19. november 2019

 
6 bord, 12 par. Antall spill: 27. Middels: 135.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                         MNR      Klubb                      
 
    1   11    162  60,00  Atle Brekke - Magne Ribe                 15898    +5
    2    8    153  56,67  Glenn Madsen - Geir Vedøy                23757 43153  Arendalsknektene           
    3    9    150  55,56  Sissel Halvorsen - Harald Tømmerbakk     13103 12539  Myra BK                    
    4    4    148  54,81  Egil Hvideberg - Per Steine              29288 10799  Arendalsknektene           
    5    5    138  51,11  Annicken Sjuls - Glenn André Vedøy       42697 43154  Arendalsknektene           
    6    2    137  50,74  Per Ove Dahle - Tor Olav Sørensen        14329 28401  Arendalsknektene           
         7    137  50,74  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia   35284 35279  Arendalsknektene           
    8   10    134  49,63  Else Sofie Dannevig - Bente Grut         42829 43550  Arendalsknektene           
    9    1    131  48,52  Trine Lill Johansen - Irene Sjuls        42397 24329  Arendalsknektene           
   10    6    126  46,67  Kåre Tore Halvorsen - Arne Kjell Lunden  24747 43551  Risør BK - Arendalsknektene
   11   12    125  46,30  Finn Bakke - Helge Nilsen                   +1    +2
   12    3     79  29,26  Mona Christensen - Hans Christensen        +21   +18
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  1                         ! Spill:  2                         ! Spill:  3                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
! 10  1  1N  Ø  =       -90  10  0  !  4  9  2R  S +2   130       9  1  ! 10  1  2Rx S  =   180      10  0  !
!  2  5  2S  S -2      -100   8  2  !  6  8  4R  S  =   130       9  1  !  4  9  3S  V -1   100       7  3  !
!  4  9  1N  V +1      -120   4  6  ! 10  1  3R  S  =   110       6  4  !  6  8  3S  V -1   100       7  3  !
!  6  8  1N  V +1      -120   4  6  !  2  5  3R  S -1      -100   3  7  !  2  5  2R  S  =    90       4  6  !
!  7 12  1N  Ø +1      -120   4  6  !  7 12  3R  S -1      -100   3  7  !  3 11  1N  V  =       -90   2  8  !
!  3 11  1N  V +2      -150   0 10  !  3 11  3Rx S -1      -200   0 10  !  7 12  2S  Ø  =      -110   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  4                         ! Spill:  5                         ! Spill:  6                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  5  1  6K  V -1   100      10  0  !  5  1  4S  S  =   620       9  1  !  7  9  3N  Ø -1   100       8  2  !
!  3  6  3N  V +2      -660   4  6  !  8 12  4S  N  =   620       9  1  !  8 12  4H  V -1   100       8  2  !
!  7  9  3N  V +2      -660   4  6  !  7  9  2S  S +2   170       6  4  ! 10  2  3N  Ø -1   100       8  2  !
!  8 12  3N  V +2      -660   4  6  ! 10  2  3H  Ø -1    50       4  6  ! 11  4  3N  Ø  =      -600   4  6  !
! 10  2  3N  V +2      -660   4  6  ! 11  4  4S  S -1      -100   2  8  !  5  1  4H  V  =      -620   2  8  !
! 11  4  3N  V +2      -660   4  6  !  3  6  2H  Ø +1      -140   0 10  !  3  6  3N  Ø +2      -660   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  7                         ! Spill:  8                         ! Spill:  9                         !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  4  7  3S  N +1   170      10  0  !  8  1  3H  N +1   170      10  0  !  6  2  4H  Ø -2   200      10  0  !
!  8  1  2S  N +1   140       7  3  !  5 11  4S  V -2   100       7  3  !  4  7  2S  S +1   140       8  2  !
! 10  3  3S  N  =   140       7  3  ! 12  9  2S  V -2   100       7  3  ! 10  3  2H  Ø -1   100       6  4  !
!  5 11  4S  N -1      -100   3  7  !  4  7  3S  V -1    50       4  6  !  8  1  3S  S -1       -50   4  6  !
! 12  9  4S  N -1      -100   3  7  !  6  2  4Hx S -1      -100   2  8  !  5 11  2H  Ø  =      -110   1  9  !
!  6  2  4S  N -2      -200   0 10  ! 10  3  2S  V +1      -140   0 10  ! 12  9  2H  Ø  =      -110   1  9  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  10                        ! Spill:  11                        ! Spill:  12                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  7  3  2S  V -2   200       9  1  !  7  3  2S  N  =   110       8  2  !  1 12  3H  Ø +2      -200   8  2  !
! 10  4  3N  V -2   200       9  1  !  9  2  2S  N  =   110       8  2  !  7  3  3H  Ø +2      -200   8  2  !
!  5  8  1N  V +1      -120   6  4  ! 10  4  2S  N  =   110       8  2  ! 10  4  3H  Ø +2      -200   8  2  !
!  9  2  3R  Ø +1      -130   4  6  !  5  8  4Rx S -1      -100   3  7  !  5  8  4H  Ø  =      -420   4  6  !
!  1 12  3S  V  =      -140   2  8  !  6 11  3N  S -2      -100   3  7  !  6 11  4H  Ø +1      -450   1  9  !
!  6 11  2H  N -2      -200   0 10  !  1 12  5Rx N -2      -300   0 10  !  9  2  4H  Ø +1      -450   1  9  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  13                        ! Spill:  14                        ! Spill:  15                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  2 12  4S  Ø -1   100      10  0  !  2 12  5R  Ø -1    50       9  1  !  8  4  6N  S  =  1440      10  0  !
! 11  7  2S  Ø  =      -110   8  2  ! 11  7  3R  Ø -1    50       9  1  !  1  3  3N  S +2   660       8  2  !
!  1  3  2S  Ø +1      -140   4  6  !  1  3  2R  Ø +1      -110   5  5  !  6  9  3N  S +1   630       6  4  !
!  8  4  1S  Ø +2      -140   4  6  !  6  9  3R  Ø  =      -110   5  5  !  2 12  6N  S -1      -100   3  7  !
! 10  5  3S  Ø  =      -140   4  6  ! 10  5  2R  Ø +2      -130   2  8  ! 10  5  5K  N -1      -100   3  7  !
!  6  9  3S  Ø +1      -170   0 10  !  8  4  4H  S -4      -200   0 10  ! 11  7  6N  N -4      -400   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  16                        ! Spill:  17                        ! Spill:  18                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  3 12  2H  V -2   200      10  0  !  9  5  4S  S +1   450      10  0  ! 12  3  3R  S +1   130      10  0  !
!  2  4  2K  N +2   130       8  2  !  8 11  4S  S  =   420       7  3  !  2  4  5R  S -1      -100   6  4  !
!  8 11  3N  S -1       -50   4  6  ! 10  6  4S  S  =   420       7  3  !  7  1  4R  S -1      -100   6  4  !
!  9  5  3N  N -1       -50   4  6  !  7  1  2S  S +3   200       3  7  !  9  5  3S  N -1      -100   6  4  !
! 10  6  2N  N -1       -50   4  6  ! 12  3  3S  S +2   200       3  7  !  8 11  4S  N -2      -200   1  9  !
!  7  1  3R  S -2      -100   0 10  !  2  4  4S  S -1       -50   0 10  ! 10  6  5R  S -2      -200   1  9  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  19                        ! Spill:  20                        ! Spill:  21                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  6  4H  N +1   450       7  3  !  4 12  1N  Ø -2   200      10  0  !  1  6  3N  S +1   630       9  1  !
!  4 12  4H  N +1   450       7  3  !  9 11  2S  N +2   170       8  2  !  8  2  3N  N +1   630       9  1  !
!  8  2  4H  N +1   450       7  3  !  1  6  1N  Ø -1   100       6  4  !  9 11  3N  S  =   600       5  5  !
!  9 11  4H  N +1   450       7  3  !  3  5  1N  Ø  =       -90   3  7  ! 10  7  3N  S  =   600       5  5  !
! 10  7  4H  N  =   420       2  8  ! 10  7  2K  V  =       -90   3  7  !  4 12  1S  N +3   170       2  8  !
!  3  5  2H  N +2   170       0 10  !  8  2  2H  S -1      -100   0 10  !  3  5  2N  S  =   120       0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  22                        ! Spill:  23                        ! Spill:  24                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  4  6  4S  S  =   420       9  1  !  4  6  4S  S  =   620       9  1  !  4  6  2H  V -1    50       9  1  !
!  9  3  4S  S  =   420       9  1  !  9  3  4S  S  =   620       9  1  ! 11  1  4H  V -1    50       9  1  !
!  2  7  3S  N +1   170       6  4  ! 11  1  2S  S +3   200       6  4  !  9  3  3K  N -1       -50   6  4  !
! 10  8  3S  S  =   140       3  7  !  2  7  2S  S +2   170       2  8  !  5 12  2H  V +1      -140   4  6  !
! 11  1  2S  S +1   140       3  7  !  5 12  2S  S +2   170       2  8  !  2  7  2H  V +2      -170   1  9  !
!  5 12  4H  N -2      -100   0 10  ! 10  8  3S  S +1   170       2  8  ! 10  8  2H  V +2      -170   1  9  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                   !                                   !                                   !
! Spill:  25                        ! Spill:  26                        ! Spill:  27                        !
!  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !  Par   Kontr     Resultat  Poeng  !
!  1  4  5H  V -4   400      10  0  !  2 11  5R  N  =   600      10  0  !  1  4  4H  V +1      -450   9  1  !
! 10  9  4S  V -3   300       8  2  !  1  4  3R  N  =   110       8  2  !  5  7  4H  V +1      -450   9  1  !
!  3  8  6N  Ø -1   100       6  4  !  5  7  3S  Ø -1   100       5  5  !  3  8  5H  V +1      -480   4  6  !
!  2 11  4R  Ø  =      -130   4  6  ! 10  9  4S  Ø -1   100       5  5  ! 10  9  4H  V +2      -480   4  6  !
! 12  6  3N  V +1      -630   2  8  !  3  8  3S  Ø +1      -170   2  8  ! 12  6  4H  Ø +2      -480   4  6  !
!  5  7  5Rx Ø  =      -750   0 10  ! 12  6  5Rx N -1      -200   0 10  !  2 11  6H  Ø  =      -980   0 10  !
!                                   !                                   !                                   !
!                                   !                                   !                                   !
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------