Det er flere plasser på nettet hvor det spilles bridge.
Du kan spille selv, eller bare se på.

De mest vanlige er : BBO.........    https://www.bridgebase.com/
......................... og  : RealBridge   https://realbridge.online/
 

Navn E-Post Tlf. Klubb(er): BBO-brukernavn
Annicken Sjuls godtemomsa@hotmail.com 454 34 902 AKKBK Tingelinga
Arne Kjell Lunden     AKKBK Akl12
Arnfinn Øynes arnfinn@ssr.no      
Atle Brekke atle.brekke@agderkirken.no 452 34 346 AKKBK  
Elisabeth Brekke elisabethkloecker@hotmail.com 977 99 058 AKKBK  
Ernesto Poiesz   959 32 330    
Finn Bakke finnbakke@live.no 907 27 358 AKKBK  
Geir Vedøy geir.vedoy@kitron.com 971 10 802 AKKBK grvedoey
Glenn André Vedøy gavedoy@online.no 905 96 835 AKKBK gavedoy
Glenn Madsen glemad@online.no 415 00 510 AKKBK glemad
Gunn Marit Mosberglia gmar-m@online.no   AKKBK gmar64
Gunnar Gundersen gunnar@gundersen.no 911 63 454 AKKBK friman
Hallvard Lande hallvala@online.no 907 70 248 AKKBK  
Helge Nilsen helnils3@online.no 370 11 330 -  
Inger Bodin inger@revisjon-skagerrak.no   -  
Inger L Tofsland erivot@online.no 974 38 776 AKKBK  
Inger Poiesz Inger.Poiesz@intele.com 419 03 400 -  
Irene Sjuls Falcko@losmail.no 996 93 267 AKKBK tigergutt
Ivar Thorkildsen ivarrt@broadpark.no 370 33 542 - ivarrt
Magne Ribe magnrib@online.no 900 38 734 AKKBK magneribe
Mai-Britt Karlsen   986 34 250 AKKBK  
Mette Asmyhr masmyhr@hotmail.com 920 48 278 AKKBK masmyhr
Olav Pfaff bpfaff@broadpark.no 412 13 019 AKKBK  
Peder Samuelsen   370 94 786 -  
Per Ove Dale ingerda2@online.no 412 40 852 AKKBK  
Per Steine   971 14 137 AKKBK  
Rune Bråten runeb39@hotmail.no 938 69 971 AKKBK sageneRune
Siri Ettestøl se@proflex-as.no 454 92 858 AKKBK  
Siri Hansen     -  
Siv Heidenberg sehei@online.no   AKKBK tonnesen
Stian Hellek Fløystad stian.floeystad@lemminkainen.no 908 79 891 AKKBK shellek
Terje Hansen Hansen.terje1@gmail.com 986 69 008 -  
Tor Olav Sørensen trolav64@hotmail.com 976 42 593 -  
Torild Hanssen Torhild@Gundersen.no 481 18 637 AKKBK myfrid2
Trine Lill Johansen Trinelil@online.no      
Wenche Skjørseter WencheSkjor@hotmail.com 943 65 434 -  
Widar Eiker widareiker@hotmail.com 930 61 602 -  
Willy Jensen Willy-Jensen@Kitron.com 370 96 732 AKKBK  
Arne Helgesen     AKKBK egilh
Egil Hvideberg     AKKBK arnehe
Kåre Tore Halvorsen     Risør karetore
Jan Arild Krosshøl     - JAKRoss
Karen Gundersen     AKKBK kneva
Per Sveum per.sveum@live.no 975 05 395 AKKBK persveum