Om klubben

 

Arendalsknektene er Aust-Agders eldste bridgeklubb. 29. april 2011 besluttet man på generalforsamlinga å flytte spillested fra Kafé Munken til Kitrons kantine på Hisøy etter at bridgegruppa på Kitron hadde invitert Knektene til Kitron. Formelt sett er det Arendalsknektene som består som klubb, mens spillerne på Kitron innlemmes i klubben.

Kitron og Ericsson bridgeklubb har ikke vært en registrert klubb, men en aktivitet som har lagt under velferdsforeningene til de to bedriftene. Denne aktiviteten utøves nå på Arendalsknektene.