5. november 2019

 
8 bord, 15 par, 1 blindpar. Antall spill: 26. Middels: 156,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                            MNR      Klubb                      
 
    1    7  210,2 *  67,36  Glenn Madsen - Geir Vedøy                   23757 43153  Arendalsknektene           
    2    6  197,2 *  63,19  Kåre Tore Halvorsen - Arne Helgesen         24747 17409  Risør BK - Arendalsknektene
    3   11  191,8 *  61,46  Gunnar Gundersen - Glenn André Vedøy        10402 43154  Arendalsknektene           
    4    8  190,7 *  61,11  Willy Jensen - Magne Ribe                    7516    +5
    5   13  174,4 *  55,90  Finn Bakke - Helge Nilsen                      +1    +2
    6   12  166,8 *  53,47  Egil Hvideberg - Per Steine                 29288 10799  Arendalsknektene           
    7    4  163,6 *  52,43  Ellen Haugenes Bjornes - Harald Tømmerbakk  14266 12539  Myra BK                    
    8    1  156,0 *  50,00  Siri Ettestøl - Arne Kjell Lunden              +8 43551  Arendalsknektene           
    9    5  141,9 *  45,49  Per Ove Dahle - Tor Olav Sørensen           14329 28401  Arendalsknektene           
   10   10  140,8 *  45,14  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia      35284 35279  Arendalsknektene           
   11   15  126,8 *  40,63  Atle Brekke - Hans Christensen              15898   +18
   12    3  124,0    39,74  Trine Lill Johansen - Irene Sjuls           42397 24329  Arendalsknektene           
   13   14  121,3 *  38,89  Else Sofie Dannevig - Bente Grut            42829 43550  Arendalsknektene           
   14   16  120,3 *  38,54  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls            29273 42697  Arendalsknektene           
   15    2  120,0    38,46  Liv Sørensen - Svein Rasmussen              39115 38041  Arendalsknektene           
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  1                              ! Spill:  2                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
! 16  5  4H   N +2   480      12,0  0,0  !  7  3  3N   S  =   600      12,0  0,0  !
!  4  2  4H   N  =   420      10,0  2,0  !  4  2  1N   N +1   120       9,0  3,0  !
! 15 12  2H   N +2   170       8,0  4,0  !  6 11  2N   N  =   120       9,0  3,0  !
! 13 10  3H   N  =   140       5,0  7,0  ! 15 12  2R   N -1      -100   6,0  6,0  !
! 14  1  2H   N +1   140       5,0  7,0  ! 13 10  2N   N -2      -200   3,0  9,0  !
!  7  3  4H   N -1       -50   2,0 10,0  ! 14  1  2N   S -2      -200   3,0  9,0  !
!  6 11  4H   N -2      -100   0,0 12,0  ! 16  5  2N   N -4      -400   0,0 12,0  !
! --  8             Frirunde        7,3  ! --  8             Frirunde        7,3  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  3                              ! Spill:  4                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  5  3  4H   V -1   100      10,0  2,0  ! 15 13  4H   V -2   200      12,0  0,0  !
!  7 12  3H   V -1   100      10,0  2,0  !  5  3  4H   V -1   100      10,0  2,0  !
! 14  2  3H   V -1   100      10,0  2,0  !  1 11  4H   V  =      -620   5,0  7,0  !
!  8  4  4R   S -2      -100   6,0  6,0  !  7 12  4H   V  =      -620   5,0  7,0  !
!  1 11  3H   V  =      -140   3,0  9,0  !  8  4  4H   V  =      -620   5,0  7,0  !
! 15 13  2H   V +1      -140   3,0  9,0  ! 16  6  4H   V  =      -620   5,0  7,0  !
! 16  6  3H   V +1      -170   0,0 12,0  ! 14  2  4H   V +1      -650   0,0 12,0  !
! 10 --             Frirunde   5,4       ! 10 --             Frirunde   5,4       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  5                              ! Spill:  6                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  2 12  6N   Ø -1    50      11,0  1,0  !  2 12  3R   S -1       -50  12,0  0,0  !
!  8 13  6N   Ø -1    50      11,0  1,0  !  6  4  3S   V +1      -170   9,0  3,0  !
!  6  4  4H   Ø +1      -450   8,0  4,0  ! 14  3  2S   V +2      -170   9,0  3,0  !
! 11 10  3N   Ø +2      -460   6,0  6,0  ! 15  1  3Hx  N -2      -300   6,0  6,0  !
! 15  1  4H   Ø +2      -480   4,0  8,0  !  8 13  4Hx  N -3      -500   4,0  8,0  !
! 14  3  6H   Ø  =      -980   2,0 10,0  ! 11 10  4S   V  =      -620   2,0 10,0  !
! 16  7  6N   Ø  =      -990   0,0 12,0  ! 16  7  4Kx  S -4      -800   0,0 12,0  !
! --  5             Frirunde        5,5  ! --  5             Frirunde        5,5  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  7                              ! Spill:  8                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  7  5  4S   V -2   200      12,0  0,0  !  7  5  5Rx  Ø -3   500      12,0  0,0  !
! 12 11  Pass          0      10,0  2,0  ! 12 11  4H   S +1   450       9,0  3,0  !
!  2 15  1S   V +1      -110   6,0  6,0  ! 14  4  4H   S +1   450       9,0  3,0  !
!  3 13  2S   V  =      -110   6,0  6,0  !  2 15  4H   S  =   420       6,0  6,0  !
! 16  8  1S   V +1      -110   6,0  6,0  ! 16  8  2H   S +3   200       4,0  8,0  !
! 10  6  4S   V  =      -620   1,0 11,0  ! 10  6  3S   Ø -2   100       2,0 10,0  !
! 14  4  4S   V  =      -620   1,0 11,0  !  3 13  3Nx  S -1      -100   0,0 12,0  !
! --  1             Frirunde        6,0  ! --  1             Frirunde        6,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  9                              ! Spill:  10                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
! 10  2  2N   S  =   120      12,0  0,0  ! 13 12  3N   N +4   720      12,0  0,0  !
!  4  1  2H   N  =   110       9,0  3,0  !  4  1  3N   S +3   690       9,0  3,0  !
! 14  5  2H   S  =   110       9,0  3,0  ! 11  7  3N   S +3   690       9,0  3,0  !
!  3 15  2H   N -1       -50   3,0  9,0  !  3 15  3N   S +2   660       5,0  7,0  !
!  8  6  2H   N -1       -50   3,0  9,0  !  8  6  3N   S +2   660       5,0  7,0  !
! 11  7  2H   N -1       -50   3,0  9,0  ! 14  5  2N   S +2   180       2,0 10,0  !
! 13 12  2H   N -1       -50   3,0  9,0  ! 10  2  3R   S +2   150       0,0 12,0  !
! 16 --             Frirunde   4,6       ! 16 --             Frirunde   4,6       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  11                             ! Spill:  12                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  5  2  3H   Ø -3   150      12,0  0,0  !  4 15  3N   V -2   100      12,0  0,0  !
!  1 13  2S   S  =   110       7,0  5,0  ! 11  3  4H   V -1    50       7,0  5,0  !
!  4 15  2S   S  =   110       7,0  5,0  ! 12  8  4H   V -1    50       7,0  5,0  !
! 11  3  1S   S +1   110       7,0  5,0  ! 14  6  4H   V -1    50       7,0  5,0  !
! 16 10  2S   S  =   110       7,0  5,0  ! 16 10  4H   V -1    50       7,0  5,0  !
! 12  8  3S   S -1       -50   2,0 10,0  !  5  2  3H   V  =      -140   2,0 10,0  !
! 14  6  2H   N -2      -100   0,0 12,0  !  1 13  3H   V +1      -170   0,0 12,0  !
! --  7             Frirunde        8,1  ! --  7             Frirunde        8,1  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  13                             ! Spill:  14                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  5 15  1S   N +1   110      12,0  0,0  ! 12  4  3N   N  =   400      12,0  0,0  !
! 12  4  2H   Ø  =      -110  10,0  2,0  !  5 15  2N   N +1   150      10,0  2,0  !
!  6  3  2H   V +1      -140   8,0  4,0  ! 10  8  3S   N  =   140       8,0  4,0  !
! 10  8  2N   Ø +1      -150   4,0  8,0  ! 14  7  2H   V -1    50       6,0  6,0  !
! 14  7  1N   Ø +2      -150   4,0  8,0  !  2  1  4S   N -1       -50   2,0 10,0  !
! 16 11  1N   Ø +2      -150   4,0  8,0  !  6  3  4S   S -1       -50   2,0 10,0  !
!  2  1  2R   S -4      -400   0,0 12,0  ! 16 11  4S   S -1       -50   2,0 10,0  !
! 13 --             Frirunde   6,7       ! 13 --             Frirunde   6,7       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  15                             ! Spill:  16                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  6 15  2H   N +2   170      11,0  1,0  !  3  2  4R   V -2   200      11,0  1,0  !
!  7  4  2H   S +2   170      11,0  1,0  ! 13  5  4Rx  V -1   200      11,0  1,0  !
!  3  2  3H   S  =   140       7,0  5,0  !  7  4  4R   V -1   100       8,0  4,0  !
! 13  5  2S   N +1   140       7,0  5,0  !  1 10  3R   V  =      -110   3,0  9,0  !
! 16 12  2N   N  =   120       4,0  8,0  !  6 15  3R   V  =      -110   3,0  9,0  !
!  1 10  1R   N +1    90       2,0 10,0  ! 14  8  2R   V +1      -110   3,0  9,0  !
! 14  8  2S   N -1      -100   0,0 12,0  ! 16 12  3R   V  =      -110   3,0  9,0  !
! 11 --             Frirunde   7,4       ! 11 --             Frirunde   7,4       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  17                             ! Spill:  18                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  7 15  2H   V -1    50      10,0  2,0  !  4  3  3N   Ø -3   150      12,0  0,0  !
!  8  5  4H   V -1    50      10,0  2,0  ! 12 10  2N   Ø -2   100       9,0  3,0  !
! 12 10  1N   V -1    50      10,0  2,0  ! 13 16  2N   Ø -2   100       9,0  3,0  !
!  1  6  1N   Ø  =       -90   5,0  7,0  !  1  6  3N   Ø -1    50       5,0  7,0  !
! 13 16  1N   Ø  =       -90   5,0  7,0  !  8  5  3N   Ø -1    50       5,0  7,0  !
!  4  3  1N   Ø +1      -120   2,0 10,0  !  7 15  2H   Ø  =      -110   2,0 10,0  !
!  2 11  1N   V +2      -150   0,0 12,0  !  2 11  3N   Ø  =      -400   0,0 12,0  !
! 14 --             Frirunde   4,7       ! 14 --             Frirunde   4,7       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  19                             ! Spill:  20                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  5  4  4H   Ø -2   200      12,0  0,0  !  8 15  3H   Ø +1      -170  12,0  0,0  !
!  8 15  3H   Ø +1      -170   8,0  4,0  ! 14 10  3N   V +1      -630  10,0  2,0  !
! 13 11  2H   Ø +2      -170   8,0  4,0  !  1 16  4H   Ø +1      -650   6,0  6,0  !
! 14 10  3H   Ø +1      -170   8,0  4,0  !  2  7  4H   Ø +1      -650   6,0  6,0  !
!  1 16  4H   Ø  =      -620   2,0 10,0  !  3 12  4H   Ø +1      -650   6,0  6,0  !
!  2  7  4H   Ø  =      -620   2,0 10,0  !  5  4  4H   Ø +2      -680   2,0 10,0  !
!  3 12  4H   Ø  =      -620   2,0 10,0  ! 13 11  6H   Ø  =     -1430   0,0 12,0  !
! --  6             Frirunde        7,6  ! --  6             Frirunde        7,6  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  21                             ! Spill:  22                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  6  5  3N   N  =   600      12,0  0,0  !  6  5  3K   V +3      -170  12,0  0,0  !
!  2 16  2S   S +1   140      10,0  2,0  !  1 12  4Sx  S -2      -300  10,0  2,0  !
! 10  7  3R   V -2   100       8,0  4,0  ! 10  7  5K   V  =      -600   8,0  4,0  !
!  4 13  4S   S -1      -100   5,0  7,0  !  3  8  5R   Ø +2      -640   5,0  7,0  !
! 14 11  2N   S -1      -100   5,0  7,0  !  4 13  5R   Ø +2      -640   5,0  7,0  !
!  1 12  3N   S -2      -200   1,0 11,0  !  2 16  5Rx  Ø +2     -1150   2,0 10,0  !
!  3  8  3N   S -2      -200   1,0 11,0  ! 14 11  6R   Ø  =     -1370   0,0 12,0  !
! -- 15             Frirunde        4,9  ! -- 15             Frirunde        4,9  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  23                             ! Spill:  24                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  7  6  3N   N +2   660      12,0  0,0  !  7  6  3N   N  =   400      11,0  1,0  !
!  2 13  3N   N +1   630       9,0  3,0  ! 15 10  3N   N  =   400      11,0  1,0  !
!  3 16  3N   S +1   630       9,0  3,0  ! 14 12  3H   V -4   200       8,0  4,0  !
! 14 12  1H   V -2   200       6,0  6,0  ! 11  8  2N   S +2   180       6,0  6,0  !
! 15 10  1N   S +3   180       4,0  8,0  !  2 13  3S   S +1   170       3,0  9,0  !
! 11  8  2N   N +1   150       2,0 10,0  !  5  1  2S   S +2   170       3,0  9,0  !
!  5  1  2N   N -1      -100   0,0 12,0  !  3 16  2S   S  =   110       0,0 12,0  !
!  4 --             Frirunde   6,3       !  4 --             Frirunde   6,3       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  25                             ! Spill:  26                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  5 10  3N   Ø -2   200      12,0  0,0  !  4 16  3S   N  =   140      11,0  1,0  !
!  4 16  3N   Ø -1   100       9,0  3,0  !  6  2  3S   N  =   140      11,0  1,0  !
!  6  2  5R   Ø -1   100       9,0  3,0  !  8  7  4H   V -1   100       8,0  4,0  !
!  3  1  2N   Ø +1      -150   6,0  6,0  !  5 10  3S   N -1      -100   6,0  6,0  !
!  8  7  3N   Ø  =      -600   3,0  9,0  !  3  1  3H   V  =      -140   2,0 10,0  !
! 14 13  3N   Ø  =      -600   3,0  9,0  ! 14 13  1H   V +2      -140   2,0 10,0  !
! 15 11  3N   Ø +2      -660   0,0 12,0  ! 15 11  3H   V  =      -140   2,0 10,0  !
! 12 --             Frirunde   6,4       ! 12 --             Frirunde   6,4       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------