29. oktober 2019

 
6 bord, 12 par. Antall spill: 27. Middels: 135.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                        MNR      Klubb                      
 
    1   11    161  59,63  Glenn Madsen - Geir Vedøy               23757 43153  Arendalsknektene           
    2    7    156  57,78  Trine Lill Johansen - Irene Sjuls       42397 24329  Arendalsknektene           
    3    6    151  55,93  Siri Ettestøl - Finn Bakke                 +8    +1
        12    151  55,93  Egil Hvideberg - Per Steine             29288 10799  Arendalsknektene           
    5    1    139  51,48  Willy Jensen - Magne Ribe                7516    +5
    6    9    134  49,63  Atle Brekke - Hans Christensen          15898   +18
    7    4    133  49,26  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls        29273 42697  Arendalsknektene           
    8    3    126  46,67  Gunnar Gundersen - Glenn André Vedøy    10402 43154  Arendalsknektene           
    9   10    124  45,93  Else Sofie Dannevig - Bente Grut        42829 43550  Arendalsknektene           
   10    5    118  43,70  Liv Sørensen - Svein Rasmussen          39115 38041  Arendalsknektene           
   11    2    117  43,33  Kåre Tore Halvorsen - Arne Helgesen     24747 17409  Risør BK - Arendalsknektene
   12    8    110  40,74  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia  35284 35279  Arendalsknektene           
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  1                         ! Spill:  2                         ! Spill:  3                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2  5  3H  N  =   140      10  0  !  6  8  4H  V -1    50      10  0  !  2  5  3N  S  =   400       5  5  !
!  7 12  3H  N -2      -100   8  2  !  3 11  4H  V  =      -420   6  4  !  3 11  3N  S  =   400       5  5  !
!  3 11  3R  V  =      -110   3  7  !  7 12  4H  V  =      -420   6  4  !  4  9  3N  S  =   400       5  5  !
!  4  9  3R  V  =      -110   3  7  ! 10  1  4H  V  =      -420   6  4  !  6  8  3N  S  =   400       5  5  !
!  6  8  3R  V  =      -110   3  7  !  2  5  3N  Ø +1      -430   2  8  !  7 12  3N  S  =   400       5  5  !
! 10  1  3R  V  =      -110   3  7  !  4  9  4H  V +1      -450   0 10  ! 10  1  3N  S  =   400       5  5  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  4                         ! Spill:  5                         ! Spill:  6                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  5  1  3R  N  =   110       8  2  !  7  9  1N  S  =    90      10  0  ! 11  4  4S  S  =   420      10  0  !
!  7  9  3R  S  =   110       8  2  !  3  6  3H  V -1    50       7  3  !  3  6  3S  S  =   140       6  4  !
! 11  4  3R  N  =   110       8  2  !  8 12  3H  V -1    50       7  3  !  7  9  2S  S +1   140       6  4  !
! 10  2  4S  V -1   100       4  6  ! 11  4  4K  V  =      -130   4  6  ! 10  2  2S  S +1   140       6  4  !
!  8 12  2S  Ø  =      -110   2  8  ! 10  2  2H  V +1      -140   2  8  !  5  1  2S  S  =   110       1  9  !
!  3  6  3S  Ø +1      -170   0 10  !  5  1  3Sx N -3      -800   0 10  !  8 12  2S  S  =   110       1  9  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  7                         ! Spill:  8                         ! Spill:  9                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  6  2  4H  Ø -3   300      10  0  !  6  2  3S  S  =   140       9  1  ! 12  9  2K  V  =       -90  10  0  !
! 12  9  3K  N +1   130       8  2  !  8  1  3S  S  =   140       9  1  ! 10  3  3S  Ø +2      -200   8  2  !
!  4  7  3K  N  =   110       6  4  !  5 11  2S  S  =   110       6  4  !  6  2  4S  V +1      -650   6  4  !
!  5 11  3S  Ø -1   100       3  7  ! 10  3  2H  V -1    50       4  6  !  4  7  3N  V +2      -660   2  8  !
! 10  3  2S  Ø -1   100       3  7  ! 12  9  2N  N -1       -50   2  8  !  5 11  3N  V +2      -660   2  8  !
!  8  1  2S  Ø +1      -140   0 10  !  4  7  4S  S -2      -100   0 10  !  8  1  3N  V +2      -660   2  8  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  10                        ! Spill:  11                        ! Spill:  12                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  6 11  3N  S +1   630      10  0  !  6 11  6Hx Ø -1   100      10  0  !  9  2  3N  N +2   660      10  0  !
!  9  2  2N  N +2   180       8  2  !  5  8  4H  Ø  =      -420   7  3  !  1 12  4S  S +1   650       7  3  !
!  7  3  2S  S +2   170       6  4  !  9  2  4H  V  =      -420   7  3  !  5  8  4S  N +1   650       7  3  !
!  5  8  2S  S +1   140       3  7  ! 10  4  4H  V +1      -450   4  6  !  6 11  4Hx V -3   500       4  6  !
! 10  4  2S  S +1   140       3  7  !  1 12  5Kx N -3      -500   1  9  !  7  3  2S  S +3   200       2  8  !
!  1 12  4S  S -1      -100   0 10  !  7  3  3Kx S -3      -500   1  9  ! 10  4  2N  N -1      -100   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  13                        ! Spill:  14                        ! Spill:  15                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
! 11  7  3N  S +1   630      10  0  !  1  3  3S  N  =   140       9  1  !  1  3  4R  V -1    50       7  3  !
! 10  5  2H  Ø -2   200       8  2  ! 11  7  3S  N  =   140       9  1  !  2 12  5R  V -1    50       7  3  !
!  8  4  1H  Ø -1   100       6  4  !  6  9  2S  N  =   110       6  4  ! 10  5  4R  V -1    50       7  3  !
!  1  3  3N  S -1      -100   3  7  ! 10  5  4H  V -2   100       4  6  ! 11  7  4R  V -1    50       7  3  !
!  2 12  3K  N -1      -100   3  7  !  2 12  4S  N -1       -50   2  8  !  8  4  3H  S -1      -100   2  8  !
!  6  9  3H  S -3      -300   0 10  !  8  4  1N  Ø  =       -90   0 10  !  6  9  2S  Ø +1      -140   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  16                        ! Spill:  17                        ! Spill:  18                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2  4  3N  N +1   430       8  2  !  9  5  4H  Ø -1    50      10  0  !  7  1  5Kx V -5  1100      10  0  !
!  7  1  3N  N +1   430       8  2  !  2  4  1N  Ø +1      -120   7  3  ! 12  3  2H  S +3   200       8  2  !
! 12  3  3N  N +1   430       8  2  ! 12  3  1N  Ø +1      -120   7  3  ! 10  6  3K  V -3   150       6  4  !
! 10  6  3N  N  =   400       4  6  !  7  1  3H  V +1      -170   4  6  !  8 11  2H  S +1   140       4  6  !
!  9  5  1N  N +3   180       2  8  !  8 11  4H  Ø  =      -420   1  9  !  2  4  2K  Ø -2   100       2  8  !
!  8 11  5K  N -1       -50   0 10  ! 10  6  4H  V  =      -420   1  9  !  9  5  2K  Ø -1    50       0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  19                        ! Spill:  20                        ! Spill:  21                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  6  5H  S  =   450       5  5  !  3  5  1N  V +1      -120   9  1  !  4 12  2S  N +2   170      10  0  !
!  3  5  5H  S  =   450       5  5  ! 10  7  1N  V +1      -120   9  1  !  1  6  4K  V  =      -130   7  3  !
!  4 12  4H  S +1   450       5  5  !  4 12  1N  S -2      -200   5  5  !  8  2  4K  Ø  =      -130   7  3  !
!  8  2  4H  S +1   450       5  5  !  8  2  2H  N -2      -200   5  5  !  9 11  2K  Ø +3      -150   4  6  !
!  9 11  4H  S +1   450       5  5  !  1  6  3N  Ø +1      -630   1  9  ! 10  7  3H  Ø +1      -170   2  8  !
! 10  7  4H  S +1   450       5  5  !  9 11  3N  Ø +1      -630   1  9  !  3  5  5K  V  =      -400   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  22                        ! Spill:  23                        ! Spill:  24                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  4  6  3R  N  =   110       8  2  ! 11  1  2R  Ø -2   200      10  0  ! 10  8  3R  Ø +3      -170  10  0  !
!  5 12  3R  N  =   110       8  2  !  2  7  2R  V -1   100       7  3  !  4  6  4S  Ø  =      -420   7  3  !
!  9  3  2R  N +1   110       8  2  !  4  6  2R  Ø -1   100       7  3  !  5 12  5R  V +1      -420   7  3  !
!  2  7  4R  N -1       -50   2  8  !  9  3  2S  S -1      -100   4  6  ! 11  1  3N  V +2      -460   4  6  !
! 10  8  3R  N -1       -50   2  8  !  5 12  3S  S -2      -200   1  9  !  2  7  3N  V +3      -490   2  8  !
! 11  1  1N  S -1       -50   2  8  ! 10  8  2S  S -2      -200   1  9  !  9  3  6R  Ø  =      -920   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  25                        ! Spill:  26                        ! Spill:  27                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
! 12  6  5R  V -3   300      10  0  !  1  4  3R  N  =   110       9  1  !  1  4  3S  N  =   140       9  1  !
!  2 11  6S  V -2   200       8  2  !  2 11  3R  N  =   110       9  1  ! 10  9  3S  N  =   140       9  1  !
!  3  8  3H  Ø +2      -200   6  4  !  5  7  2N  S -1      -100   5  5  !  3  8  4H  Ø -1    50       6  4  !
!  1  4  4S  V +1      -650   3  7  ! 10  9  2H  S -1      -100   5  5  !  2 11  4S  N -1       -50   2  8  !
! 10  9  4H  Ø +1      -650   3  7  !  3  8  3K  N -3      -300   1  9  !  5  7  4S  N -1       -50   2  8  !
!  5  7  4S  Ø +2      -680   0 10  ! 12  6  3N  S -3      -300   1  9  ! 12  6  4S  N -1       -50   2  8  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------