Konvensjoner & Signaler

Meldekonvensjoner:   Motspillssignaler:

Siden er under arbeid

  Stayman:  ( Svar til 1 Nt )   Styrkekast:
  Stayman / Smolen:  ( Svar til 1 Nt )   Svakhetskast:
  Overføring:  ( Svar til 1 Nt )   Fordelingskast:
  Stenberg:  ( Slem invitt )   Trumf-ekko:
  Marmic:  ( Viser 3-farget hand )    
  Marmic i forsvar:  ( Viser minor hand ) Forsvar mot sperremeldinger:  
  Michaels overmelding: ( Viser høyeste umeldte + sidefarge )   Fishbein
  Flannery:  ( Viser  2-farget Major hand )   Leaping Michaels
  Negativ Dbl: ( Viser umeldte farger )    
    Spilleteknisk  
Slemkonvensjoner:     De 5 Bridge-bud
  Blackwood: ( Ess spørring )   Toppe eller knipe ?
  Romersk Blackwood: ( Ess spørring )    
  Roman Key Card - RKC : ( Ess spørring -5 Ess )    
  Gerber: ( Ess spørring )    
  Pick a Slam:    
       
Motspillskonvensjoner:      
  Lavinthal-signal:    
  Rusinow utspill:    
  11-Regel: