29. januar 2020

 
5 bord, 10 par. Antall spill: 15. Middels: 60.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                              MNR      Klubb                       
 
    1    6     87  72,50  Gerd Arna Hansen - Gunnar Gundersen           45487 10402  Arendalsknektene            
    2    8     77  64,17  Karen Grundesen - Liv Sørensen                  +20 39115
    3    3     74  61,67  Else Sofie Dannevig - Ingeliv Mork            42829 45358  Arendalsknektene            
    4    4     67  55,83  Elisabeth Børresen - Geir Vedøy               45489 43153  Arendalsknektene            
    5    9     60  50,00  Siv Kjersmeier - Arne Kjell Lunden              +24 43551  Arendalsknektene            
    6   10     58  48,33  Hedvig Lindaas Nordby - Trygve Morka Nesland  43368 44729  Aust-Agder Juniorbridgeklubb
    7    2     52  43,33  Mona Christensen - Hans Christensen             +21 45357  Arendalsknektene            
    8    5     49  40,83  George Flatebø - Glenn André Vedøy              +15 43154  Arendalsknektene            
    9    7     42  35,00  Pernille Lindaas - Kari Anne Volmert          24247   +26  Aust-Agder Juniorbridgeklubb
   10    1     34  28,33  Elisabeth Maria Lydersen - Ivar Pedersen        +13 35908  Øyestad BK                  
 
 
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  1                          ! Spill:  2                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  3 10  3N   S  =   400       8 0   !  9  5  3K   S  =   110       8 0   !
!  9  5  2N   S +2   180       6 2   !  8  2  5K   S -1      -100   6 2   !
!  7  4  1S   N +3   170       3 5   !  3 10  3H   Ø  =      -140   3 5   !
!  8  2  2S   N +2   170       3 5   !  7  4  3H   Ø  =      -140   3 5   !
!  1  6  2S   N  =   110       0 8   !  1  6  2N   S -2      -200   0 8   !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  3                          ! Spill:  4                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  3 10  2N   V -3   300       8 0   !  1 10  3N   Ø -1   100       6 2   !
!  8  2  4S   N -2      -100   6 2   !  3  9  4H   Ø -1   100       6 2   !
!  7  4  3R   V  =      -110   3 5   !  6  4  4H   Ø -1   100       6 2   !
!  9  5  3R   V  =      -110   3 5   !  8  5  3H   Ø  =      -140   2 6   !
!  1  6  2R   V +2      -130   0 8   !  7  2  3H   Ø +1      -170   0 8   !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  5                          ! Spill:  6                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  8  5  2S   S  =   110       8 0   !  3  9  1N   V -2   200       8 0   !
!  7  2  2H   Ø -2   100       6 2   !  8  5  1S   S +1   110       6 2   !
!  1 10  3H   Ø -1    50       4 4   !  6  4  1N   V -1   100       4 4   !
!  3  9  2N   Ø  =      -120   2 6   !  1 10  1H   V  =       -80   2 6   !
!  6  4  3H   Ø  =      -140   0 8   !  7  2  3K   N -3      -150   0 8   !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  7                          ! Spill:  8                          !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  6  2  3K   V -1   100       8 0   !  3  8  3S   V -1    50       6 2   !
! 10  4  2S   Ø  =      -110   6 2   !  6  2  3S   V -1    50       6 2   !
!  3  8  2N   V  =      -120   4 4   ! 10  4  2S   V -1    50       6 2   !
!  1  9  3K   V +1      -130   2 6   !  7  5  4H   S -2      -100   2 6   !
!  7  5  2K   V +3      -150   0 8   !  1  9  2S   V  =      -110   0 8   !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  9                          ! Spill:  10                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  6  2  3H   N +1   170       8 0   !  6  5  3N   Ø -2   200       8 0   !
!  7  5  3R   N +1   130       5 3   !  3  7  2N   Ø -1   100       6 2   !
! 10  4  3R   N +1   130       5 3   ! 10  2  1S   N -2      -200   4 4   !
!  1  9  2R   N +1   110       2 6   !  9  4  3N   Ø  =      -600   2 6   !
!  3  8  2N   N -1       -50   0 8   !  1  8  3N   Ø +1      -630   0 8   !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  11                         ! Spill:  12                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  6  5  4H   N +1   450       8 0   ! 10  2  4S   N  =   620       8 0   !
!  3  7  3N   N +1   430       6 2   !  6  5  1S   N +3   170       6 2   !
!  9  4  4H   N  =   420       3 5   !  1  8  1N   S +2   150       4 4   !
! 10  2  4H   N  =   420       3 5   !  3  7  2R   S +1   110       2 6   !
!  1  8  3H   S +2   200       0 8   !  9  4  3S   N -1      -100   0 8   !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !                                    !
! Spill:  13                         ! Spill:  14                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  9  2  2H   V -1   100       8 0   !  3  6  3H   N  =   140       8 0   !
!  3  6  Pass          0       5 3   !  1  7  3S   S -1       -50   5 3   !
!  8  4  Pass          0       5 3   !  8  4  3S   S -1       -50   5 3   !
!  1  7  2H   V +1      -140   1 7   ! 10  5  4H   N -2      -100   2 6   !
! 10  5  1H   V +2      -140   1 7   !  9  2  2N   N -3      -150   0 8   !
!                                    !                                    !
!                                    !                                    !
---------------------------------------------------------------------------
!                                    !
! Spill:  15                         !
!  Par   Kontr      Resultat  Poeng  !
!  1  7  2H   Ø  =      -110   8 0   !
! 10  5  2S   Ø +1      -140   6 2   !
!  3  6  3H   Ø +1      -170   2 6   !
!  8  4  3H   Ø +1      -170   2 6   !
!  9  2  2H   Ø +2      -170   2 6   !
!                                    !
!                                    !
--------------------------------------