Leksjon 8 - Spillføring. «De 5 bridge-bud»

Når du har blitt spillfører er det noen valg du må gjøre når motparten har spilt ut, og blindemanns kort kommer på bordet. Det er mange likheter i NT-kontrakter og trump-kontrakter, men det er også forskjeller. I alle kontrakter lønner det seg å bruke et ekstra minutt til å telle de stikkene du kan ta «direkte», og tenke ut hva du må gjøre for å skaffe deg flere stikk.

Husk at du ikke bare disponerer kortene på din egen hånd. Du disponerer også blindemanns kort!

NT-kontrakter:

Tell de sikre stikkene. Med mindre du har en lang, «gående» farve, bør du vente med å ta de sikre stikkene til du har etablert «sidestikk».

Eks: Du spiller kontrakten 1NT. Du disponere følgende:

Blindemann (nord):

9, 5

Q, 10, 9, 4, 3

K, 7, 3

Q, 9, 8

 

Din hånd (syd):

A, J, 10, 3

K, J

A, 5, 4, 2

J, 3, 2

 

Vest spiller liten kløver ut. Du legger liten kløver i bordet (blindemann). Øst stikker opp med kongen, og returnerer ny kløver som vest tar med esset og spiller ny kløver. Du er inne hos blindemann på kløver dame. Du har 4 sikre stikk (Q , A, A, K). Dersom du får ut A har du i tillegg 4 hjerterstikk! Spill 3 fra blindemann og legg K på hånden. Dersom du ingen stikker med esset, spiller du J  fra hånden og stikker over med Q i bordet. Før eller siden må motparten stikke med esset, og du kan komme inn i bordet på K.

I dette eksempelet har du benyttet deg av 3 av de 5 bridgebudene.

3. bud: Utnytt blindemanns langfarve. (Hjerter)

4. bud: Spill først de høye kortene på den korte hånden. (Hjerter K, J)

5. bud: Ta vare på innkomstene til langfarven. (Ruter K)

 

 

Trump-kontrakter:

Tell de sikre stikkene. Vurder hva du må gjøre for å skaffe deg «sidestikk».

Valg 1. Når skal jeg trekke ut trumpen?

Eks: Du spiller kontrakten 2. Du disponere følgende:

Blindemann (nord):

A, 9, 5

3

K, 10, 9, 7, 3

Q, 9, 8, 2

 

Din hånd (syd):

K, J, 10, 6, 3

A, 8, 3

A, 5

10, 4, 3

 

Vest spiller liten trump ut. Du legger liten i bordet (blindemann). Øst legger Q og du stikker med kongen.

Nå må du benytte blindemanns trump-muligheter! – Du må IKKE spille trump. Du har to «hjerter-tapere» på hånden som du kan unngå ved å trumpe hos «blindemann». Spill A og en hjerter til som du trumper i bordet. Spill deg inn på hånden på ruter konge og trump en ny hjerter hos blindemann. Da får du 2 ekstra stikk som du ikke ville fått dersom du hadde trukket ut trumpen.

   

Moralen er altså:

Har du stjelemuligheter i bordet, vent med å trekke trumpen til du har utnyttet denne muligheten.

Har du ingen stjelemuligheter i bordet, kan det lønne seg å trekke ut motpartens trump så fort som mulig.

 

 

 

 

 

 

De  fem bridge-bud

MOTSPILL:

1.

Annen hånd lavt.

2.

Honnør på honnør

SPILL:

3.

Utnytt blindemanns langfarve

4.

Spill først de høye kortene på den korte hånden

5.

Ta vare på innkomstene til langfarven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE FEM BUD: