15. september

 
7 bord, 13 par, 1 blindpar. Antall spill: 22. Middels: 110,0. Frirunde (*) gir innspilt prosent.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng        %  Navn                                        MNR      Klubb                      
 
    1    7  152,7 *  69,40  Glenn Madsen - Geir Vedøy                 23757 43153  Arendalsknektene           
    2    1  145,9 *  66,30  Egil Hvideberg - Per Steine               29288 10799  Arendalsknektene           
    3    4  131,6 *  59,80  Gunnar Gundersen - Glenn André Vedøy      10402 43154  Arendalsknektene           
    4    3  125,4 *  57,00  Kåre Tore Halvorsen - Arne Helgesen       24747 17409  Risør BK - Arendalsknektene
    5   12  117,3 *  53,30  Annicken Sjuls - Torhild Hansen           42697 29273  Arendalsknektene
    6    2  117,0 *  53,20  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia    35284 35279  Arendalsknektene           
    7   11  115,4    52,45  Finn Bakke - Helge Nilsen                    +1    +2
    8   10  110,4    50,18  Karen Grundesen - Gerd Arna Hansen          +20 45487  Arendalsknektene           
    9   14  108,9 *  49,50  Else Sofie Dannevig - Bente Grut          42829 43550  Arendalsknektene           
   10    8   97,0 *  44,10  Siri Ettestøl - Arne Kjell Lunden            +8 43551  Arendalsknektene           
   11    6   88,0 *  40,00  Mona Christensen - Hans Christensen         +21 45357  Arendalsknektene           
   12    9   71,5 *  32,50  Elisabeth Børresen - Ingeliv Mork         45489 45358  Arendalsknektene           
   13   13   48,4 *  22,00  Grethe Jorun Andreassen - Siv Kjersmeier  45488   +24  Arendalsknektene
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! 1      AQJ65                          ! 2      KJ4                            !
! Nord   AK                             ! Øst    K10                            !
! Ingen  86                             ! N-S    KJ532                          !
!        9532                           !        852                            !
! 98            1072                    ! 1086          A975                    !
! 8752          QJ43                    ! 6532          AQJ9                    !
! KQ109         743                     ! 109           Q764                    !
! K74           AJ8                     ! A743          9                       !
!        K43                            !        Q32                            !
!        1096                           !        874                            !
!        AJ52                           !        A8                             !
!        Q106                           !        KQJ106                         !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  3 10  4S  N  =   420       8,0  2,0  !  7  6  3N  N  =   600      10,0  0,0  !
!  7  6  4S  N  =   420       8,0  2,0  !  8 13  3K  S  =   110       7,0  3,0  !
!  8 13  4S  N  =   420       8,0  2,0  ! 11  9  3R  N  =   110       7,0  3,0  !
! 12  1  2S  N +1   140       4,0  6,0  ! 14  4  2H  V -1    50       4,0  6,0  !
! 14  4  2S  N  =   110       2,0  8,0  !  3 10  3K  S -1      -100   1,0  9,0  !
! 11  9  4S  N -1       -50   0,0 10,0  ! 12  1  4K  S -1      -100   1,0  9,0  !
! --  2            Frirunde        5,3  ! --  2            Frirunde        5,3  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! 3      854                            ! 4      J107                           !
! Syd    10982                          ! Vest   64                             !
! Ø-V    Q1063                          ! Alle   KQ86                           !
!        87                             !        K982                           !
! K762          93                      ! K632          A94                     !
! 543           QJ76                    ! J832          AKQ97                   !
! J974          A8                      ! 103           94                      !
! 62            KQJ105                  ! 543           AJ7                     !
!        AQJ10                          !        Q85                            !
!        AK                             !        105                            !
!        K52                            !        AJ752                          !
!        A943                           !        Q106                           !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  9 13  3Nx N  =   550      10,0  0,0  !  1 10  2H  Ø  =      -110   8,6  1,4  !
!  1 10  2N  S +1   150       8,0  2,0  !  4 11  2H  Ø  =      -110   8,6  1,4  !
! 12  2  2N  S  =   120       6,0  4,0  !  6  3  1H  Ø +3      -170   5,0  5,0  !
!  6  3  2N  S -1       -50   3,0  7,0  ! 12  2  4Rx S -2      -500   2,6  7,4  !
!  8  7  3N  S -1       -50   3,0  7,0  !  8  7  4H  Ø  =      -620   0,2  9,8  !
!  4 11  2Kx Ø  =      -180   0,0 10,0  ! 14 --            Frirunde   5,0       !
! 14 --            Frirunde   5,0       !  9 13             50%/50%   5,0  5,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! 5      AKQ964                         ! 6      8                              !
! Nord   9643                           ! Øst    Q876                           !
! N-S    7                              ! Ø-V    AK103                          !
!        74                             !        Q632                           !
! J7            32                      ! Q3            AKJ9765                 !
! 875           AQ                      ! K9532         4                       !
! QJ9          AK108654                 ! J6            Q4                      !
! AJ1085        KQ                      ! KJ54          A107                    !
!        1085                           !        1042                           !
!        KJ102                          !        AJ10                           !
!        32                             !        98752                          !
!        9632                           !        98                             !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2 11  3N  Ø -2   100      10,0  0,0  !  9  8  5S  Ø -1   100      10,0  0,0  !
! 10 13  4R  Ø  =      -130   8,0  2,0  !  7  4  5Rx S -1      -100   8,0  2,0  !
!  7  4  3R  Ø +2      -150   6,0  4,0  ! 10 13  2S  Ø +1      -140   6,0  4,0  !
!  9  8  4R  Ø +3      -190   4,0  6,0  !  2 11  4S  Ø  =      -620   3,0  7,0  !
! 12  3  5R  V  =      -400   2,0  8,0  !  6 14  4S  Ø  =      -620   3,0  7,0  !
!  6 14  5R  Ø +2      -440   0,0 10,0  ! 12  3  4S  Ø +1      -650   0,0 10,0  !
! --  1            Frirunde        6,6  ! --  1            Frirunde        6,6  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! 7      Q54                            ! 8      A4                             !
! Syd    A102                           ! Vest   A9                             !
! Alle   1086                           ! Ingen  AQ72                           !
!        A765                           !        QJ732                          !
! A103          J972                    ! K9753         J6                      !
! Q6            K54                     ! QJ73          842                     !
! AQ932         J54                     ! 109           J843                    !
! KJ3           Q84                     ! 84            A1096                   !
!        K86                            !        Q1082                          !
!        J9873                          !        K1065                          !
!        K7                             !        K65                            !
!        1092                           !        K5                             !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 10  9  2N  V -1   100      10,0  0,0  ! 11 13  3N  N +3   490      10,0  0,0  !
!  6  2  2R  V +1      -110   8,0  2,0  ! 10  9  3N  S +2   460       7,0  3,0  !
! 11 13  2N  V  =      -120   6,0  4,0  ! 12  4  3N  N +2   460       7,0  3,0  !
!  3  1  1R  V +3      -130   4,0  6,0  !  3  1  3N  N +1   430       4,0  6,0  !
! 12  4  2N  V +2      -180   2,0  8,0  !  6  2  3N  N  =   400       2,0  8,0  !
! 14  7  4S  Ø  =      -620   0,0 10,0  ! 14  7  3N  S -1       -50   0,0 10,0  !
!  8 --            Frirunde   4,4       !  8 --            Frirunde   4,4       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! 9      1097                           ! 10     3                              !
! Nord   A1085                          ! Øst    K1063                          !
! Ø-V    Q4                             ! Alle   Q1096                          !
!        AQ102                          !        AK84                           !
! KJ6542        Q3                      ! J1097         852                     !
! KJ92          Q74                     ! Q8            AJ972                   !
! 8             J106532                 ! 7532          AK                      !
! 87            43                      ! 1053          976                     !
!        A8                             !        AKQ64                          !
!        63                             !        54                             !
!        AK97                           !        J84                            !
!        KJ965                          !        QJ2                            !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  4  2  6K  S  =   920      10,0  0,0  !  7  3  3N  N +1   630      10,0  0,0  !
!  1 13  5K  S +2   440       8,0  2,0  !  1 13  3N  N  =   600       8,0  2,0  !
!  7  3  3N  S +1   430       4,0  6,0  !  4  2  3N  N -1      -100   4,0  6,0  !
!  8 14  3N  S +1   430       4,0  6,0  !  9  6  1S  S -1      -100   4,0  6,0  !
! 11 10  3N  N +1   430       4,0  6,0  ! 11 10  3N  N -1      -100   4,0  6,0  !
!  9  6  3K  N  =   110       0,0 10,0  !  8 14  3N  N -3      -300   0,0 10,0  !
! 12 --            Frirunde   5,3       ! 12 --            Frirunde   5,3       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! 11     1095                           ! 12     AJ106                          !
! Syd    J5                             ! Vest   K                              !
! Ingen  A108764                        ! N-S    AK983                          !
!        43                             !        K32                            !
! K843          AQJ72                   ! KQ            854                     !
! K9764         82                      ! 932           AQJ876                  !
! K9            Q5                      ! 6542          J                       !
! 87            AQ102                   ! J654          AQ9                     !
!        6                              !        9732                           !
!        AQ103                          !        1054                           !
!        J32                            !        Q107                           !
!        KJ965                          !        1087                           !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
! 14  9  3S  Ø  =      -140  10,0  0,0  ! 12  6  3S  S  =   140      10,0  0,0  !
!  2 13  3S  Ø +1      -170   7,0  3,0  !  2 13  2H  Ø -1    50       8,0  2,0  !
! 12  6  2S  Ø +2      -170   7,0  3,0  ! 14  9  2H  Ø  =      -110   6,0  4,0  !
!  1 11  4S  Ø  =      -420   3,0  7,0  ! 10  7  3H  Ø  =      -140   4,0  6,0  !
! 10  7  4S  Ø  =      -420   3,0  7,0  !  8  4  3H  Ø +1      -170   2,0  8,0  !
!  8  4  5Rx N -3      -500   0,0 10,0  !  1 11  2H  Ø +3      -200   0,0 10,0  !
! --  3            Frirunde        5,7  ! --  3            Frirunde        5,7  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! 13     QJ8643                         ! 14     K                              !
! Nord   KQ97                           ! Øst    7643                           !
! Alle   ---                            ! Ingen  A765                           !
!        QJ5                            !        AK96                           !
! A75           9                       ! 1092          A4                      !
! A85           J10643                  ! K82           AQ9                     !
! Q9742         AK106                   ! J32           Q10984                  !
! 74            962                     ! Q543          J102                    !
!        K102                           !        QJ87653                        !
!        2                              !        J105                           !
!        J853                           !        K                              !
!        AK1083                         !        87                             !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2  1  4S  N +1   650       8,0  2,0  ! 12  7  4S  S  =   420      10,0  0,0  !
! 11  8  4S  N +1   650       8,0  2,0  !  6  4  2S  S +2   170       7,0  3,0  !
! 12  7  4S  N +1   650       8,0  2,0  ! 10 14  2S  S +2   170       7,0  3,0  !
! 13  3  4S  N  =   620       4,0  6,0  !  2  1  2S  S +1   140       4,0  6,0  !
!  6  4  3S  N +2   200       1,0  9,0  ! 11  8  2N  N -1       -50   1,0  9,0  !
! 10 14  3S  N +2   200       1,0  9,0  ! 13  3  3S  S -1       -50   1,0  9,0  !
!  9 --            Frirunde   3,3       !  9 --            Frirunde   3,3       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! 15     10976                          ! 16     Q82                            !
! Syd    Q4                             ! Vest   A32                            !
! N-S    A52                            ! Ø-V    Q1042                          !
!        A632                           !        KQ9                            !
! A2            Q                       ! KJ10765       A94                     !
! 10752         AK863                   ! ---           9654                    !
! KJ6           Q9743                   ! A965          KJ7                     !
! J1095         74                      ! A87           1043                    !
!        KJ8543                         !        3                              !
!        J9                             !        KQJ1087                        !
!        108                            !        83                             !
!        KQ8                            !        J652                           !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  9  2S  S +2   170      10,0  0,0  !  1  9  4H  S  =   420       9,0  1,0  !
!  3  2  2S  S +1   140       6,0  4,0  ! 11 14  4H  S  =   420       9,0  1,0  !
! 10  6  3S  S  =   140       6,0  4,0  ! 10  6  4S  V -2   200       6,0  4,0  !
! 13  4  3S  S  =   140       6,0  4,0  ! 12  8  3S  V -1   100       4,0  6,0  !
! 12  8  4S  S -1      -100   2,0  8,0  !  3  2  4H  S -1       -50   2,0  8,0  !
! 11 14  3H  Ø +1      -170   0,0 10,0  ! 13  4  4S  V +1      -650   0,0 10,0  !
!  7 --            Frirunde   6,9       !  7 --            Frirunde   6,9       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! 17     AKQJ7                          ! 18     K64                            !
! Nord   K86                            ! Øst    106                            !
! Ingen  932                            ! N-S    K1085                          !
!        52                             !        AK64                           !
! 1082          963                     ! A105          QJ872                   !
! A10           QJ9742                  ! KJ543         ---                     !
! AKJ1076       4                       ! AJ32          Q76                     !
! 96            AQ7                     ! 3             Q10985                  !
!        54                             !        93                             !
!        53                             !        AQ9872                         !
!        Q85                            !        94                             !
!        KJ10843                        !        J72                            !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  8  6  1N  S +3   180      10,0  0,0  ! 12  9  2H  N  =   110      10,0  0,0  !
! 11  7  4H  Ø -2   100       7,0  3,0  ! 11  7  4S  Ø -1    50       8,0  2,0  !
! 12  9  2H  Ø -2   100       7,0  3,0  !  8  6  2N  N -1      -100   6,0  4,0  !
!  2 10  3H  Ø -1    50       3,0  7,0  !  2 10  3S  Ø  =      -140   3,0  7,0  !
!  4  3  3R  V -1    50       3,0  7,0  !  4  3  3S  Ø  =      -140   3,0  7,0  !
! 14  1  2H  Ø  =      -110   0,0 10,0  ! 14  1  1N  S -2      -200   0,0 10,0  !
! 13 --            Frirunde   2,2       ! 13 --            Frirunde   2,2       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! 19     102                            ! 20     A8                             !
! Syd    AKQ3                           ! Vest   A93                            !
! Ø-V    K5                             ! Alle   QJ7                            !
!        AKQJ4                          !        A10874                         !
! 9543          KQJ6                    ! J732          KQ104                   !
! 982           J1065                   ! Q10           K864                    !
! 1073          Q4                      ! A653          2                       !
! 1032          865                     ! QJ2           K963                    !
!        A87                            !        965                            !
!        74                             !        J752                           !
!        AJ9862                         !        K10984                         !
!        97                             !        5                              !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  1  8  6Nx N +1  1330      10,0  0,0  !  1  8  1N  N +2   150       9,0  1,0  !
! 12 10  6N  N +1  1020       8,0  2,0  ! 14  2  1N  N +2   150       9,0  1,0  !
!  3 11  3N  S +4   520       6,0  4,0  !  3 11  1N  N +1   120       6,0  4,0  !
! 14  2  3N  N +3   490       4,0  6,0  ! 12 10  1N  N  =    90       4,0  6,0  !
!  9  7  2N  N +3   210       2,0  8,0  ! 13  6  1N  N -2      -200   2,0  8,0  !
! 13  6  2H  N +3   200       0,0 10,0  !  9  7  2N  N -3      -300   0,0 10,0  !
! --  4            Frirunde        6,0  ! --  4            Frirunde        6,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! 21     5                              ! 22     Q94                            !
! Nord   AJ1094                         ! Øst    A64                            !
! N-S    Q532                           ! Ø-V    AKQ62                          !
!        A32                            !        AK                             !
! KJ872         AQ10963                 ! 753           K62                     !
! 862           K                       ! KQJ1032       75                      !
! K86           J1097                   ! 108           9754                    !
! Q5            J6                      ! 73            QJ52                    !
!        4                              !        AJ108                          !
!        Q753                           !        98                             !
!        A4                             !        J3                             !
!        K109874                        !        109864                         !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
!  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !  Par   Kontr     Resultat    Poeng    !
!  2  9  4H  N  =   620      10,0  0,0  !  3 14  3N  N +3   490       8,0  2,0  !
!  4  1  4Sx Ø -2   300       8,0  2,0  !  4  1  3N  N +3   490       8,0  2,0  !
!  3 14  4S  Ø -2   100       4,0  6,0  ! 12 11  3N  N +3   490       8,0  2,0  !
! 10  8  4S  Ø -2   100       4,0  6,0  !  2  9  3R  N +2   150       4,0  6,0  !
! 12 11  4S  Ø -2   100       4,0  6,0  ! 13  7  3S  S  =   140       2,0  8,0  !
! 13  7  4S  Ø  =      -420   0,0 10,0  ! 10  8  2N  N  =   120       0,0 10,0  !
!  6 --            Frirunde   4,0       !  6 --            Frirunde   4,0       !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------