20. januar 2023

 
5 bord, 10 par. Antall spill: 12. Middels: 48.
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Plass  Par  Poeng      %  Navn                                           MNR      Klubb           
 
    1   10     66  68,75  Sven Pedersen - Jan Arild Krosshøl           +39 30533  Arendalsknektene
    2    6     60  62,50  Cecilie Onsrud Darre-Knudsen - Geir Vedøy    +34 43153  Arendalsknektene
    3    3     58  60,42  Marin Castberg - Siri Ettestøl               +37    +8
    4    7     54  56,25  Per Sveum - Glenn Madsen                     +22 23757  Arendalsknektene
    5    2     51  53,13  Elsa Goderstad - Gunnar Gundersen          45347 10402  Arendalsknektene
    6    9     46  47,92  Janne Iversen - Magne Ribe                   +35 46481  Arendalsknektene
    7    8     41  42,71  Elisabeth Børresen - Torhild Hanssen       45489 29273  Arendalsknektene
    8    4     40  41,67  Anne Linda Fossen - Gunn Marit Mosberglia    +33 35279  Arendalsknektene
    9    5     33  34,38  Mona Halleland - Glenn André Vedøy           +38 43154  Arendalsknektene
   10    1     31  32,29  Marianne Grimdalen - Siv Heidenberg          +36 35284  Arendalsknektene
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! 1      103                       ! 2      8                         ! 3      KQJ6                      !
! Nord   KQ5                       ! Øst    AKQ108                    ! Syd    J103                      !
! Ingen  10732                     ! N-S    Q1092                     ! Ø-V    109                       !
!        AJ108                     !        K95                       !        8765                      !
! AQ75          J9862              ! K9752         QJ43               ! 742           A953               !
! J108          A973               ! 942           6                  ! Q962          A74                !
! K54           8                  ! 875           A643               ! AKJ87         654                !
! 764           Q32                ! 107           AQ42               ! Q             A109               !
!        K4                        !        A106                      !        108                       !
!        642                       !        J753                      !        K85                       !
!        AQJ96                     !        KJ                        !        Q32                       !
!        K95                       !        J863                      !        KJ432                     !
!                                  !                                  !                                  !
! 3Kx N -100                       ! 4Sx Ø 300                        ! 4H V -620                        !
!        K  R  H  S  N             !        K  R  H  S  N             !        K  R  H  S  N             !
! NS     8  8  5  5  6             ! N      8  6 10  4  6             ! NS     7  3  3  4  3             !
! ØV     4  4  8  8  7             ! S      :  :  9  :  :             ! ØV     6 10 10  9  9             !
!                                  ! ØV     4  4  3  8  4             !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
!  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !
!  6 5  2R  S +1   110       8 0   ! 10 1  4H  S  =   620       8 0   !  9 4  2R  V -1   100       8 0   !
!  8 3  2R  S  =    90       6 2   !  6 5  3H  N +1   170       6 2   !  5 8  3R  V  =      -110   5 3   !
!  9 2  3R  S -1       -50   3 5   !  8 3  3H  N  =   140       4 4   ! 10 2  2R  V +1      -110   5 3   !
! 10 1  2K  N -1       -50   3 5   !  4 7  4S  Ø -2   100       2 6   !  1 3  2H  V +1      -140   2 6   !
!  4 7  4R  S -2      -100   0 8   !  9 2  2S  Ø -1    50       0 8   !  7 6  3N  Ø  =      -600   0 8   !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! 4      Q64                       ! 5      K                         ! 6      3                         !
! Vest   7                         ! Nord   AKQ1086                   ! Øst    A92                       !
! Alle   Q8653                     ! N-S    1065                      ! Ø-V    J10654                    !
!        K1076                     !        K105                      !        10953                     !
! K1097         J82                ! 9753          AQJ104             ! KQ1065        AJ97               !
! QJ3           A104               ! 95            J                  ! KQ107         J43                !
! J974          AK2                ! AQ942         7                  ! AQ73          98                 !
! A8            QJ43               ! J3            A87642             ! ---           AQ62               !
!        A53                       !        862                       !        842                       !
!        K98652                    !        7432                      !        865                       !
!        10                        !        KJ83                      !        K2                        !
!        952                       !        Q9                        !        KJ874                     !
!                                  !                                  !                                  !
! 3N V -600                        ! 5S Ø -450                        ! 6S Ø -1430                       !
!        K  R  H  S  N             !        K  R  H  S  N             !        K  R  H  S  N             !
! NS     5  5  6  4  4             ! NS     2  5  8  1  5             ! NS     6  5  2  1  2             !
! Ø      8  8  7  9  9             ! ØV    10  8  4 11  7             ! Ø      6  8 11 12 11             !
! V      :  :  6  :  :             !                                  ! V      :  :  :  :  9             !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
!  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !
!  5 8  3N  Ø -1   100       5 3   ! 10 3  4H  N  =   620       8 0   !  1 5  6S  V -2   200       8 0   !
!  7 6  3N  Ø -1   100       5 3   !  2 4  3S  Ø -1    50       5 3   ! 10 3  6S  Ø -1   100       6 2   !
!  9 4  3N  Ø -1   100       5 3   !  8 7  4S  Ø -1    50       5 3   !  6 9  1N  V +5      -240   4 4   !
! 10 2  3N  Ø -1   100       5 3   !  1 5  4H  N -1      -100   2 6   !  2 4  6S  V  =     -1430   1 7   !
!  1 3  3N  Ø  =      -600   0 8   !  6 9  4Sx Ø  =      -590   0 8   !  8 7  6S  V  =     -1430   1 7   !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! 7      AJ982                     ! 8      AJ432                     ! 9      K75                       !
! Syd    432                       ! Vest   J95                       ! Nord   764                       !
! Alle   AJ3                       ! Ingen  Q3                        ! Ø-V    93                        !
!        K3                        !        543                       !        KQ1082                    !
! K7643         105                ! K85           109                ! J64           Q1098              !
! J1065         K8                 ! KQ10          A743               ! AK8           J95                !
! Q10           8652               ! 109862        AJ5                ! AQJ874        65                 !
! 64            QJ875              ! Q10           K872               ! J             A943               !
!        Q                         !        Q76                       !        A32                       !
!        AQ97                      !        862                       !        Q1032                     !
!        K974                      !        K74                       !        K102                      !
!        A1092                     !        AJ96                      !        765                       !
!                                  !                                  !                                  !
! 6N S 1440                        ! 3H V -140                        ! 4S Ø -620                        !
!        K  R  H  S  N             !        K  R  H  S  N             !        K  R  H  S  N             !
! NS    11 12 11 12 12             ! NS     5  4  4  6  4             ! N      5  2  5  3  4             !
! ØV     2  1  2  1  1             ! ØV     7  9  9  7  7             ! S      :  3  :  :  :             !
!                                  !                                  ! ØV     8 10  8 10  9             !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
!  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !
! 10 4  3N  S +2   660       8 0   !  3 5  2N  V -3   150       7 1   !  3 7  2R  V -1   100       7 1   !
!  7 1  3N  N  =   600       6 2   !  7 1  4H  Ø -3   150       7 1   ! 10 5  3R  V -1   100       7 1   !
!  2 6  2N  S +3   210       2 6   !  2 6  1N  V  =       -90   4 4   !  8 2  2R  V  =       -90   4 4   !
!  3 5  1N  S +4   210       2 6   !  9 8  2N  V +1      -150   2 6   !  4 6  2N  Ø +1      -150   2 6   !
!  9 8  1N  S +4   210       2 6   ! 10 4  3N  Ø  =      -400   0 8   !  1 9  2N  S -4      -200   0 8   !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
!                                  !                                  !                                  !
! 10     AQ7643                    ! 11     AKJ865                    ! 12     AQ62                      !
! Øst    K9                        ! Syd    72                        ! Vest   J652                      !
! Alle   Q92                       ! Ingen  Q74                       ! N-S    865                       !
!        97                        !        102                       !        K7                        !
! 1098          ---                ! Q3            94                 ! J85           10943              !
! 10763         Q842               ! 10865         AKQ3               ! A4            93                 !
! 107           A854               ! AK3           98                 ! AK72          Q103               !
! K863          AQ1042             ! Q875          AJ964              ! J1083         Q642               !
!        KJ52                      !        1072                      !        K7                        !
!        AJ5                       !        J94                       !        KQ1087                    !
!        KJ63                      !        J10652                    !        J94                       !
!        J5                        !        K3                        !        A95                       !
!                                  !                                  !                                  !
! 5Kx Ø 500                        ! 4H V -420                        ! 3H N 140                         !
!        K  R  H  S  N             !        K  R  H  S  N             !        K  R  H  S  N             !
! N      4  9  5 10  7             ! NS     3  7  3  7  6             ! NS     6  6  9  8  8             !
! S      :  8  :  :  :             ! ØV    10  6 10  5  7             ! ØV     7  6  3  5  5             !
! ØV     9  4  8  2  4             !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
!  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !  Par  Kontr     Resultat  Poeng  !
! 10 5  1Sx N +4   960       8 0   !  4 8  3N  Ø -3   150       8 0   ! 10 6  3H  S +1   170       8 0   !
!  3 7  2S  N +2   170       6 2   !  2 1  3K  V +1      -130   6 2   !  4 8  3S  Ø -3   150       6 2   !
!  1 9  3S  S  =   140       4 4   !  5 7  3S  N -3      -150   4 4   !  2 1  2H  S +1   140       3 5   !
!  4 6  4S  N -1      -100   1 7   !  9 3  4H  V  =      -420   2 6   !  5 7  2H  S +1   140       3 5   !
!  8 2  4S  N -1      -100   1 7   ! 10 6  4H  Ø +1      -450   0 8   !  9 3  4H  S -1      -100   0 8   !
!                                  !                                  !                                  !
!                                  !                                  !                                  !
----------------------------------------------------------------------------------------------------------