8. september 2020

 
7 bord, 14 par. Antall spill: 21. Middels: 126,0.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                        MNR      Klubb           
 
    1    9  182,2  72,29  Glenn Madsen - Geir Vedøy               23757 43153  Arendalsknektene
    2   13  164,5  65,28  Gunnar Gundersen - Glenn André Vedøy    10402 43154  Arendalsknektene
    3    4  149,8  59,46  Arne Helgesen - Jan Arild Krosshøl      17409 30533  Arendalsknektene
    4    6  148,2  58,80  Liv Sørensen - Atle Brekke              39115 15898  Arendalsknektene
    5   12  140,3  55,69  Finn Bakke - Helge Nilsen                  +1    +2
    6    5  132,0  52,38  Dan Haddeland - Tor Einar Haddeland     12319   +25
    7    3  118,7  47,09  Willy Jensen - Per Steine                 +27 10799
    8   10  117,5  46,63  Rune Bråten - Hallvard Lande               +9    +3
    9    1  114,0  45,24  Siv Heidenberg - Gunn Marit Mosberglia  35284 35279  Arendalsknektene
   10    7  110,5  43,85  Mona Christensen - Torhild Hanssen        +21 29273  Arendalsknektene
   11    2  108,8  43,19  Else Sofie Dannevig - Bente Grut        42829 43550  Arendalsknektene
   12   11  103,7  41,14  Siri Ettestøl - Arne Kjell Lunden          +8 43551  Arendalsknektene
   13    8   97,8  38,82  Karen Grundesen - Gerd Arna Hansen        +20 45487  Arendalsknektene
   14   14   76,0  30,16  Elisabeth Børresen - Ingeliv Mork       45489 45358  Arendalsknektene
 
 
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  1                             ! Spill:  2                             !
!  Par  Kontr      Resultat    Poeng    !  Par  Kontr      Resultat    Poeng    !
! 1  8  3N   S  =   400      12,0  0,0  ! 4 11  1N   N +2   150      12,0  0,0  !
! 3 10  2S   N +1   140       8,0  4,0  ! 3 10  2N   N  =   120       9,0  3,0  !
! 4 11  3S   N  =   140       8,0  4,0  ! 7 14  1N   N +1   120       9,0  3,0  !
! 7 14  2S   N +1   140       8,0  4,0  ! 1  8  1H   Ø -1    50       5,0  7,0  !
! 2  9  2S   N -1       -50   3,0  9,0  ! 6 13  2S   V -1    50       5,0  7,0  !
! 6 13  3S   N -1       -50   3,0  9,0  ! 5 12  2H   S -1      -100   2,0 10,0  !
! 5 12  3Sx  N -1      -100   0,0 12,0  ! 2  9  2S   Ø  =      -110   0,0 12,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  3                             ! Spill:  4                             !
!  Par  Kontr      Resultat    Poeng    !  Par  Kontr      Resultat    Poeng    !
! 5 12  4H   N  =   420      12,0  0,0  ! 6 12  2H   Ø -2   200      11,0  1,0  !
! 3 10  3N   V -2   200      10,0  2,0  ! 7 13  3H   Ø -2   200      11,0  1,0  !
! 1  8  5H   N -1       -50   7,0  5,0  ! 5 11  3K   S +1   130       8,0  4,0  !
! 4 11  5H   N -1       -50   7,0  5,0  ! 1 14  3K   S  =   110       6,0  6,0  !
! 7 14  2S   V +1      -140   4,0  8,0  ! 2  8  1H   Ø  =       -80   4,0  8,0  !
! 2  9  4S   V  =      -620   1,0 11,0  ! 3  9  3N   N -1      -100   1,0 11,0  !
! 6 13  4S   V  =      -620   1,0 11,0  ! 4 10  3N   N -1      -100   1,0 11,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  5                             ! Spill:  6                             !
!  Par  Kontr      Resultat    Poeng    !  Par  Kontr      Resultat    Poeng    !
! 1 14  3H   Ø  =      -140  12,0  0,0  ! 5 11  3S   N +2   200      11,8  0,2  !
! 2  8  3H   Ø +1      -170  10,0  2,0  ! 4 10  3S   N +1   170       9,5  2,5  !
! 5 11  4N   V +1      -460   8,0  4,0  ! 2  8  2H   Ø -1   100       6,0  6,0  !
! 4 10  4H   Ø +2      -480   4,0  8,0  ! 6 12  3H   Ø -1   100       6,0  6,0  !
! 6 12  4H   Ø +2      -480   4,0  8,0  ! 7 13  4S   S -1       -50   2,5  9,5  !
! 7 13  4H   Ø +2      -480   4,0  8,0  ! 3  9  2H   Ø  =      -110   0,2 11,8  !
! 3  9  3N   V +3      -490   0,0 12,0  ! 1 14              50%/50%   6,0  6,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  7                             ! Spill:  8                             !
!  Par  Kontr      Resultat    Poeng    !  Par  Kontr      Resultat    Poeng    !
! 1 13  6S   Ø -1   100      11,0  1,0  ! 6 11  2S   Ø -3   150      12,0  0,0  !
! 6 11  6S   V -1   100      11,0  1,0  ! 2 14  3H   S -1       -50   9,0  3,0  !
! 4  9  4S   Ø  =      -620   8,0  4,0  ! 4  9  3H   S -1       -50   9,0  3,0  !
! 2 14  3N   Ø +1      -630   6,0  6,0  ! 3  8  2K   V  =       -90   6,0  6,0  !
! 3  8  4S   Ø +1      -650   2,0 10,0  ! 1 13  3K   Ø +1      -130   3,0  9,0  !
! 5 10  4S   Ø +1      -650   2,0 10,0  ! 5 10  4K   V  =      -130   3,0  9,0  !
! 7 12  4S   V +1      -650   2,0 10,0  ! 7 12  2K   V +3      -150   0,0 12,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  9                             ! Spill:  10                            !
!  Par  Kontr      Resultat    Poeng    !  Par  Kontr      Resultat    Poeng    !
! 3  8  2S   N +1   140      10,7  1,3  ! 3 14  5N   S +2   720      11,0  1,0  !
! 6 11  2H   N +1   140      10,7  1,3  ! 4  8  3N   N +4   720      11,0  1,0  !
! 5 10  2H   S  =   110       7,2  4,8  ! 2 13  3N   S +3   690       7,0  5,0  !
! 7 12  1N   N -1       -50   4,8  7,2  ! 7 11  3N   N +3   690       7,0  5,0  !
! 4  9  3Hx  S -2      -300   2,5  9,5  ! 5  9  5K   N +1   620       3,0  9,0  !
! 1 13  3Nx  N -3      -500   0,2 11,8  ! 6 10  5K   S +1   620       3,0  9,0  !
! 2 14              50%/50%   6,0  6,0  ! 1 12  3R   S +2   150       0,0 12,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  11                            ! Spill:  12                            !
!  Par  Kontr      Resultat    Poeng    !  Par  Kontr      Resultat    Poeng    !
! 2 13  4H   Ø -1    50      10,0  2,0  ! 5  9  3H   V -2   100      11,0  1,0  !
! 3 14  2H   Ø -1    50      10,0  2,0  ! 7 11  3N   Ø -2   100      11,0  1,0  !
! 4  8  3N   V -1    50      10,0  2,0  ! 3 14  1R   S +1    90       8,0  4,0  !
! 6 10  3N   Ø  =      -400   6,0  6,0  ! 6 10  Pass          0       6,0  6,0  !
! 7 11  3N   V +1      -430   4,0  8,0  ! 1 12  2N   Ø  =      -120   4,0  8,0  !
! 1 12  3N   Ø +2      -460   2,0 10,0  ! 2 13  2N   V +1      -150   2,0 10,0  !
! 5  9  3Nx  Ø  =      -550   0,0 12,0  ! 4  8  3R   S -2      -200   0,0 12,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  13                            ! Spill:  14                            !
!  Par  Kontr      Resultat    Poeng    !  Par  Kontr      Resultat    Poeng    !
! 5  8  3Hx  V -3   800      12,0  0,0  ! 6  9  3Hx  S  =   530      12,0  0,0  !
! 2 12  2S   Ø -2   200      10,0  2,0  ! 5  8  3N   N  =   400      10,0  2,0  !
! 1 11  2N   V -1   100       7,0  5,0  ! 4 14  3H   S +2   200       8,0  4,0  !
! 7 10  2S   Ø -1   100       7,0  5,0  ! 7 10  3H   S  =   140       6,0  6,0  !
! 6  9  2N   S -1      -100   4,0  8,0  ! 2 12  3H   S -1       -50   4,0  8,0  !
! 4 14  2S   S -2      -200   2,0 10,0  ! 1 11  4Hx  S -1      -100   2,0 10,0  !
! 3 13  3Rx  S -4     -1100   0,0 12,0  ! 3 13  4Sx  V  =      -590   0,0 12,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  15                            ! Spill:  16                            !
!  Par  Kontr      Resultat    Poeng    !  Par  Kontr      Resultat    Poeng    !
! 4 14  3H   Ø  =      -140  12,0  0,0  ! 1 10  2N   V -2   200      10,0  2,0  !
! 5  8  3N   Ø  =      -400  10,0  2,0  ! 3 12  3H   Ø -2   200      10,0  2,0  !
! 7 10  4H   Ø  =      -420   8,0  4,0  ! 5 14  2S   N +3   200      10,0  2,0  !
! 1 11  4H   Ø +1      -450   3,0  9,0  ! 4 13  2N   N  =   120       6,0  6,0  !
! 2 12  4H   Ø +1      -450   3,0  9,0  ! 2 11  1N   V -1   100       3,0  9,0  !
! 3 13  4H   Ø +1      -450   3,0  9,0  ! 6  8  2H   Ø -1   100       3,0  9,0  !
! 6  9  4H   Ø +1      -450   3,0  9,0  ! 7  9  2H   V +1      -140   0,0 12,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  17                            ! Spill:  18                            !
!  Par  Kontr      Resultat    Poeng    !  Par  Kontr      Resultat    Poeng    !
! 5 14  2N   V -3   150      12,0  0,0  ! 4 13  3N   Ø -2   100      11,8  0,2  !
! 1 10  2S   N -1       -50  10,0  2,0  ! 6  8  3N   Ø -1    50       9,5  2,5  !
! 3 12  3R   Ø +2      -150   7,0  5,0  ! 1 10  3N   Ø  =      -400   4,8  7,2  !
! 6  8  3S   N -3      -150   7,0  5,0  ! 2 11  3N   Ø  =      -400   4,8  7,2  !
! 4 13  3N   V  =      -400   3,0  9,0  ! 3 12  3N   Ø  =      -400   4,8  7,2  !
! 7  9  3N   V  =      -400   3,0  9,0  ! 7  9  4H   Ø  =      -420   0,2 11,8  !
! 2 11  3N   V +2      -460   0,0 12,0  ! 5 14              50%/50%   6,0  6,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !                                       !
! Spill:  19                            ! Spill:  20                            !
!  Par  Kontr      Resultat    Poeng    !  Par  Kontr      Resultat    Poeng    !
! 2 10  3N   N +3   490      12,0  0,0  ! 4 12  1N   S +2   150      11,0  1,0  !
! 4 12  3N   S +2   460      10,0  2,0  ! 6 14  1N   S +2   150      11,0  1,0  !
! 6 14  3N   S +1   430       8,0  4,0  ! 1  9  1N   S +1   120       7,0  5,0  !
! 3 11  3N   N  =   400       6,0  6,0  ! 7  8  1N   S +1   120       7,0  5,0  !
! 7  8  1N   S +4   210       4,0  8,0  ! 2 10  3R   S -1      -100   2,0 10,0  !
! 1  9  3K   S +2   150       2,0 10,0  ! 3 11  3N   S -1      -100   2,0 10,0  !
! 5 13  3N   S -3      -150   0,0 12,0  ! 5 13  4R   N -1      -100   2,0 10,0  !
!                                       !                                       !
!                                       !                                       !
---------------------------------------------------------------------------------
!                                       !
! Spill:  21                            !
!  Par  Kontr      Resultat    Poeng    !
! 6 14  3K   Ø  =      -110  12,0  0,0  !
! 3 11  2N   Ø +3      -210  10,0  2,0  !
! 7  8  1N   Ø +5      -240   8,0  4,0  !
! 2 10  3N   V  =      -400   6,0  6,0  !
! 4 12  3N   Ø +1      -430   4,0  8,0  !
! 5 13  5K   V +2      -440   2,0 10,0  !
! 1  9  6K   V  =      -920   0,0 12,0  !
!                                       !
!                                       !
-----------------------------------------