12. november 2019

 
8 bord, 16 par. Antall spill: 26. Middels: 182.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                        MNR      Klubb                      
 
    1    3    238  65,38  Mette Asmyhr - Per Ove Dahle            24577 14329  Arendalsknektene           
    2    6    216  59,34  Kåre Tore Halvorsen - Arne Helgesen     24747 17409  Risør BK - Arendalsknektene
    3    1    214  58,79  Irene Sjuls - Widar Eiker               24329 13096  Arendalsknektene - Myra BK 
    4   15    212  58,24  Sissel Halvorsen - Harald Tømmerbakk    13103 12539  Myra BK                    
    5    9    211  57,97  Gunnar Gundersen - Glenn André Vedøy    10402 43154  Arendalsknektene           
    6    7    208  57,14  Siri Ettestøl - Arne Kjell Lunden          +8 43551  Arendalsknektene           
        12    208  57,14  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia  35284 35279  Arendalsknektene           
    8   13    207  56,87  Torhild Hanssen - Annicken Sjuls        29273 42697  Arendalsknektene           
    9   11    202  55,49  Glenn Madsen - Geir Vedøy               23757 43153  Arendalsknektene           
   10    5    176  48,35  Willy Jensen - Magne Ribe                7516    +5
   11   16    160  43,96  Egil Hvideberg - Per Steine             29288 10799  Arendalsknektene           
   12    2    144  39,56  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +1    +2
   13    8    142  39,01  Liv Sørensen - Svein Rasmussen          39115 38041  Arendalsknektene           
   14    4    136  37,36  Mona Christensen - Atle Brekke            +21 15898
   15   10    121  33,24  Elisbeth Børresen - Jan Arild Krosshøl    +10 30533  Arendalsknektene           
   16   14    117  32,14  Else Sofie Dannevig - Bente Grut        42829 43550  Arendalsknektene           
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  1                         ! Spill:  2                         ! Spill:  3                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  4  2  3N  Ø -4   200      14  0  !  9  8  3N  V -4   200      14  0  !  1 11  4S  S +1   450      13  1  !
!  6 11  3N  Ø -3   150       9  5  ! 13 10  4K  Ø -2   100      11  3  ! 15 13  4S  S +1   450      13  1  !
!  9  8  5R  Ø -3   150       9  5  ! 15 12  3Kx Ø -1   100      11  3  ! 14  2  3N  N  =   400      10  4  !
! 13 10  3N  Ø -3   150       9  5  !  6 11  4K  Ø -1    50       8  6  ! 16  6  1S  S +4   200       8  6  !
! 16  5  3N  Ø -3   150       9  5  ! 14  1  2S  Ø  =      -110   6  8  ! 10  9  1N  S +2   150       6  8  !
! 15 12  2N  V -2   100       4 10  !  7  3  2N  Ø +1      -150   4 10  !  7 12  2H  S +1   140       4 10  !
!  7  3  1N  Ø -1    50       2 12  !  4  2  4H  S -2      -200   1 13  !  5  3  3N  N -1       -50   1 13  !
! 14  1  1H  Ø +4      -200   0 14  ! 16  5  4H  S -2      -200   1 13  !  8  4  3N  N -1       -50   1 13  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  4                         ! Spill:  5                         ! Spill:  6                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  7 12  1N  S +2   150      14  0  !  6  4  3N  S +3   690      14  0  ! 11 10  3Hx N  =   530      14  0  !
!  5  3  1N  S +1   120      11  3  ! 11 10  4S  S  =   620      12  2  ! 15  1  1N  Ø -1   100      12  2  !
!  8  4  1N  S +1   120      11  3  !  9  5  3N  S  =   600      10  4  !  6  4  2H  N -1       -50  10  4  !
! 16  6  2R  S +1   110       8  6  !  8 13  2S  S +2   170       8  6  !  9  5  2R  V  =       -90   8  6  !
! 15 13  1N  S  =    90       6  8  ! 15  1  3S  S  =   140       6  8  !  2 12  3H  N -2      -100   5  9  !
!  1 11  1N  S -1      -100   4 10  ! 14  3  3K  N  =   110       4 10  ! 16  7  2H  N -2      -100   5  9  !
! 14  2  1S  Ø +1      -110   2 12  ! 16  7  3N  S -1      -100   2 12  ! 14  3  3K  V +1      -130   2 12  !
! 10  9  2H  V +1      -140   0 14  !  2 12  4S  S -2      -200   0 14  !  8 13  3H  N -3      -150   0 14  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  7                         ! Spill:  8                         ! Spill:  9                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2 15  3H  Ø -1   100      11  3  !  3 13  3H  N +1   170      14  0  ! 11  7  3Hx Ø -1   200      14  0  !
!  3 13  2N  V -1   100      11  3  !  7  5  3H  N  =   140      11  3  ! 13 12  2S  N +1   140      11  3  !
!  7  5  2K  V -1   100      11  3  ! 10  6  3H  N  =   140      11  3  ! 16  9  2S  S +1   140      11  3  !
! 16  8  3K  V -1   100      11  3  ! 12 11  4S  V -1    50       8  6  !  3 15  4S  N -1       -50   6  8  !
!  9  1  1N  N  =    90       6  8  ! 14  4  3H  N -1       -50   6  8  !  4  1  3S  N -1       -50   6  8  !
! 14  4  2K  Ø +1      -110   4 10  !  9  1  4Hx N -1      -100   4 10  !  8  6  3S  N -1       -50   6  8  !
! 12 11  1N  V +1      -120   2 12  !  2 15  3S  V  =      -140   1 13  ! 10  2  2H  Ø +1      -140   1 13  !
! 10  6  1N  V +2      -150   0 14  ! 16  8  3S  V  =      -140   1 13  ! 14  5  2H  Ø +1      -140   1 13  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  10                        ! Spill:  11                        ! Spill:  12                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  3 15  4S  N +1   650      14  0  ! 12  8  4H  S  =   420      14  0  !  1 13  4S  V -1    50      13  1  !
!  8  6  4S  S  =   620       9  5  !  9  7  1S  V -2   100      11  3  ! 12  8  4S  V -1    50      13  1  !
! 11  7  4S  S  =   620       9  5  ! 11  3  5Rx V -1   100      11  3  !  5  2  3S  V  =      -140   9  5  !
! 13 12  4S  S  =   620       9  5  !  4 15  3H  S -1       -50   7  7  ! 16 10  3S  V  =      -140   9  5  !
! 16  9  4S  S  =   620       9  5  !  5  2  4H  S -1       -50   7  7  ! 11  3  3S  V +1      -170   6  8  !
! 14  5  3H  Ø -1   100       4 10  !  1 13  4H  S -2      -100   2 12  !  4 15  4S  V  =      -420   2 12  !
!  4  1  2H  Ø  =      -110   2 12  ! 14  6  4H  S -2      -100   2 12  !  9  7  4S  V  =      -420   2 12  !
! 10  2  4K  N -3      -300   0 14  ! 16 10  4H  S -2      -100   2 12  ! 14  6  4S  V  =      -420   2 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  13                        ! Spill:  14                        ! Spill:  15                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
! 10  8  4S  V -1   100      14  0  ! 12  4  4R  S  =   130      14  0  !  1 10             50%/50%   7  7  !
!  5 15  2S  V  =      -110  11  3  !  6  3  5R  S -1       -50  12  2  !  3  2             50%/50%   7  7  !
! 12  4  2S  V  =      -110  11  3  ! 14  7  3S  V +1      -170  10  4  !  6 15             50%/50%   7  7  !
!  2  1  2S  V +1      -140   8  6  !  2  1  4K  Ø +3      -190   8  6  !  7  4             50%/50%   7  7  !
!  6  3  2S  V +2      -170   4 10  ! 16 11  6Hx N -2      -300   6  8  ! 11  9             50%/50%   7  7  !
! 13  9  3S  V +1      -170   4 10  ! 13  9  5S  V  =      -450   4 10  ! 13  5             50%/50%   7  7  !
! 14  7  3S  V +1      -170   4 10  !  5 15  4S  V +2      -480   1 13  ! 14  8             50%/50%   7  7  !
! 16 11  4S  V  =      -620   0 14  ! 10  8  4S  V +2      -480   1 13  ! 16 12             50%/50%   7  7  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  16                        ! Spill:  17                        ! Spill:  18                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1 10  3N  N +2   460      14  0  ! 12 10  4Hx N +1   690      14  0  ! 13 16  2H  S +2   170      14  0  !
!  3  2  4S  S +1   450       9  5  !  2 11  5Hx N  =   650      12  2  !  8  5  3S  N  =   140      11  3  !
!  6 15  4S  N +1   450       9  5  !  1  6  4H  N +1   450       7  7  ! 12 10  3H  N  =   140      11  3  !
!  7  4  4S  S +1   450       9  5  !  7 15  4H  N +1   450       7  7  !  1  6  2H  N  =   110       8  6  !
! 16 12  4S  N +1   450       9  5  !  8  5  4H  N +1   450       7  7  !  4  3  2H  N -1      -100   5  9  !
! 11  9  4S  N  =   420       3 11  ! 13 16  4H  N +1   450       7  7  !  7 15  4H  N -1      -100   5  9  !
! 13  5  4S  S  =   420       3 11  ! 14  9  4H  N  =   420       2 12  ! 14  9  3H  N -2      -200   2 12  !
! 14  8  3N  N -2      -100   0 14  !  4  3  3H  N +2   200       0 14  !  2 11  3S  S -3      -300   0 14  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  19                        ! Spill:  20                        ! Spill:  21                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
! 13 11  3Kx Ø -3   800      14  0  !  1 16  3N  S  =   600      14  0  !  4 13  3N  Ø -2   100      14  0  !
!  1 16  2S  S +1   140       9  5  ! 14 10  2S  Ø -2   200      12  2  !  3  8  3S  V -1    50      10  4  !
!  3 12  2S  S +1   140       9  5  !  3 12  3K  S +1   130      10  4  !  6  5  4S  V -1    50      10  4  !
!  5  4  3S  S  =   140       9  5  !  5  4  1N  S +1   120       8  6  !  9 15  2N  Ø -1    50      10  4  !
! 14 10  3S  S  =   140       9  5  !  9  6  3N  N -1      -100   5  9  !  1 12  2N  Ø  =      -120   6  8  !
!  2  7  4S  S -2      -100   2 12  ! 13 11  2N  S -1      -100   5  9  ! 14 11  3R  V +2      -150   4 10  !
!  8 15  3S  N -2      -100   2 12  !  2  7  3N  N -2      -200   1 13  ! 10  7  2K  N -2      -200   2 12  !
!  9  6  4S  N -2      -100   2 12  !  8 15  3N  S -2      -200   1 13  !  2 16  3Kx N -4     -1100   0 14  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  22                        ! Spill:  23                        ! Spill:  24                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
! 10  7  2N  V -2   200      14  0  !  3 16  4H  S +2   680      11  3  ! 11  8  3N  V -3   150      14  0  !
!  6  5  2H  S  =   110      12  2  !  5  1  4H  N +2   680      11  3  !  7  6  2S  V -2   100      12  2  !
!  1 12  2H  Ø -1   100       7  7  !  7  6  4H  N +2   680      11  3  !  3 16  1S  V -1    50       9  5  !
!  3  8  2S  V -1   100       7  7  ! 15 10  4H  N +2   680      11  3  ! 14 12  1S  V -1    50       9  5  !
!  9 15  2H  Ø -1   100       7  7  ! 14 12  4H  N +1   650       6  8  !  4  9  1N  Ø +1      -120   6  8  !
! 14 11  2N  Ø -1   100       7  7  ! 11  8  3N  S +1   630       4 10  !  2 13  1N  V +2      -150   2 12  !
!  2 16  2K  S -1       -50   1 13  !  2 13  6H  N -1      -100   1 13  !  5  1  2R  S -3      -150   2 12  !
!  4 13  1N  N -1       -50   1 13  !  4  9  6H  N -1      -100   1 13  ! 15 10  2N  Ø +1      -150   2 12  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !
! Spill:  25                        ! Spill:  26                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  5 10  4H  V -2   200      14  0  ! 12  9  4H  Ø  =      -620  13  1  !
!  3  1  4H  Ø -1   100      11  3  ! 15 11  4H  Ø  =      -620  13  1  !
! 15 11  4H  V -1   100      11  3  !  4 16  4H  Ø +1      -650   8  6  !
!  6  2  4K  S -2      -100   8  6  !  6  2  4H  Ø +1      -650   8  6  !
!  4 16  1H  Ø +2      -140   5  9  !  8  7  4H  Ø +1      -650   8  6  !
! 12  9  3H  V  =      -140   5  9  !  3  1  3N  Ø +2      -660   4 10  !
!  8  7  4H  Ø  =      -620   1 13  !  5 10  3N  Ø +3      -690   1 13  !
! 14 13  4H  Ø  =      -620   1 13  ! 14 13  3N  Ø +3      -690   1 13  !
!                                   !                                   !
!                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------