Om klubben:
Arendalsknektene er Aust-Agders eldste bridgeklubb.
29. april 2011 besluttet man på generalforsamlinga å flytte spillested fra Kafé Munken til Kitrons kantine på Hisøy
etter at bridgegruppa på Kitron hadde invitert Knektene til Kitron for en sammenslåing av klubbene.
Formelt sett er det Arendalsknektene som består som klubb, mens spillerne på Kitron innlemmes i klubben.

Kitron og Ericsson bridgeklubb, tidligere EB, har ikke vært en registrerte klubber, men en aktivitet som har lagt under velferdsforeningene til bedriftene.
Denne aktiviteten utøves nå av Arendalsknektene.