Vinterturnering (Klubbmesterskap f.o.m. 2019)

Danmarkstur

Påsketurnering

Generalforsamling

2012

Torhild Hanssen - Irene Sjuls

 

Terje Hanssen - Tore Wroldsen

Irene Sjuls - Terje Hansen

2013

Tor Olav Sørensen - Gunnar Gundersen

 

Tor Olav Sørensen - Gunnar Gundersen

Gunnar Gundersen - Per Steine

2014

Glenn Madsen - Geir Vedøy

 

Tor Olav Sørensen - Gunnar Gundersen

Alfred Larsen - Glenn André Vedøy

2015

Willy Jensen - Magne Ribe

Wenche Skjørsæter - Mai Britt Karlsen

Magne Ribe - Willy Jensen

Avlyst

2016

Torhild Hanssen - Annicken Sjuls

Geir Vedøy - Rune Bråten

Mette Asmyhr - Per Ove Dahle

Geir Vedøy - Mai Britt Karlsen

2017

Irene Sjuls - Jan Arild Krosshøl

Jan Arild Krosshøl - Irene Sjuls

Irene Sjuls - Jan Arild Krosshøl

Glenn André Vedøy - Jan Arild Krosshøl

2018

Jan Arild Krosshøl - Irene Sjuls

Gunnar Gundersen - Inger Bodin

Geir Vedøy - Glenn Madsen

Torhild Hanssen - Gunnar Gundersen

2019

Glenn André Vedøy - Gunnar Gundersen

Jan Arild Krosshøl - Glenn André Vedøy

Tor Olav Sørensen - Wenche Skjørsæter

Willy Jensen - Per Steine

2020

Kåre Tore Halvorsen – Arne Helgesen

Per Steine – Egil Hvideberg

                                  Ikke avholdt

Ikke avholdt

2021

Ikke avholdt

Ikke avholdt

Ikke avholdt

Ikke avholdt

2022

Glenn Madsen – Geir Vedøy

Gunnar Gundersen – Glenn André Vedøy

Torhild Hanssen – Annicken Sjuls

Bente Grut – Finn Bakke

 

Høstturnering

Juleturnering

Juleavslutning

 

2011

Henrik Krabbesund - Henk van der Linden

Geir Vedøy - Glenn Madsen

Siri Ettestøl - Pål Landa †

 

2012

Geir Vedøy - Glenn Madsen

Gunnar Gundersen - Tor Olav Sørensen

Ikke avholdt

 

2013

Tor Olav Sørensen - Gunnar Gundersen

Mette Asmyhr - Per Ove Dahle

Geir Vedøy - Olav Pfaff

 

2014

Siri Ettestøl - Per Steine

Ikke avholdt

Henrik Krabbesund - Helge Nilsen

 

2015

Arne Dag Sti † - Dan Haddeland

Geir Vedøy - Glenn Madsen

Per Elvin Pedersen - Mai Britt Karlsen

 

2016

Torhild Hanssen - Annicken Sjuls

Mette Asmyhr - Per Ove Dahle

Mette Asmyhr - Per Ove Dahle

 

2017

Irene Sjuls - Jan Arild Krosshøl

Irene Sjuls - Jan Arild Krosshøl

Siri Ettestøl - Jan Arild Krosshøl

 

2018

Glenn André Vedøy - Gunnar Gundersen

Jan Arild Krosshøl - Irene Sjuls

Gunn Marit Mosberglia - Pål Henriksen

 

2019

Gunnar Gundersen - Glenn André Vedøy

Geir Vedøy - Glenn Madsen 

 Mai Britt Karlsen – Willy Jensen

 

2020

Glenn Madsen – Geir Vedøy

Ikke avholdt

Ikke avholdt

 

2021

Gunnar Gundersen – Glenn André Vedøy

Glenn Madsen – Geir Vedøy

Karen Eva Grundesen – Geir Vedøy
(Forsinket, avholdt i april 2022)