------------------------------------------------------------------------------------
!                                              !                                              !
! Spill:  17                                   ! Spill:  18                                   !
! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    ! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!   1     8  7  3N  Ø +1      -430   5,0  5,0  !   1     8  7  3K  Ø +3      -170  10,0  0,0  !
!   2    13  4  3Sx S -4      -800   0,0 10,0  !   2    13  4  5Rx N -4     -1100   0,0 10,0  !
!   6    10  2  3N  V +1      -430   5,0  5,0  !   6    10  2  3N  V +3      -490   6,0  4,0  !
!   8     5 11  3N  V +1      -430   5,0  5,0  !   8     5 11  3N  V +4      -520   3,0  7,0  !
!   9    14  9  3N  V +1      -430   5,0  5,0  !   9    14  9  3N  V +4      -520   3,0  7,0  !
!   11    6  3  2N  V +2      -180  10,0  0,0  !   11    6  3  5K  Ø +1      -420   8,0  2,0  !
!   13   12 --            Frirunde   5,4       !   13   12 --            Frirunde   5,4       !
!                                              !                                              !
!                                              !                                              !
-----------------------------------------------------------------------------------------------
!                                              !                                              !
! Spill:  19                                   ! Spill:  20                                   !
! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    ! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!   1    13  2  3N  Ø +2      -660   7,0  3,0  !   1    13  2  1N  V  =       -90   5,0  5,0  !
!   2     9  8  3N  V +2      -660   7,0  3,0  !   2     9  8  3K  V  =      -110   2,0  8,0  !
!   3    --  5            Frirunde        5,1  !   3    --  5            Frirunde        5,1  !
!   7    11  3  6N  V  =     -1440   1,0  9,0  !   7    11  3  2S  Ø -2   200      10,0  0,0  !
!   9     6 12  3N  V +2      -660   7,0  3,0  !   9     6 12  2K  V  =       -90   5,0  5,0  !
!   10   14 10  6N  Ø  =     -1440   1,0  9,0  !   10   14 10  2H  Ø +1      -140   0,0 10,0  !
!   12    7  4  3N  V +2      -660   7,0  3,0  !   12    7  4  2H  Ø -1   100       8,0  2,0  !
!                                              !                                              !
!                                              !                                              !
-----------------------------------------------------------------------------------------------
!                                              !                                              !
! Spill:  21                                   ! Spill:  22                                   !
! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    ! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!   2    --  3            Frirunde        3,0  !   2    --  3            Frirunde        3,0  !
!   3    10  9  3N  V +3      -490   8,0  2,0  !   3    10  9  3H  N -1       -50   7,0  3,0  !
!   4     2  6  4H  Ø +2      -480  10,0  0,0  !   4     2  6  3N  S -3      -150   0,0 10,0  !
!   8    12  4  6H  Ø  =      -980   6,0  4,0  !   8    12  4  3N  S -1       -50   7,0  3,0  !
!   10    7 13  6H  V +1     -1010   3,0  7,0  !   10    7 13  3N  S -2      -100   3,0  7,0  !
!   11   14 11  6N  V +1     -1020   0,0 10,0  !   11   14 11  2N  S -2      -100   3,0  7,0  !
!   13    8  5  6H  Ø +1     -1010   3,0  7,0  !   13    8  5  3H  N  =   140      10,0  0,0  !
!                                              !                                              !
!                                              !                                              !
-----------------------------------------------------------------------------------------------
!                                              !                                              !
! Spill:  23                                   ! Spill:  24                                   !
! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    ! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!   1     9  6  7N  S  =  2220       8,0  2,0  !   1     9  6  3H  N -1       -50   4,0  6,0  !
!   3     2  4  7N  N  =  2220       8,0  2,0  !   3     2  4  3Hx N  =   530      10,0  0,0  !
!   4    11 10  7N  S  =  2220       8,0  2,0  !   4    11 10  4R  Ø -1    50       7,0  3,0  !
!   5     3  7  6S  S +1  1460       1,0  9,0  !   5     3  7  5Hx N -3      -500   0,0 10,0  !
!   9    13  5  6N  N +1  1470       4,0  6,0  !   9    13  5  4R  V +1      -150   2,0  8,0  !
!   11    8 --            Frirunde   5,5       !   11    8 --            Frirunde   5,5       !
!   12   14 12  6S  N +1  1460       1,0  9,0  !   12   14 12  3N  Ø -1    50       7,0  3,0  !
!                                              !                                              !
!                                              !                                              !
-----------------------------------------------------------------------------------------------
!                                              !                                              !
! Spill:  25                                   ! Spill:  26                                   !
! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    ! Runde   Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!   2    10  7  3R  S  =   110       7,0  3,0  !   2    10  7  2S  V -1   100      10,0  0,0  !
!   4     3  5  4H  S -1       -50   3,0  7,0  !   4     3  5  3N  Ø  =      -600   2,0  8,0  !
!   5    12 11  3N  N -1       -50   3,0  7,0  !   5    12 11  3N  V  =      -600   2,0  8,0  !
!   6     4  8  3R  S  =   110       7,0  3,0  !   6     4  8  2H  S -2      -200   6,0  4,0  !
!   10   --  6            Frirunde        5,0  !   10   --  6            Frirunde        5,0  !
!   12    9  2  3S  V -2   200      10,0  0,0  !   12    9  2  3K  Ø +1      -130   8,0  2,0  !
!   13   14 13  3S  V  =      -140   0,0 10,0  !   13   14 13  3N  Ø  =      -600   2,0  8,0  !
!                                              !                                              !
!                                              !                                              !
-----------------------------------------------------------------------------------------------