26. november 2019

 
7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 26. Middels: 130,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                          MNR      Klubb                      
 
    1    8  180,9 *  69,58  Kåre Tore Halvorsen - Jan Arild Krosshøl  24747 30533  Risør BK - Arendalsknektene
    2    4  157,1 *  60,42  Finn Bakke - Helge Nilsen                    +1    +2
    3    3  150,6 *  57,92  Glenn Madsen - Geir Vedøy                 23757 43153  Arendalsknektene           
    4    6  148,4 *  57,08  Trine Lill Johansen - Irene Sjuls         42397 24329  Arendalsknektene           
    5    7  143,0 *  55,00  Siri Ettestøl - Arne Kjell Lunden            +8 43551  Arendalsknektene           
    6   12  138,7 *  53,33  Willy Jensen - Magne Ribe                  7516    +5
    7   13  131,1 *  50,42  Per Ove Dahle - Per Steine                14329 10799  Arendalsknektene           
    8    9  123,5 *  47,50  Annicken Sjuls - Glenn André Vedøy        42697 43154  Arendalsknektene           
    9   14  120,3 *  46,25  Else Sofie Dannevig - Bente Grut          42829 43550  Arendalsknektene           
   10   11  118,1 *  45,42  Atle Brekke - Hans Christensen            15898   +18
   11    2   99,7 *  38,33  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia    35284 35279  Arendalsknektene           
   12   10   94,3 *  36,25  Liv Sørensen - Svein Rasmussen            39115 38041  Arendalsknektene           
   13    1   84,5 *  32,50  Elisbeth Børresen - Mona Christensen        +10   +21
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  1                              ! Spill:  2                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  4  6  2S   N +1   140      10,0  0,0  ! 14  1  2N   S +3   210      10,0  0,0  !
! 13 12  2R   N +1   110       8,0  2,0  !  4  6  3K   N +1   130       7,0  3,0  !
!  2  7  3N   S -2      -100   6,0  4,0  ! 13 12  2K   N +2   130       7,0  3,0  !
! 10  3  1N   Ø +2      -150   3,0  7,0  !  2  7  2N   S  =   120       4,0  6,0  !
! 14  1  1N   Ø +2      -150   3,0  7,0  ! 11  8  3K   S  =   110       2,0  8,0  !
! 11  8  1N   V +3      -180   0,0 10,0  ! 10  3  3N   N -1      -100   0,0 10,0  !
! --  9             Frirunde        4,8  ! --  9             Frirunde        4,8  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  3                              ! Spill:  4                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  1 13  2H   Ø  =      -110   9,0  1,0  !  6 10  3N   Ø  =      -600   8,0  2,0  !
! 14  2  2H   Ø  =      -110   9,0  1,0  ! 12  9  3N   Ø  =      -600   8,0  2,0  !
!  3  8  2H   Ø +1      -140   4,0  6,0  ! 14  2  3N   Ø  =      -600   8,0  2,0  !
! 11  4  2H   Ø +1      -140   4,0  6,0  ! 11  4  4S   V  =      -620   4,0  6,0  !
! 12  9  3H   Ø  =      -140   4,0  6,0  !  1 13  3N   Ø +1      -630   1,0  9,0  !
!  6 10  2H   Ø +2      -170   0,0 10,0  !  3  8  3N   Ø +1      -630   1,0  9,0  !
! --  7             Frirunde        5,5  ! --  7             Frirunde        5,5  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  5                              ! Spill:  6                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  7 11  3Sx  N  =   730      10,0  0,0  !  4  9  5Sx  Ø -2   500      10,0  0,0  !
! 13 10  3N   Ø -4   200       8,0  2,0  ! 13 10  5H   V -1   100       8,0  2,0  !
!  2  1  3S   N  =   140       6,0  4,0  !  7 11  2S   Ø +1      -140   6,0  4,0  !
!  4  9  2S   N  =   110       4,0  6,0  !  2  1  3N   Ø  =      -600   4,0  6,0  !
!  6  8  4H   V +1      -450   1,0  9,0  ! 14  3  3N   Ø +1      -630   2,0  8,0  !
! 14  3  4H   V +1      -450   1,0  9,0  !  6  8  4H   V +1      -650   0,0 10,0  !
! 12 --             Frirunde   5,3       ! 12 --             Frirunde   5,3       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  7                              ! Spill:  8                              !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  3  2  3N   N  =   600      10,0  0,0  ! 14  4  3K   N +1   130      10,0  0,0  !
!  7  9  1N   N  =    90       5,0  5,0  !  1 11  2R   S +1   110       7,0  3,0  !
!  8 12  1N   N  =    90       5,0  5,0  ! 13  6  3R   S  =   110       7,0  3,0  !
! 13  6  1N   N  =    90       5,0  5,0  !  7  9  3S   Ø -1    50       4,0  6,0  !
! 14  4  1N   N  =    90       5,0  5,0  !  8 12  2N   N -2      -100   2,0  8,0  !
!  1 11  2N   N -1      -100   0,0 10,0  !  3  2  3S   Ø  =      -140   0,0 10,0  !
! -- 10             Frirunde        3,6  ! -- 10             Frirunde        3,6  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  9                              ! Spill:  10                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  9 13  5Kx  N -3      -500  10,0  0,0  !  6 11  1N   S +2   150      10,0  0,0  !
!  1  7  4H   Ø +2      -680   4,0  6,0  !  4  3  2S   S  =   110       8,0  2,0  !
!  2 12  4H   Ø +2      -680   4,0  6,0  !  2 12  1N   N  =    90       5,0  5,0  !
!  4  3  4H   Ø +2      -680   4,0  6,0  !  8 10  1N   N  =    90       5,0  5,0  !
!  6 11  5H   Ø +1      -680   4,0  6,0  !  9 13  1N   N -1      -100   2,0  8,0  !
!  8 10  4H   Ø +2      -680   4,0  6,0  !  1  7  2S   N -2      -200   0,0 10,0  !
! 14 --             Frirunde   4,6       ! 14 --             Frirunde   4,6       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  11                             ! Spill:  12                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  3 13  2H   Ø -1    50      10,0  0,0  !  3 13  4S   Ø -2   100       8,0  2,0  !
!  9 11  2R   V +1      -110   8,0  2,0  !  7 12  4S   Ø -2   100       8,0  2,0  !
! 10  1  1N   Ø +3      -180   6,0  4,0  !  9 11  4S   Ø -2   100       8,0  2,0  !
!  7 12  3N   V +1      -430   4,0  6,0  !  2  8  4S   Ø -1    50       3,0  7,0  !
!  2  8  3N   V +2      -460   1,0  9,0  ! 10  1  1N   Ø -1    50       3,0  7,0  !
! 14  6  3N   Ø +2      -460   1,0  9,0  ! 14  6  1N   Ø +2      -150   0,0 10,0  !
! --  4             Frirunde        6,0  ! --  4             Frirunde        6,0  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  13                             ! Spill:  14                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
! 11  2  2N   Ø -3   300      10,0  0,0  !  3  9  4S   N +1   450       8,0  2,0  !
!  8 13  1N   V -2   200       8,0  2,0  !  4  1  4S   N +1   450       8,0  2,0  !
!  4  1  Pass          0       6,0  4,0  ! 11  2  4S   N +1   450       8,0  2,0  !
!  3  9  2S   N -1      -100   4,0  6,0  !  8 13  4S   N  =   420       3,0  7,0  !
! 14  7  2R   Ø +1      -110   2,0  8,0  ! 10 12  4S   N  =   420       3,0  7,0  !
! 10 12  1N   V +2      -150   0,0 10,0  ! 14  7  5S   N -1       -50   0,0 10,0  !
!  6 --             Frirunde   5,7       !  6 --             Frirunde   5,7       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  15                             ! Spill:  16                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  4 10  3N   Ø -1    50      10,0  0,0  ! 11 13  2H   N +1   140      10,0  0,0  !
!  9  1  2S   V +1      -140   8,0  2,0  !  9  1  2H   N  =   110       8,0  2,0  !
! 11 13  3N   Ø  =      -400   6,0  4,0  !  4 10  3S   V -1   100       6,0  4,0  !
! 14  8  4S   V  =      -420   4,0  6,0  !  7  6  2H   N -1       -50   3,0  7,0  !
!  7  6  3N   Ø +2      -460   1,0  9,0  ! 14  8  2H   N -1       -50   3,0  7,0  !
! 12  3  3N   Ø +2      -460   1,0  9,0  ! 12  3  3H   N -2      -100   0,0 10,0  !
! --  2             Frirunde        3,8  ! --  2             Frirunde        3,8  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  17                             ! Spill:  18                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  6  3  3N   S +1   430      10,0  0,0  ! 12  1  2H   S +2   170      10,0  0,0  !
! 12  1  1N   S +2   150       8,0  2,0  !  6  3  Pass          0       8,0  2,0  !
! 14  9  2S   V -2   100       6,0  4,0  ! 10  2  4H   S -1      -100   6,0  4,0  !
! 10  2  4R   N -1       -50   3,0  7,0  !  7  8  3S   Ø +1      -170   3,0  7,0  !
! 13  4  2H   N -1       -50   3,0  7,0  ! 14  9  1S   Ø +3      -170   3,0  7,0  !
!  7  8  3N   S -5      -250   0,0 10,0  ! 13  4  4S   Ø  =      -420   0,0 10,0  !
! -- 11             Frirunde        4,5  ! -- 11             Frirunde        4,5  !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  19                             ! Spill:  20                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  7  4  4S   V +1      -650   9,0  1,0  ! 13  2  4H   V  =      -620   9,0  1,0  !
! 14 10  4S   V +1      -650   9,0  1,0  ! 14 10  4H   V  =      -620   9,0  1,0  !
!  6 12  4S   V +2      -680   5,0  5,0  !  7  4  4H   V +1      -650   5,0  5,0  !
! 13  2  4S   V +2      -680   5,0  5,0  !  9  8  4H   V +1      -650   5,0  5,0  !
!  9  8  6S   V  =     -1430   1,0  9,0  !  6 12  4H   V +2      -680   1,0  9,0  !
! 11  3  6S   V  =     -1430   1,0  9,0  ! 11  3  4H   V +2      -680   1,0  9,0  !
!  1 --             Frirunde   3,3       !  1 --             Frirunde   3,3       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  21                             ! Spill:  22                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
! 14 11  3R   N +2   150      10,0  0,0  !  1  3  4H   Ø -2   200      10,0  0,0  !
!  7 13  2H   S  =   110       7,0  3,0  !  2  6  2S   N +2   170       6,0  4,0  !
! 10  9  2R   N +1   110       7,0  3,0  ! 10  9  3S   N +1   170       6,0  4,0  !
! 12  4  4H   S -1      -100   4,0  6,0  ! 12  4  3S   S +1   170       6,0  4,0  !
!  1  3  2H   S -2      -200   1,0  9,0  ! 14 11  3H   Ø -1   100       2,0  8,0  !
!  2  6  2N   S -2      -200   1,0  9,0  !  7 13  4S   N -1       -50   0,0 10,0  !
!  8 --             Frirunde   7,0       !  8 --             Frirunde   7,0       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  23                             ! Spill:  24                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  8  1  4Kx  Ø -2   500      10,0  0,0  ! 11 10  4Hx  N  =   590      10,0  0,0  !
! 14 12  4K   Ø -2   200       8,0  2,0  !  8  1  3H   N +1   170       8,0  2,0  !
! 11 10  4K   Ø -1   100       6,0  4,0  !  2  4  5R   V -3   150       6,0  4,0  !
!  9  6  3H   S -1      -100   4,0  6,0  !  3  7  3H   N  =   140       4,0  6,0  !
!  2  4  3S   V  =      -140   2,0  8,0  !  9  6  4R   Ø -1    50       1,0  9,0  !
!  3  7  4Hx  S -1      -200   0,0 10,0  ! 14 12  4K   V -1    50       1,0  9,0  !
! 13 --             Frirunde   5,0       ! 13 --             Frirunde   5,0       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------
!                                        !                                        !
! Spill:  25                             ! Spill:  26                             !
!  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !  Par   Kontr      Resultat    Poeng    !
!  4  8  3H   N +1   170       8,0  2,0  ! 10  7  5Kx  Ø -3   800      10,0  0,0  !
!  6  1  1H   N +3   170       8,0  2,0  !  6  1  3S   V  =      -140   8,0  2,0  !
!  9  2  3H   N +1   170       8,0  2,0  ! 12 11  4S   Ø  =      -620   5,0  5,0  !
! 10  7  4H   N -1       -50   3,0  7,0  ! 14 13  4S   V  =      -620   5,0  5,0  !
! 12 11  2R   S -1       -50   3,0  7,0  !  4  8  4S   V +1      -650   2,0  8,0  !
! 14 13  1S   V +1      -110   0,0 10,0  !  9  2  4Sx  V  =      -790   0,0 10,0  !
!  3 --             Frirunde   5,8       !  3 --             Frirunde   5,8       !
!                                        !                                        !
!                                        !                                        !
-----------------------------------------------------------------------------------