8. oktober 2019

 
6 bord, 12 par. Antall spill: 27. Middels: 135.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                        MNR      Klubb                      
 
    1   10    172  63,70  Gunnar Gundersen - Glenn André Vedøy    10402 43154  Arendalsknektene           
    2   11    162  60,00  Kåre Tore Halvorsen - Arne Helgesen     24747 17409  Risør BK - Arendalsknektene
    3    1    151  55,93  Egil Hvideberg - Per Steine             29288 10799  Arendalsknektene           
    4    2    143  52,96  Trine Lill Johansen - Irene Sjuls       42397 24329  Arendalsknektene           
    5    8    141  52,22  Glenn Madsen - Geir Vedøy               23757 43153  Arendalsknektene           
    6    9    140  51,85  Willy Jensen - Magne Ribe                7516    +5
    7    3    136  50,37  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +1    +2
    8    7    126  46,67  Liv Sørensen - Svein Rasmussen          39115 38041  Arendalsknektene           
    9    4    124  45,93  Atle Brekke - Stian Hellek Fløystad     15898 44347  Arendalsknektene           
   10    6    111  41,11  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia  35284 35279  Arendalsknektene           
        12    111  41,11  Else Sofie Dannevig - Bente Grut        42829 43550  Arendalsknektene           
   12    5    103  38,15  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls        29273 42697  Arendalsknektene           
 
 
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  1                          ! Spill:  2                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  2  5  4H   V  =      -420   8  2  ! 10  1  4S   Ø -4   200      10  0  !
!  3 11  4H   V  =      -420   8  2  !  2  5  3N   V -1    50       8  2  !
! 10  1  4H   V  =      -420   8  2  !  7 12  2N   Ø  =      -120   6  4  !
!  4  9  4H   V +1      -450   2  8  !  4  9  3N   V  =      -400   3  7  !
!  6  8  4H   V +1      -450   2  8  !  6  8  3N   V  =      -400   3  7  !
!  7 12  4H   V +1      -450   2  8  !  3 11  3N   V +1      -430   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  3                          ! Spill:  4                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  3 11  3N   V -1   100      10  0  !  8 12  2H   S +1   140      10  0  !
!  7 12  2R   N  =    90       8  2  ! 11  4  1N   V +1      -120   8  2  !
! 10  1  2H   S -1       -50   6  4  !  7  9  2K   V +2      -130   6  4  !
!  2  5  1N   V +2      -150   3  7  ! 10  2  2S   Ø +1      -140   4  6  !
!  4  9  4K   V +1      -150   3  7  !  3  6  3S   Ø +1      -170   1  9  !
!  6  8  5K   Ø  =      -600   0 10  !  5  1  3S   Ø +1      -170   1  9  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  5                          ! Spill:  6                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
! 10  2  1N   S +2   150      10  0  !  7  9  6Sx  V -1   200      10  0  !
!  5  1  1K   S +1    90       8  2  !  5  1  4S   V  =      -620   6  4  !
!  3  6  3N   N -1      -100   5  5  !  8 12  4S   V  =      -620   6  4  !
!  7  9  4H   N -1      -100   5  5  ! 10  2  4S   V  =      -620   6  4  !
!  8 12  3N   S -2      -200   1  9  !  3  6  4S   V +1      -650   1  9  !
! 11  4  4H   S -2      -200   1  9  ! 11  4  4S   V +1      -650   1  9  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  7                          ! Spill:  8                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  4  7  4R   Ø -3   300      10  0  ! 10  3  4H   N +1   450      10  0  !
!  6  2  2H   N -1      -100   8  2  !  8  1  4H   S  =   420       8  2  !
!  5 11  3R   Ø  =      -110   6  4  !  4  7  2R   V -3   150       5  5  !
! 10  3  3R   Ø +1      -130   4  6  ! 12  9  2R   V -3   150       5  5  !
!  8  1  4H   N -3      -300   2  8  !  6  2  2K   Ø -1    50       2  8  !
! 12  9  4S   V  =      -620   0 10  !  5 11  3N   S -1       -50   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  9                          ! Spill:  10                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  4  7  4Sx  V -2   500      10  0  ! 10  4  2S   S +3   200      10  0  !
!  5 11  3R   Ø -2   200       7  3  !  1 12  2S   N +1   140       8  2  !
! 10  3  3R   Ø -2   200       7  3  !  6 11  3H   V +1      -170   6  4  !
!  6  2  3H   N -1       -50   3  7  !  9  2  3S   S -2      -200   4  6  !
!  8  1  3H   N -1       -50   3  7  !  7  3  4Sx  S -2      -500   2  8  !
! 12  9  2R   Ø  =       -90   0 10  !  5  8  4H   V  =      -620   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  11                         ! Spill:  12                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1 12  2S   N  =   110      10  0  !  5  8  3N   Ø -1    50       8  2  !
! 10  4  4Hx  V -1   100       8  2  !  7  3  3N   Ø -1    50       8  2  !
!  6 11  4R   N -1       -50   4  6  ! 10  4  3S   V -1    50       8  2  !
!  7  3  4R   N -1       -50   4  6  !  1 12  2S   V  =      -110   4  6  !
!  9  2  4R   N -1       -50   4  6  !  9  2  2S   V +1      -140   2  8  !
!  5  8  3H   V  =      -140   0 10  !  6 11  2Sx  V +1      -570   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  13                         ! Spill:  14                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  3  4R   V -1   100       8  2  ! 10  5  6K   N  =   920      10  0  !
!  2 12  4R   V -1   100       8  2  !  2 12  3N   N +3   490       8  2  !
!  8  4  3K   Ø -1   100       8  2  !  1  3  3N   N +2   460       4  6  !
!  6  9  3K   Ø +2      -150   3  7  !  8  4  3N   N +2   460       4  6  !
! 11  7  3K   Ø +2      -150   3  7  ! 11  7  3N   N +2   460       4  6  !
! 10  5  4Hx  N -1      -200   0 10  !  6  9  3N   N +1   430       0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  15                         ! Spill:  16                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
! 10  5  6R   S  =  1370      10  0  !  9  5  4H   Ø -3   300      10  0  !
!  1  3  4H   S  =   620       7  3  !  2  4  3K   N -2      -100   7  3  !
!  6  9  4H   S  =   620       7  3  !  7  1  3R   S -2      -100   7  3  !
!  2 12  2R   S +2   130       4  6  ! 10  6  3H   Ø  =      -140   4  6  !
!  8  4  6R   N -1      -100   2  8  !  8 11  5Rx  S -3      -500   2  8  !
! 11  7  5Rx  S -1      -200   0 10  ! 12  3  4H   Ø +1      -650   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  17                         ! Spill:  18                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
! 12  3  1N   S -2      -100  10  0  !  2  4  3N   V -4   200      10  0  !
!  2  4  2K   V +2      -130   6  4  !  9  5  1N   N +2   150       8  2  !
!  9  5  2K   V +2      -130   6  4  ! 10  6  1Kx  V -1   100       6  4  !
! 10  6  3K   V +1      -130   6  4  !  7  1  3H   V -1    50       4  6  !
!  7  1  2K   V +3      -150   1  9  ! 12  3  2H   V  =      -110   2  8  !
!  8 11  2K   V +3      -150   1  9  !  8 11  4Rx  N -1      -200   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  19                         ! Spill:  20                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  8  2  1N   S +1   120      10  0  !  1  6  3N   V -2   200       8  2  !
!  3  5  1H   N  =    80       8  2  !  4 12  3N   Ø -2   200       8  2  !
!  1  6  Pass          0       6  4  ! 10  7  3H   Ø -2   200       8  2  !
! 10  7  2R   N -1       -50   4  6  !  8  2  2R   Ø -1   100       4  6  !
!  4 12  2H   N -2      -100   1  9  !  9 11  3H   Ø +1      -170   2  8  !
!  9 11  2N   S -2      -100   1  9  !  3  5  2H   Ø +3      -200   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  21                         ! Spill:  22                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  3  5  3K   N  =   110      10  0  !  2  7  2H   S +3   200       9  1  !
! 10  7  3S   Ø -1    50       8  2  !  4  6  2H   S +3   200       9  1  !
!  1  6  3K   N -1      -100   4  6  !  5 12  2H   S +2   170       3  7  !
!  4 12  2K   N -1      -100   4  6  !  9  3  2H   S +2   170       3  7  !
!  8  2  3K   N -1      -100   4  6  ! 10  8  3H   S +1   170       3  7  !
!  9 11  3K   N -2      -200   0 10  ! 11  1  3H   S +1   170       3  7  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  23                         ! Spill:  24                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
! 11  1  6N   S  =  1440      10  0  !  2  7  2H   N +1   140       9  1  !
!  4  6  6H   S  =  1430       5  5  !  4  6  2H   N +1   140       9  1  !
!  5 12  6H   N  =  1430       5  5  !  5 12  2H   N  =   110       3  7  !
!  9  3  6H   S  =  1430       5  5  !  9  3  2H   N  =   110       3  7  !
! 10  8  6H   S  =  1430       5  5  ! 10  8  2H   N  =   110       3  7  !
!  2  7  4H   N +2   680       0 10  ! 11  1  2H   N  =   110       3  7  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  25                         ! Spill:  26                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  3  8  2K   N +2   130      10  0  !  1  4  3N   S +3   690      10  0  !
! 10  9  3K   N  =   110       7  3  !  5  7  3N   S +1   630       7  3  !
! 12  6  1K   N +2   110       7  3  ! 10  9  3N   S +1   630       7  3  !
!  1  4  1H   N  =    80       4  6  !  3  8  4H   S  =   620       4  6  !
!  2 11  3R   Ø  =      -110   2  8  ! 12  6  5R   S  =   600       2  8  !
!  5  7  2N   N -3      -150   0 10  !  2 11  3N   N -2      -200   0 10  !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !
! Spill:  27                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  5  7  6N   N +1  1020      10  0  !
!  1  4  6N   N  =   990       8  2  !
!  3  8  5H   N  =   450       6  4  !
! 12  6  2N   N +2   180       4  6  !
!  2 11  6N   N -1       -50   2  8  !
! 10  9  6N   S -2      -100   0 10  !
!                                    !
!                                    !
--------------------------------------