Konvensjoner & Signaler
 

Meldekonvensjoner:

Slemkonvensjoner:

Signaler:

Stayman:  ( Svar til 1 Nt ) Gazzilli Blackwood: ( Ess spørring ) Styrkekast:
Stayman / Smolen:  ( Svar til 1 Nt ) Drury Romersk Blackwood: ( Ess spørring ) Svakhetskast:
Overføring:  ( Svar til 1 Nt ) Multi Roman Key Card - RKC : ( Ess spørring -5 Ess ) Fordelingskast:
Stenberg:  ( Slem invitt )   Gerber: ( Ess spørring ) Trumf-ekko:
Marmic:  ( Viser 3-farget hand )   Pick a Slam: Lavinthal-signal:
Marmic i forsvar:  ( Viser minor hand )     Rusinow utspill:
Michaels overmelding: ( Viser høyeste umeldte + sidefarge )     11-Regel:
Flannery:  ( Viser  2-farget Major hand )      
Negativ Dbl: ( Viser umeldte farger )      
       
       
    Forsvar mot sperremeldinger: Spilleteknisk:
    Fishbein De 5 Bridge-bud
    Leaping Michaels Toppe eller knipe ?