22. oktober 2019

 
5 bord, 9 par, 1 blindpar. Antall spill: 27. Middels: 81,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                      MNR      Klubb                      
 
    1    5  101,3 *  62,50  Gunnar Gundersen - Glenn André Vedøy  10402 43154  Arendalsknektene           
    2    9   99,0 *  61,11  Trine Lill Johansen - Irene Sjuls     42397 24329  Arendalsknektene           
    3    3   91,1 *  56,25  Willy Jensen - Helge Nilsen            7516    +2
    4    8   84,4 *  52,08  Kåre Tore Halvorsen - Arne Helgesen   24747 17409  Risør BK - Arendalsknektene
    5    1   81,0 *  50,00  Siv Heidenberg - Per Steine           35284 10799  Arendalsknektene           
    6    4   77,6 *  47,92  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls      29273 42697  Arendalsknektene           
    7    2   73,1 *  45,14  Siri Ettestøl - Arne Kjell Lunden        +8 43551  Arendalsknektene           
    8   10   64,1 *  39,58  Else Sofie Dannevig - Bente Grut      42829 43550  Arendalsknektene           
    9    7   57,4 *  35,42  Glenn Madsen - Tore Omdalsmoen        23757    +4  Arendalsknektene           
 
 
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  1                           ! Spill:  2                           !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  7  2  1N  Ø  =       -90  6,0 0,0  !  5  4  1N  N +1   120      6,0 0,0  !
!  9  3  2N  Ø +1      -150  4,0 2,0  !  7  2  1N  S  =    90      3,0 3,0  !
!  5  4  3N  Ø  =      -400  1,0 5,0  !  9  3  1N  S  =    90      3,0 3,0  !
! 10  1  3N  Ø  =      -400  1,0 5,0  ! 10  1  1N  V  =       -90  0,0 6,0  !
! --  8            Frirunde      3,1  ! --  8            Frirunde      3,1  !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  3                           ! Spill:  4                           !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  9  3  4H  N +1   450      6,0 0,0  !  8  3  3R  V -1   100      5,0 1,0  !
!  5  4  3H  N +1   170      3,0 3,0  ! 10  2  2H  Ø -1   100      5,0 1,0  !
! 10  1  3H  N +1   170      3,0 3,0  !  7  9  4S  S -3      -300  2,0 4,0  !
!  7  2  3N  N -1       -50  0,0 6,0  !  1  4  3H  N -4      -400  0,0 6,0  !
! --  8            Frirunde      3,1  ! --  5            Frirunde      3,8  !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  5                           ! Spill:  6                           !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  1  4  2S  Ø +1      -140  4,0 2,0  !  1  4  1N  Ø -3   300      6,0 0,0  !
!  8  3  3S  Ø  =      -140  4,0 2,0  !  7  9  2S  N -2      -100  4,0 2,0  !
! 10  2  3S  Ø  =      -140  4,0 2,0  !  8  3  3K  Ø +1      -130  1,0 5,0  !
!  7  9  3S  Ø +1      -170  0,0 6,0  ! 10  2  3K  Ø +1      -130  1,0 5,0  !
! --  5            Frirunde      3,8  ! --  5            Frirunde      3,8  !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  7                           ! Spill:  8                           !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  9  4  3K  S +1   130      6,0 0,0  !  9  4  6N  N  =   990      6,0 0,0  !
!  2  5  3K  S  =   110      4,0 2,0  !  2  5  3N  N +3   490      3,0 3,0  !
! 10  3  3K  S -2      -200  2,0 4,0  !  8  1  3N  N +3   490      3,0 3,0  !
!  8  1  4S  N -3      -300  0,0 6,0  ! 10  3  3N  N +1   430      0,0 6,0  !
!  7 --            Frirunde  2,1      !  7 --            Frirunde  2,1      !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  9                           ! Spill:  10                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  8  1  5K  Ø -2   200      5,0 1,0  !  8  7  2R  S +3   150      6,0 0,0  !
! 10  3  6H  Ø -2   200      5,0 1,0  ! 10  4  2R  S +1   110      4,0 2,0  !
!  9  4  4H  Ø -1   100      2,0 4,0  !  1  5  5R  S -1      -100  2,0 4,0  !
!  2  5  4H  V +1      -650  0,0 6,0  !  9  2  6Rx N -1      -200  0,0 6,0  !
!  7 --            Frirunde  2,1      !  3 --            Frirunde  3,4      !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  11                          ! Spill:  12                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  8  7  5S  V  =      -450  6,0 0,0  !  1  5  2S  N  =   110      6,0 0,0  !
!  9  2  5S  V +1      -480  3,0 3,0  ! 10  4  1H  V +1      -110  4,0 2,0  !
! 10  4  4S  V +2      -480  3,0 3,0  !  9  2  2S  N -2      -200  2,0 4,0  !
!  1  5  6S  V  =      -980  0,0 6,0  !  8  7  3N  Ø  =      -400  0,0 6,0  !
!  3 --            Frirunde  3,4      !  3 --            Frirunde  3,4      !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  13                          ! Spill:  14                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  4  7  3N  N +2   660      6,0 0,0  !  9  8  5K  V -4   200      6,0 0,0  !
! 10  5  3N  N  =   600      4,0 2,0  !  1  3  3H  N  =   140      3,0 3,0  !
!  9  8  2S  S +3   200      2,0 4,0  !  4  7  2H  N +1   140      3,0 3,0  !
!  1  3  2S  S  =   110      0,0 6,0  ! 10  5  4H  N -1       -50  0,0 6,0  !
!  2 --            Frirunde  2,7      !  2 --            Frirunde  2,7      !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  15                          ! Spill:  16                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  9  8  4H  N  =   620      6,0 0,0  !  3  7  3N  Ø -2   200      6,0 0,0  !
!  1  3  2H  N +2   170      3,0 3,0  !  5  8  2N  Ø -1   100      4,0 2,0  !
! 10  5  2H  S +2   170      3,0 3,0  !  1  9  3N  Ø  =      -600  2,0 4,0  !
!  4  7  4H  N -1      -100  0,0 6,0  !  2  4  3N  Ø +1      -630  0,0 6,0  !
!  2 --            Frirunde  2,7      ! 10 --            Frirunde  2,4      !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  17                          ! Spill:  18                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  3  7  3N  N +3   490      6,0 0,0  !  5  8  3N  Ø -1    50      6,0 0,0  !
!  1  9  4S  S +2   480      4,0 2,0  !  3  7  3N  V  =      -400  4,0 2,0  !
!  2  4  3N  N +2   460      1,0 5,0  !  1  9  3N  Ø +1      -430  1,0 5,0  !
!  5  8  3N  N +2   460      1,0 5,0  !  2  4  3N  Ø +1      -430  1,0 5,0  !
! 10 --            Frirunde  2,4      ! 10 --            Frirunde  2,4      !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  19                          ! Spill:  20                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  3  5  3R  Ø -1   100      6,0 0,0  !  2  1  5K  V -1   100      5,0 1,0  !
! 10  7  2R  V +1      -110  4,0 2,0  ! 10  7  6K  V -1   100      5,0 1,0  !
!  2  1  3R  V +2      -150  1,0 5,0  !  3  5  4S  V +1      -650  1,0 5,0  !
!  4  8  3R  V +2      -150  1,0 5,0  !  4  8  4S  V +1      -650  1,0 5,0  !
! --  9            Frirunde      3,7  ! --  9            Frirunde      3,7  !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  21                          ! Spill:  22                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  2  1  2K  V +1      -110  5,0 1,0  !  3  2  4H  S +1   450      4,0 2,0  !
!  4  8  2K  Ø +1      -110  5,0 1,0  !  5  9  4H  S +1   450      4,0 2,0  !
! 10  7  3N  V  =      -400  2,0 4,0  !  7  1  4H  S +1   450      4,0 2,0  !
!  3  5  3N  Ø +2      -460  0,0 6,0  ! 10  8  3H  N +1   170      0,0 6,0  !
! --  9            Frirunde      3,7  !  4 --            Frirunde  2,9      !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  23                          ! Spill:  24                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  3  2  3H  V -1   100      6,0 0,0  !  3  2  4S  N  =   420      4,0 2,0  !
!  5  9  2H  Ø  =      -110  4,0 2,0  !  5  9  4S  N  =   420      4,0 2,0  !
! 10  8  1H  V +2      -140  2,0 4,0  !  7  1  4S  N  =   420      4,0 2,0  !
!  7  1  1N  S -2      -200  0,0 6,0  ! 10  8  2H  V  =      -110  0,0 6,0  !
!  4 --            Frirunde  2,9      !  4 --            Frirunde  2,9      !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !                                     !
! Spill:  25                          ! Spill:  26                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  5  7  5H  S -2      -100  6,0 0,0  !  4  3  2Rx Ø -1   200      6,0 0,0  !
!  4  3  4S  V  =      -620  3,0 3,0  ! 10  9  2N  N +2   180      4,0 2,0  !
!  8  2  4S  V  =      -620  3,0 3,0  !  5  7  3S  S +1   170      2,0 4,0  !
! 10  9  4S  V +1      -650  0,0 6,0  !  8  2  2S  S  =   110      0,0 6,0  !
! --  1            Frirunde      3,0  ! --  1            Frirunde      3,0  !
!                                     !                                     !
!                                     !                                     !
-----------------------------------------------------------------------------
!                                     !
! Spill:  27                          !
!  Par   Kontr     Resultat   Poeng   !
!  5  7  3S  Ø +2      -200  6,0 0,0  !
!  8  2  3N  Ø +2      -460  4,0 2,0  !
!  4  3  3N  Ø +4      -520  1,0 5,0  !
! 10  9  3N  Ø +4      -520  1,0 5,0  !
! --  1            Frirunde      3,0  !
!                                     !
!                                     !
---------------------------------------